Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

1234


6.5.2022 | Zdroj: Dotační noviny
DN_Veřejný sektor
Vážení čtenáři, z více než 282 otevřených výzev pro veřejný sektor představujeme především dotaci na regeneraci brownfieldů pro podnikatelské využití, jejímž cílem je odstranění brownfieldů a umožnit tak následné využití těchto nemovitostí převážně pro podnikání. Dále se můžete dozvědět více informací o příspěvcích zoologickým zahradám nebo o dotacích pro zabezpečení [...]

6.5.2022 | Zdroj: Dotační noviny
DN_Soukromý sektor
Vážení čtenáři, v úvodu Dotačních Novin pro soukromý sektor s vámi sdílíme článek týkající se již netrpělivě očekávané výzvy z Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost, Úspory energie. Zaměřili jsme se na informace, které již v tuto chvíli o výzvě víme, a připomínáme základní kroky, na které je potřeba se předem připravit. [...]

27.4.2022 | Zdroj: Dotační noviny
Dotace na úspory energie ve firmách
V dnešním článku se zaměříme na očekávanou výzvu z Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost, programu Úspory energie. Přestože v tuto chvíli jsou k dispozici pouze předběžné informace, již dnes je na místě začít připravovat vaše podnikatelské záměry a zamyslet se nad tím, jaké investice ve svém podniku plánujete [...]

30.3.2022 | Zdroj: Dotační noviny
DN_Veřejný sektor
Vážení čtenáři, v úvodu Dotačních Novin pro veřejný sektor a neziskové organizace s vámi sdílíme článek přibližující možnosti podpory mateřských školek v rámci navazujícího programového období IROP 2021–2027. V článku se rozepisujeme o možnostech dotační podpory mateřských školek včetně výjimek, o předpokládaném termínu vyhlášení výzvy i výši podpory. Následně z [...]

30.3.2022 | Zdroj: Dotační noviny
DN_Soukromý sektor
Vážení čtenáři, v úvodu Dotačních Novin pro soukromý sektor s vámi sdílíme článek ohledně aktuálních informací ke spuštěné výzvě na fotovoltaické systémy pro podnikatele. Příjem žádostí byl spuštěn 22. 3. 2022 v rámci Národního plánu obnovy. Následně z více než 402 otevřených výzev představujeme dotační titul vyhlášený Technologickou agenturou České [...]

28.3.2022 | Zdroj: Dotační noviny
Dotace na MŠ v období 2021-2027 z IROPu
Podobně jako v minulém období 2014–2020 se předpokládá podpora mateřských školek z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) i v následujících letech. Oproti minulosti ale dotační podmínky doznají několika zásadních změn. Pojďme si je tedy představit blíže. Na úvod je nutné říci, že v době psaní tohoto článku (březen 2022) ještě [...]

28.3.2022 | Zdroj: Dotační noviny
Spuštěna výzva na fotovoltaické systémy pro podnikatele
Dne 22. 3. 2022 byl spuštěn příjem žádostí ve výzvě na podporu fotovoltaických elektráren z Národního plánu obnovy. Máte zájem o střešní fotovoltaiku, ale ještě jste nepodali žádost? Pokud nebude příjem žádostí předčasně ukončen, je možné žádosti podávat až do 30. 6. 2022. K dřívějšímu ukončení může dojít, pokud bude [...]

3.3.2022 | Zdroj: Dotační noviny
DN_Veřejný sektor
Vážení čtenáři, v úvodu Dotačních Novin pro veřejný sektor a neziskové organizace s vámi sdílíme článek přibližující možnosti podpory energetických úspor spojené s rekonstrukcí budov. V článku pro vás blíže popisujeme výzvy financované z Národního plánu obnovy (NPO) a Operačního programu Životní prostředí (OPŽP). Následně z více než 463 otevřených [...]

3.3.2022 | Zdroj: Dotační noviny
DN_Soukromý sektor
Vážení čtenáři, v úvodu Dotačních Novin pro soukromý sektor s vámi sdílíme článek vysvětlující problematiku veřejné podpory a s ní souvisejícími pojmy „de minimis“ nebo „blokové výjimky“ včetně příkladu z praxe. Následně z více než 416 otevřených výzev představujeme dotace na inovační vouchery v kraji Vysočina nebo dotace na podporu [...]

21.2.2022 | Zdroj: Dotační noviny
Podpora energetických úspor pro budovy z NPO a OPŽP
Roky 2022 a 2023 budou dle stávajících informací velmi bohaté na dotační možnosti v oblasti podpory energetických úspor. Vzhledem k širokým dotačním příležitostem se v tomto článku zaměříme především na energetické úspory spojené s rekonstrukcí budov. Konkrétně se bude jednat o výzvy financované z Národního plánu obnovy (NPO) a Operačního [...]
Loading...
Loading...