Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

1234


22.11.2021 | Zdroj: Dotační noviny
Dotace na cyklostezku
Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI) vyhlásil příjem žádostí pro oblast zvyšování bezpečnosti dopravy. V praxi je možné žádat o podporu ve výši 85 % na výstavbu nebo rekonstrukci chodníků či cyklostezek a dalších prvků, které po své realizaci zvýší bezpečnost v daném úseku. Níže se dozvíte o jednotlivých výzvách bližší informace. Výstavba [...]

19.11.2021 | Zdroj: Dotační noviny
Dotace na fotovoltaiku
Dne 15. 11. 2021 byla zveřejněna výzva na podporu fotovoltaických elektráren z Národního plánu obnovy. Pokud se zajímáte o fotovoltaiku s instalací na střešní konstrukce a maximálním výkonem do 1MWp, tato výzva je právě pro vás. Cílem výzvy je podpora realizace projektů, které povedou ke zvýšení instalovaného výkonu fotovoltaických zdrojů [...]

11.10.2021 | Zdroj: Dotační noviny
veřejná budova
Jako již řadu let zpět byl na podzim vyhlášen dotační titul Podpora rozvoje regionů. Z programu je možné čerpat dotaci např. na rekonstrukci místních komunikací, výstavbu hřišť pro volnočasové aktivity, rekonstrukci školních hřišť či rekonstrukci kulturních domů, obecních úřadů či škol a školek. Pojďme si tedy tyto dotační možnosti představit blíže. [...]

20.9.2021 | Zdroj: Dotační noviny
Dotace_výtah
Jak jste si možná při pravidelném čtení Dotačních novin všimli, tak ve většině případů vyhlašuje Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) výzvy s jednoroční frekvencí. V případě podprogramu Bytové domy bez bariér však udělalo výjimku, a máme tedy otevřenou tento rok již v pořadí druhou výzvu na tuto oblast. V rámci [...]

20.8.2021 | Zdroj: Dotační noviny
network-6379753_960_720
Nákup hardware a software v českých podnicích podpoří nová výzva v Operačním programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost s názvem Digitální podnik, která asi bude zároveň i tou poslední ve stávajícím programovém období 2014–2020. Pojďme si představit, co nám rok očekávaná výzva přináší, protože novinek není málo. Vzhledem k tomu, [...]

13.8.2021 | Zdroj: Dotační noviny
Dotace nemocnice
V nynější době (srpen 2021) nám začíná krystalizovat takřka finální podoba Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) mezi lety 2021–2027. Program nabízí řadu zajímavých dotačních možností i v oblasti zdravotnictví. Pojďme si tedy všechny možnosti podrobněji představit. Nový IROP v mnoha oblastech navazuje na svého předchůdce. Stále tedy bude podporována primární péče, a [...]

22.7.2021 | Zdroj: Dotační noviny
VŘ
V roce 2021 začala pro zadavatele zakázek platit nová pravidla. Změny se dotýkají nejen zadavatelů v rámci zákona č. 136/2016 Sb. ohledně zadávání veřejných zakázek, ale i mimo jeho rámec, např. pro veřejné zadavatele u zakázek malého rozsahu, zadavatele z okruhu podnikatelských subjektů nebo pro podnikatele z Operačního programu Podnikání a inovace pro [...]

16.7.2021 | Zdroj: Dotační noviny
Dotace_sportovní_hala
Národní sportovní agentura (NSA) vyhlásila výzvu v oblasti rozvoje místních sportovišť, především pak jejich zázemí. Je možná i výstavba, ale nikoliv celého sportovního zařízení – konkrétně spadá mezi způsobilé výdaje rekonstrukce, přístavby a nástavby příslušenství (šatny, kabiny apod.) nebo vybudování bezbariérových přístupů. Dotaci nelze získat na dopravní nebo dětské hřiště, aquapark, [...]

18.6.2021 | Zdroj: Dotační noviny
law-and-order-6311493_960_720
Od 1. 6. 2021 by každá firma měla být zapsána v Evidenci skutečných majitelů. Pokud tak neučiníte, hrozí vám dle zákona č. 37/2021 Sb. řada sankcí, např.: zákaz vyplacení podílu na prospěchu (zisku) nebo zákaz výkonu hlasovacího práva při rozhodování nejvyššího orgánu společnosti nebo pokuta až do výše 500 000 [...]

9.6.2021 | Zdroj: Dotační noviny
IROP dotace školství
Návrh Integrovaného regionálního operačního programu ze strany ČR byl již poslán na připomínky do institucí EU. V tuto chvíli se sice ještě nejedná o konečnou verzi, ale již se blíží do své finální podoby. Proto vám rádi poskytneme aktuální informace o tom, co se bude v IROPu za oblast školství v následujících letech [...]
Loading...
Loading...