Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Archiv autora

Program na podporu vodního hospodářství v Ústeckém kraji

shutterstock_149876573.jpg

Dotace na podporu výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury na území Ústeckého kraje dle § 88 odst. 15 vodního zákona.

Dotační program Volný čas v Ústeckém kraji

bike-775799__340

Dotace na zajištění spolufinancování rozvoje volnočasových aktivit dětí a mládeže v Ústeckém kraji.

Nadace Občanského fóra – Výzva Památky a zdraví

shutterstock_152064281.jpg

Program podporuje projekty, jejichž náplní je obnova a oprava kulturních nemovitých památek, díky níž dojde ke zlepšení kvality zdravotní či sociální péče, která je v těchto objektech poskytována.

Nadace Občanského fóra – Výzva Opomíjené památky

stažený soubor

Program podporuje záchranu opomíjených památek v České republice především prostřednictvím občanských iniciativ.

Program obnovy venkova Ústeckého kraje

kromeriz_podzamecka11_67

Dotace jsou poskytovány na podporu organizačních a ekonomických podmínek k podnícení obyvatel venkova a samospráv obcí k tomu, aby se vlastními silami snažili o harmonický rozvoj zdravého životního prostředí na venkově, udržování přírodních a kulturních hodnot venkovské krajiny a rozvoj ekologicky nezávadného hospodářství.

Program na záchranu a obnovu drobných památek a architektury dotvářející kulturní krajinu Ústeckého kraje

obsah377_6_big

Dotace na podporu stavebních a uměleckořemeslných prací souvisejících přímo se záchranou a obnovou bezprostředně ohrožených drobných památek a architektury dotvářející kulturní krajinu Ústeckého kraje, tj. hmotného kulturního dědictví, které není prohlášeno za kulturní památku ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.

Výzva Ústeckého kraje – Program podpory regionální kulturní činnosti

shutterstock_45014305.jpg

Dotace jsou poskytovány na podporu pořádání kulturních a společenských akcí na území Ústeckého kraje, jako jsou kulturní a vzdělávací programy, výstavy, koncerty a soutěže v uměleckých oborech (např. divadlo, tanec, hudba, výtvarná výchova, fotografie, film, workshopy apod.) mající regionální, nadregionální a mezinárodní charakter. Vhodným zaměřením jsou hudební, taneční, filmové, literární festivaly a přehlídky, mezinárodní festivaly, postupové přehlídky a soutěže, výstavy výtvarných prací, divadelní projekty, sochařská sympozia a plenéry, publikační činnost (památky, kulturní akce, výročí obcí, spolků) apod.

Výzva Ústeckého kraje – Program na záchranu a obnovu kulturních památek

Dotace jsou poskytovány na zachování a obnovu kulturně-historického charakteru a výpovědní hodnoty nemovitého a movitého kulturního dědictví nacházejícího se na území Ústeckého kraje.

Městská část Praha 8 Granty v oblasti kultury

shutterstock_112832212.jpg

Dotace na podporu kulturních akcí na území MČ Praha 8 (významné koncerty či představení, divadelní představení, folklorní festivaly, výchovné koncerty, festivaly a přehlídky, akce k významným výročím, výstavy, přednášky).

MK ČR Program poskytování příspěvků na tvůrčí nebo studijní účely

obr (2)

Ministerstvo kultury ČR vyhlašuje pro rok 2021 v rámci Programu poskytování příspěvků na tvůrčí nebo studijní účely výběrové řízení na poskytnutí příspěvků ze státního rozpočtu na tvůrčí nebo studijní účely v oblasti profesionálního umění – v oboru literatura.