Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

Archiv autora

Podpora fundraisingu v Pardubickém kraji

shutterstock_154745477.jpg

Podpora sociální ekonomiky na území Pardubického kraje s cílem zvýšit zaměstnanost v místních podmínkách anebo uspokojit další potřeby a cíle komunity v oblasti ekonomického, sociálního, kulturního a environmentálního rozvoje. Cílem programu je podpora vzniku nových sociálních podniků a dále podpora již existujících sociálních podniků působících na území Pardubického kraje.

Program podpory sociálního podnikání v Pardubickém kraji

shutterstock_136361384.jpg

Dotace na podporu vzniku nových sociálních podniků a dále podporu již existujících sociálních podniků působících na území Pardubického kraje. 

Vzdělávání, výchova a osvěta v oblasti životního prostředí v Pardubickém kraji

shutterstock_157339835.jpg

Dotace na provoz střediska s ekovýchovným zaměřením, přímé akce pro veřejnost, akce pro obecnou veřejnost a na podporu tiskovin s ekovýchovnou tématikou.

Výzva pro zařízení sociálních služeb, zřizovaná MPSV

shutterstock_153244892.jpg

Dotace na vzdělávací aktivity v oblasti sociálních služeb a procesy v organizaci mohou získat organizace zřízené organizační složkou státu (MPSV) dle zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech.

OP Zaměstnanost Podpora zařízení péče o děti na 1. stupni základních škol v době mimo školní vyučování mimo hl. město Prahu

IF

Výzva podporuje zařízení péče o děti na 1. stupni základních škol v době mimo školní vyučování, která rodičům dětí 1. stupně základní školy umožní sladit pracovní rytmus s péčí o děti. Podpora v rámci této výzvy je určena pouze pro podporu zařízení péče o děti mimo režim vyhlášky č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání.

MMR – Podpora územně plánovacích činností obcí – dotační titul Územní plán

stažený soubor

Hlavním cílem programu Podpora územně plánovacích činností obcí je přispět ke koncepčnímu územnímu rozvoji prostřednictvím systémové dotace na zpracování územních plánů.

Celoměstské programy podpory projektů v rámci titulu Evropské hlavní město sportu 2016

shutterstock_150366119.jpg

Dotace na dlouhodobé akce s významným dopadem, krátkodobé akce s celopražským významem a na krátkodobé akce s lokálním významem mohou získat právnické nebo fyzické osoby provozující činnosti v oblasti tělovýchovy a sportu s déle než roční historií.

ERASMUS+ KA3 – Podpora malých a středních podniků, které se podílejí na učňovské přípravě

shutterstock_149479127.jpg

Dotace na podporu malých a středních podniků, jež nabízejí učňovskou přípravu, a to buď těm, které se zapojí nově, nebo těm, jež svou současnou nabídku učňovské přípravy podstatně rozšíří. 

ČRA – Zavedení holistického managementu krajiny v SNNPR, Etiopie

shutterstock_151866899.jpg

Záměrem této výzvy je navázání na intervence první fáze projektu s názvem Zavedení holistického managementu krajiny a „Climate Smart Agriculture“ v povodí řeky Baso v Arba Minch Zuria Woreda, SNNPR, Etiopie s cílem zavést principy holistického managementu krajiny a „climate smart agriculture“ do nových projektových lokalit a prohloubit dopad první fáze projektu v již podpořených lokalitách.

ČRA – Vysílání českých učitelů do rozvojových zemí – podpora zvyšování kvality vysokého školství v partnerských rozvojových zemích

shutterstock_115290760.jpg

Cílem dotačního programu „Vysílání českých učitelů do rozvojových zemí“ je zvýšit úroveň a odbornost VŠ výuky v prioritních/partnerských zemích programu ZRS ČR prostřednictvím zapojení pedagogů českých vysokých škol a podpory meziuniverzitní spolupráce.