Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Archiv autora

MV – HZS ČR Investiční dotace pro JSDH obcí – Pořízení nového dopravního automobilu

firefighters-1251112__340

Dotace vybraným obcím v rámci reprodukce požární techniky a výstavby požárních stanic pro jednotky požární ochrany je vyhlášena Hasičským záchranným sborem ČR.

Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji

shutterstock_65429458.jpg

Účelem programu je finanční podpora vybraných sociálních služeb, které jsou poskytovány na území Jihočeského kraje, program je určen na spolufinancování neinvestičních nákladů souvisejících  se zajišťováním základních činností při poskytování sociálních služeb.

Úprava lyžařských běžeckých tras 2020/2021

Skier-carving-a-turn

O dotaci na úpravu lyžařských a běžeckých tras mohou žádat obce v Plzeňském kraji. Cílem dotačního titulu je podpora turistického ruchu na území Šumavy a Českého lesa, podpora obcí v jejich aktivitě využít potenciál území a podpora sportovních aktivit obyvatel i návštěvníků Plzeňského kraje.

Program 2021 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Infrastrukturního fondu tematické zadání Životní prostředí

shutterstock_114116221.jpg

Účelem dotace je rozvoj obcí a rozvoj jejich činností v souladu se Strategií rozvoje územního obvodu Středočeského kraje na období 2019-2024, s výhledem do 2030.

Podpora zkvalitnění služeb turistických informačních center v Olomouckém kraji

stažený soubor

Dotaci na prohlubování vzájemné spolupráce a komunikace mezi turistickými informačními centry, Olomouckým krajem, Jeseníky – Sdružení cestovního ruchu a Střední Moravou – Sdružení cestovního ruchu, v rámci systému organizace cestovního ruchu v Olomouckém kraji za účelem zlepšení informovanosti návštěvníků o možnostech cestovního ruchu v Olomouckém kraji.

Výběrové řízení na finančního zprostředkovatele v rámci Equity Facility for Growth (EFG)

shutterstock_155222279.jpg

Výzva na podávání žádostí na finančního zprostředkovatele v rámci programu konkurenceschopnosti pro malé a střední podniky (COSME) je vyhlášena Evropským investičním fondem. Úspěšní uchazeči budou spravovat a poskytovat finanční nástroje pro růst, výzkum a inovace evropských podniků.

Výběrové řízení na finančního zprostředkovatele v rámci Loan Guarantee Facility (LGF)

shutterstock_154538048.jpg

Výzva na podávání žádostí na finančního zprostředkovatele v rámci programu konkurenceschopnosti pro malé a střední podniky (COSME) je vyhlášena Evropským Investičním Fondem. Úspěšní uchazeči budou spravovat a poskytovat finanční nástroje na podporu růstu firem.

Program záruka 2015 až 2023

shutterstock_109528268.jpg

Záruky k bankovním úvěrům na realizaci podnikatelských projektů malých a středních podnikatelů lze získat v rámci programu vyhlášeném Ministerstvem průmyslu a obchodu. Program záruka 2015 až 2023 podporuje projekty týkající se různých ekonomických činností.

Středočeský Povodňový fond

shutterstock_155872433.jpg

Obce na území Středočeského kraje mohou žádat o dotace Středočeského Povodňového fondu zaměřené na přispívání k úpravě vodního díla zhoršujícím průběh povodně a ke zpracování projektových dokumentací protipovodňových opatření na území Středočeského kraje a tím přispívají k všestrannému rozvoji Středočeského kraje a k retenci vody v krajině.

Středočeský Fond hejtmana a zmírnění následků živelních katastrof

Zlepsovani-stavu-prirody-a-krajiny-15-150x150

Účelová dotace nebo dary na financování činnosti a aktivit v oblasti výchovy a vzdělávání, kultury, sportu a tělovýchovy, sociální, humanitární, ochrany životního prostředí a dalších činností a aktivit, nad nimiž převzal záštitu některý z orgánů Středočeského kraje.