Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Archiv autora

Městská část Praha 8 Granty v oblasti kultury

shutterstock_112832212.jpg

Dotace na podporu kulturních akcí na území MČ Praha 8 (významné koncerty či představení, divadelní představení, folklorní festivaly, výchovné koncerty, festivaly a přehlídky, akce k významným výročím, výstavy, přednášky).

MK ČR Program poskytování příspěvků na tvůrčí nebo studijní účely

obr (2)

Ministerstvo kultury ČR vyhlašuje pro rok 2021 v rámci Programu poskytování příspěvků na tvůrčí nebo studijní účely výběrové řízení na poskytnutí příspěvků ze státního rozpočtu na tvůrčí nebo studijní účely v oblasti profesionálního umění – v oboru literatura.

OTEVŘENÝ SVĚT – 3.A Účast škol v mezinárodní spolupráci

shutterstock_156832877.jpg

Cílem je podpora školních aktivit se zahraničními partnery, realizace společných projektů a účast v soutěžích a výměnných pobytech.

Dotační program – Podpora jednotek SDH obcí Pardubického kraje

stažený soubor

Cílem poskytnutí dotací je zlepšení materiálně – technického vybavení jednotek SDH obcí při naplňování koncepce požární ochrany kraje a nařízení kraje, kterým se vydává požární poplachový plán kraje a nařízení kraje, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení plošného pokrytí území kraje jednotkami požární ochrany, obojí ve znění pozdějších předpisů.

Dotace z Ekofondu města Liberce

Zlepsovani-stavu-prirody-a-krajiny-15-150x150

Dotace na podporu ekologické výchovy a osvěty, organizace akcí směřujících ke zlepšování životního prostředí za účasti veřejnosti, praktických opatření v oblasti ochrany přírody a krajiny, péče o biotopy, zlepšování stavu veřejné zeleně, péče o vodní toky a vodní zdroje, péče o zvířata v nouzi, včelařství a včelaření, arboristických opatření.

Kraj Vysočina – Zemědělské akce

shutterstock_156912908.jpg

Kraj Vysočina vyhlásilo dotační titul poskytující finanční příspěvky na podporu zemědělství pro období 2015 – 2021 na území kraje. Cílem programu je udržení zemědělské produkce a její konkurenceschopnosti. Podpora je zaměřena na zvyšování odborné úrovně subjektů v sektoru zemědělství za účelem zvyšování efektivity a produktivity práce. 

Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji

shutterstock_56110387.jpg

Dotace na podporu malých a středních podnikatelů se sídlem nebo provozovnou v Moravskoslezském kraji. 

Podpora sportovních aktivit dětí a mládeže v Karlovarském kraji

shutterstock_154454747.jpg

Dotace na zajištění plnění povinnosti kraje vytvářet podmínky pro sport, zejména zabezpečovat rozvoj sportu pro všechny a přípravu sportovních talentů včetně zdravotně postižených občanů a zabezpečovat finanční podporu sportu ze svého rozpočtu.

Podpora služeb pro rodiny poskytovaných NNO v Jihomoravském kraji

shutterstock_155170766.jpg

Dotace na  podporu neinvestičních pro-rodinných aktivit nestátních neziskových organizací za účelem rozvoje stability rodiny, mezigeneračních vztahů, partnerských a rodičovských kompetencí.

Jihomoravský kraj – Podpora rodinné a seniorské politiky na úrovni obcí

shutterstock_155170766.jpg

Dotace na podporu neinvestičních pro-rodinných a pro-seniorských aktivit na úrovni obcí v Jihomoravském kraji v souladu s Koncepcí rodinné politiky pro všechny generace 2020-2030.