Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

Výsledky hledání pro: culture

ČRA – Zavedení principů udržitelného hospodaření v krajině a okolí Awasského jezera

hippopotamus-950051__340

Záměrem této dotační výzvy je přispět ke zlepšení životního prostředí jezera Awassa a jeho okolí, a to prostřednictvím zavádění principů udržitelného hospodaření v krajině. Specifickým cílem projektu je snížit znečištění a zanášení jezera Awassa sedimenty způsobenými nadměrným erozním smyvem půdy a organickým odpadem.

ČRA – Podpora komunitního hospodaření s přírodními zdroji pro rozvoj udržitelné obživy ve woredách Senkura a Alaba v SNNPR, Etiopie

coffee-549630__340

Záměrem této výzvy je navázání na intervence první fáze projektu s názvem „Zvýšení ekologické stability povodí Dijo a Bilate“ s cílem dalšího posilování systému komunitního hospodaření s přírodními zdroji ve vybraných kebelích a zajištění udržitelného rozvoje obživy místních komunit.

MŠMT Podprogram INTER-COST

shutterstock_154655591.jpg

Cílem podprogramu je podpora zapojení českých vědeckých týmů do evropské mnohostranné spolupráce COST v oblasti základního výzkumu, průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje, a to formou nových akcí (tj. tematických okruhů vybíraných k podpoře příslušnými orgány COST), navrhovaných těmito českými vědeckými týmy, nebo jejich připojením se k akcím (tematickým okruhům) již navrženým jinými vědeckými týmy.

ČRA – Zavedení holistického managementu krajiny v SNNPR, Etiopie

shutterstock_151866899.jpg

Záměrem této výzvy je navázání na intervence první fáze projektu s názvem Zavedení holistického managementu krajiny a „Climate Smart Agriculture“ v povodí řeky Baso v Arba Minch Zuria Woreda, SNNPR, Etiopie s cílem zavést principy holistického managementu krajiny a „climate smart agriculture“ do nových projektových lokalit a prohloubit dopad první fáze projektu v již podpořených lokalitách.

Kreativní Evropa – projekty evropské spolupráce

shutterstock_55698064.jpg

Dotace  je určena pro organizace z kulturních a kreativních odvětví. Záměrem programu je posílit konkurenceschopnost Evropy v kultuře, filmu a ostatních kreativních odvětvích a zároveň podporovat zachování kulturní a jazykové rozmanitosti. Celkový rozpočet je ve výši 1,46 miliard eur.

Kreativní Evropa Podpora evropských platforem

351844-top_foto1-rqi5g

V rámci této výzvy je možné žádat o dotaci na projekty, jejichž prioritou je posílení kapacit kulturních a kreativních odvětví pro nadnárodní a mezinárodní činnost. Dalším cílem, který by měly projekty splňovat, je pak podpora nadnárodního pohybu a mobility umělců i děl samotných.

Výzva Kreativní Evropa: Projekty evropské spolupráce

r

Pro nové programovací období 2014 – 2020 vznikl rámcový program Kreativní Evropa, který má za cíl podporu kultury a mediálního sektoru. V rámci tohoto programu byla publikována výzva Projekty evropské spolupráce, která má za cíl rozvíjet nadnárodní rozměr evropských tvůrčích a kulturních odvětví a přispívat k rozšiřování jejich publika.

Výzva Podpora evropské integrace prostřednictvím kultury poskytnutím titulkových verzí pro vybrané televizní programy v rámci celé Evropy

shutterstock_106093550.jpg

Dotace se vztahuje na projekty směřující k posílení evropské integrace prostřednictvím kultury, konkrétně prostřednictvím podpory titulkových verzí evropských televizních programů. Výsledkem tohoto projektu by měl být vznik minimálně 600 hodin různorodého evropského audiovizuálního obsahu dostupného on-line. Výzva je určena soukromému i veřejnému sektoru.

Zvyšování efektivity a transparentnosti veřejné správy prostřednictvím rozvoje využití a kvality systémů IKT (informační a komunikační technologie)

Cílem je dosáhnout vysoké kvality služeb veřejné správy a to prostřednictvím mimo jiné i koordinovaného propojení a sdílení informací a dat veřejné správydokončení procesu elektronizace agend veřejné správy (eJustice, eCulture, eHealth, eProcurement, eSbírka, eLegislativa apod.) jako i zavedení úplného elektornického podání rozvojem služeb nad základními registry a existujícími agendovými informačními systémy. Specifický cíl se zaměřuje na posílení výkonnosti a transparentnosti orgánů veřejné správy, prostřednictvím rozvoje a využití IKT systémů. Celková alokace činí 382  mil. EUR.

Literární překlady pro kreativnější Evropu

Nový program Evropské Unie Kreativní Evropa vyhlašuje nové výzvy, které mají za cíl podporovat kulturní a jazykovou rozmanitost v Unii. Podprogram Literární překlady je aktuální až do 12. března 2014. Kreativní Evropa tímto podprogramem podporuje mezinárodní oběh vysoce kvalitních literárních děl.

Loading...
Loading...