Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Archiv autora

Plzeňský kraj – Podpora jazykového vzdělávání středoškoláků

workplace-1245776__340

Dotační program je vyhlášen s cílem zvýšit rozvoj jazykových znalostí žáků a studentů středních škol, rozvoj jazykových kompetencí v cizím jazyce a zdokonalování jazykové vybavenosti, a tím odbourávání bariér při vzájemné komunikaci, znalost reálií.

MŠMT – Výzva na podporu aktivit integrace cizinců v regionálním školství

shutterstock_153690974.jpg

Dotace na podporu integračních aktivit zaměřených zejména na oblast vzdělávání dětí cizinců a žáků-cizinců. Podporovány budou projekty zaměřené zejména na zvyšování úspěšnosti dětí cizinců a žáků-cizinců v předškolním a základním vzdělávání, na integrační mimoškolní vzdělávací aktivity, zvyšování efektivity vzdělávání v oblasti českého jazyka, odstraňování kulturních bariér, zvyšování kompetencí odborných pracovníků v oblasti vzdělávání dětí-cizinců a žáků-cizinců a na podporu spolupráce rodiny a školy.

Program na obnovu a využití kulturních památek, památkově hodnotných objektů a movitých věcí v Karlovarském kraji

karl.kraj

Dotační program se zřizuje za účelem podpory přípravy projektů záchrany, opravy a využití kulturních památek a památkově hodnotných objektů na území Karlovarského kraje

Program na podporu aktivit sociálního podnikání v Moravskoslezském kraji

shutterstock_155219123.jpg

Dotace na  podporu vzniku nových nebo rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání.

Podpora Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Libereckého kraje

shutterstock_60280690.jpg

Dotace na realizaci letních táborů a soustředění pro mladé hasiče, na práci s dětmi a mládeží včetně hasičských soutěží dětí a mládeže, celoroční činnosti mladých hasičů a organizování soutěží dospělých.

MČ Praha 11 – Dotační program pro oblast sportu a volného času

tennis

Městská část Prahy 11 vyhlašuje dotační program pro oblast sportu a volného času na rok 2022– 2. kolo. 

Dotační program pro oblast kultury – Městské části Praha 11

kolin-110123__340

Dotace na podporu rozvoje kultury, kontinuální umělecké či kulturní činnosti individuálních umělců, kulturních institucí a organizací sídlících nebo působících na území MČ Praha 11.

Podpora významných sportovních akcí ve městě Brně

runner-888016__340

Dotace na podporu a sportovních akcí, které mají charakter světových, evropských a republikových soutěží v seniorských nebo mládežnických kategoriích a také podpora významných sportovních akcí, které mají velký marketingový přínos pro město Brno či masovou účastnickou základnu.

Podpora kultury v Plzeňském kraji

shutterstock_90430603.jpg

Cílem programu je podpora kulturních projektů v těchto oblastech: divadlo, hudba a tanec, výtvarné umění, kulturní dědictví, podpora tradiční lidové kultury a postupové přehlídky neprofesionálních uměleckých aktivit. 

Program podpory kultury v Olomouckém kraji

shutterstock_90430603.jpg

Cílem dotačního programu je podpora rozvoje kulturního života obyvatel Olomouckého kraje ve veřejném zájmu a v souladu s cíli Olomouckého kraje. Dotační program vychází z Koncepce rozvoje kultury a památkové péče Olomouckého kraje a Strategie rozvoje územního obvodu Olomouckého kraje 2021–2027.