Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Archiv autora

OP PIK – Výzva IX programu podpory INOVACE – Inovační projekt

shutterstock_155095016.jpg

Hlavním cílem programu a Výzvy je posílení inovační výkonnosti domácích firem a zvýšení jejich konkurenceschopnosti prostřednictvím zvýšení využívání unikátních know-how z větší či menší části vzniklých ve spolupráci s akademickým a výzkumným sektorem, rozšíření know-how firem pro vlastní inovace, zvýšení efektivnosti interních procesů v oblasti řízení inovací tak, aby došlo k nárůstu počtu firem především místního původu v pozici technologických lídrů, k tvorbě a zavádění nových konkurenceschopných produktů na globální trh a posílení schopností firem v oblasti high-tech výroby.

Dotační program projektu Zdravé město a místní Agenda 21 Ústí nad Labem

shutterstock_154904891.jpg

Hlavním cílem je finanční podpora veřejně prospěšných aktivit, které přispívají k naplňování zásad a cílů základních dokumentů EU a OSN, zabývajících se oblastmi udržitelného rozvoje, zdraví a kvality života.

Záchrana a obnova památek v Libereckém kraji

images5UWVKIBE

Cílem programu je zachování a obnova movitých a nemovitých kulturních památek v Libereckém kraji. 

Nadace barokního divadla zámku Český Krumlov

ostrava-3

Otevřenou soutěž o poskytnutí nadačního příspěvku 2021 vyhlašuje Nadace barokního divadla zámku Český Krumlov. Nadační příspěvek je možné získat na podporu kulturních, popularizačních a vzdělávacích projektů a na ochranu kulturních památek. 

Program na podporu začínajících včelařů na území Olomouckého kraje

images (1)

Dotace na podporu zájmu začínajících včelařů na území Olomouckého kraje, zvýšení počtu včelstev a zkvalitnění jejich chovu, společně se zlepšením opylovací služby včelstev na kulturních či planě rostoucích rostlinách a v neposlední řadě „omlazení“ členské základny včelařských zájmových spolků.

Olomoucký kraj – Podpora činnosti záchranných stanic pro handicapované živočichy

shutterstock_153986684.jpg

Dotace na zabezpečení existence sítě záchranných stanic pro živočichy neschopné v důsledku zranění, nemoci nebo jiných okolností dočasně nebo trvale přežít ve volné přírodě.

Karlovarský kraj – Pravidla pro poskytování příspěvku na drobné vodohospodářské ekologické akce

voda-2-1376827794-edb58481_660x371

Dotaci na výstavbu/rekonstrukci ČOV, veřejné kanalizace nebo na vybudování zdroje pitné vody, úpravny vody a vodojemů na území Karlovarského kraje.

MŽP – Program péče o krajinu – Podprogramy PPK(B) a PPK(C)

Zlepsovani-stavu-prirody-a-krajiny-15-150x150

Dotace na udržení a zlepšování dochovaných přírodních i kulturních hodnot krajiny prostřednictvím neinvestičních jednoletých opatření v krajině menšího rozsahu.

Podpora zpracování územně plánovací dokumentace v Olomouckém kraji

shutterstock_59074903.jpg

Dotace na zpracovávání územního a regulačního plánu mohou získat obce do 2 tis. obyvatel v Olomouckém kraji. 

Olomoucký kraj – Podpora poradenství pro podnikatele

shutterstock_107720990.jpg

Dotaci na podporu poradenské, informační, konzultační činnosti a proexportních aktivit mohou získat právnické osoby, jejíchž sídlo se nachází v územním obvodu Olomouckého kraje nebo jejichž výstupy navrhované akce budou realizovány v územním obvodu Olomouckého kraje. Cílem dotačního programu je podpora aktivit v oblasti podpory podnikání.