Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Archiv autora

Podpora realizace rozvojových projektů v problémových regionech Pardubického kraje – Podpora nových podnikatelských záměrů a rozvoje regionální podnikatelské aktivity – Startovací vouchery

shutterstock_155779511.jpg

Cílem podprogramu voucherů je podpořit vznik nových podnikatelských záměrů, „nastartovat“ zamýšlené inovativní podnikatelské aktivity a poskytnout příležitost pro jejich realizaci.

Nadační fond Cesta ke vzdělání

shutterstock_154220933.jpg

Nadačního fondu Cesta ke vzdělání si v letošním roce klade za cíl podpořit zejména návrat škol k běžnému fungování po dlouhotrvající online výuce způsobené pandemií koronaviru a dále pak také návrat studentů k aktivitám, které neodmyslitelně k tradičnímu chodu školy patří.

Program pro rozvoj eko-agro oblastí v Ústeckém kraji

fields-6307566__340

Zastupitelstvo Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, schválilo aktualizaci Programu pro rozvoj eko-agro oblastí, který umožňuje získat dotaci pro oblasti podpory ochrany životního prostředí a rozvoje zemědělství a venkovských oblastí.

Dotační program města České Budějovice na podporu ochrany životního prostředí

Zlepsovani-stavu-prirody-a-krajiny-15-150x150

Dotační program je zaměřen na osvětu a výchovu občanů města, prostřednictvím k vlastní odpovědnosti za stav životního prostředí, v němž žijí, jeho udržování a zvelebování, k citlivému přístupu k přírodě a k živým organismům.

Podpora preventivních a léčebných projektů v Libereckém kraji

shutterstock_101192473.jpg

Dotace na podporu aktivit směřujících ke zlepšení zdravotního stavu a zvyšování kvality života obyvatelstva Libereckého kraje prostřednictvím projektů zaměřených na prevenci, rehabilitaci, edukaci a léčbu.

Podpora ozdravných a rekondičních pobytů pro zdravotně/tělesně postižené občany v Libereckém kraji

shutterstock_114541285.jpg

Dotace na podporu realizace ozdravných a rekondičních pobytů uskutečněných v příslušném kalendářním roce pro zdravotně/tělesně postižené občany Libereckého kraje.

Kraj Vysočina – Program na podporu rozvoje a obnovy základní infrastruktury pro cyklistiku, zvýšení její atraktivity a bezpečnosti

Kraj Vysočina vyhlašuje program na podporu zkvalitňování sítě cyklotras a zvýšení bezpečnostní funkce cyklistiky. Cílem podprogramu je podpora rozvoje doprovodné infrastruktury cestovního ruchu zaměřené na rozvoj cykloturistiky a terénní cyklistiky na území Kraje Vysočina.

Nadace ČEZ – Oranžový přechod

Grantové řízení Oranžový přechod je zaměřeno na podporu zvyšování bezpečnosti chodců formou instalace osvětlení přechodů pro chodce.

Nadace ČEZ – Stromy

shutterstock_156897440.jpg

Grantové řízení Stromy je zaměřeno na zlepšení životního prostředí pomocí podpory výsadby stromů.

Podpora péče o pomníky, válečné hroby a pietní místa na území Plzeňského kraje

vh14

Plzeňský kraj vyhlašuje dotační program s názvem: „Podpora péče o pomníky, válečné hroby a pietní místa na území Plzeňského kraje“. Cílem programu v rámci plnění uvedených úkolů je systematická pomoc při obnově poznatelného stavu válečných hrobů a pietních míst na území Plzeňského kraje.