Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Archiv autora

Hl. m. Praha – Program podpory v oblasti kultury a umění pro jednoleté dotace v roce 2023 a pro víceleté dotace na léta 2024 – 2027

shutterstock_55698064.jpg

Hlavní město Praha vyhlašuje Program podpory v oblasti kultury a umění pro jednoleté dotace pro rok 2022 a pro víceleté dotace na léta 2023 – 2026. 

MŽP – Program péče o krajinu – Podprogramy PPK(B) a PPK(C)

Zlepsovani-stavu-prirody-a-krajiny-15-150x150

Dotace na udržení a zlepšování dochovaných přírodních i kulturních hodnot krajiny prostřednictvím neinvestičních jednoletých opatření v krajině menšího rozsahu.

Praha 6 – OTEVŘENÝ SVĚT – 1.B Studijní pobyty žáků v letních jazykových táborech

shutterstock_112832212.jpg

Cílem této oblasti je podpora jazykového vzdělávání žáků, rozvoj komunikačních schopností a navazování nových vrstevnických kontaktů, které jsou uskutečňovány formou účasti v letních jazykových táborech na území České republiky a v zahraničí v období letních prázdnin, včetně tzv. příměstských táborů.

Stavebně historický průzkum v Libereckém kraji

stažený soubor

Cílem programu je průzkum a dokumentace nemovitých kulturních památek. Předmětem podpory jsou kulturní památky prohlášené dle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči na území Libereckého kraje.

Karlovarský kraj – Podpora aktivit v oblasti prevence rizikového chování u dětí a mládeže

shutterstock_112832212.jpg

Cílem programu je vytváření podmínek pro podporu škol a školských zařízení v realizaci aktivit v oblasti prevence rizikového chování dětí a mládeže a zabezpečení finanční podpory těchto činností z rozpočtu kraje.

Olomoucký kraj – Program na podporu aktivit v oblasti životního prostředí a zemědělství

Multiracial Hands Surrounding the Earth Globe

Dotace na podporu propagačních, vzdělávacích a osvětových aktivit zaměřených na tématiku životního prostředí a zemědělství pořádaných pro zlepšení informovanosti o stavu životního prostředí a zemědělství a rovněž také podpora aktivit, které vedou k ochraně a obnově biologické rozmanitosti krajiny a ke zlepšení kvality životního prostředí na území Olomouckého kraje.

Nadace barokního divadla zámku Český Krumlov

ostrava-3

Otevřenou soutěž o poskytnutí nadačního příspěvku 2022 vyhlašuje Nadace barokního divadla zámku Český Krumlov. Nadační příspěvek je možné získat na podporu kulturních, popularizačních a vzdělávacích projektů a na ochranu kulturních památek. 

Město Česká Lípa – Dotační program v oblasti vzdělávání, podoblast rozvoj vzdělávacích a volnočasových aktivit pro děti a mládež

shutterstock_156832877.jpg

Dotace na účely spojené s činností či realizací akcí podporujících rozvoj znalostí a vědomostí, schopností, talentu a sociálního cítění dětí a mládeže.

Město Česká Lípa – Dotační program pro oblast prevence kriminality

images

Dotace na prevenci kriminality, rizikových jevů a sociálně patologických jevů může získat právnická osoba, fyzická osoba, nezisková organizace, spolek, se sídlem, pobočkou v České Lípě.

Dotační program na neinvestiční dotace pro oblast prevence kriminality pro JMK

zvyseni konkurenceschopnosti v uzemi

Cílem dotačního programu je podpora neinvestičních preventivních aktivit na úrovni obcí v Jihomoravském kraji zaměřených na sociální, situační prevenci a informování občanů o možnostech ochrany před trestnou činností.