Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Archiv autora

Jihočeský kraj – Krajský dotační program na podporu sociálních služeb

shutterstock_65429458.jpg

Účelem programu je finanční podpora vybraných sociálních služeb, které jsou poskytovány na území Jihočeského kraje, program je určen na spolufinancování neinvestičních nákladů souvisejících  se zajišťováním základních činností při poskytování sociálních služeb.

Plzeňský kraj – Úprava lyžařských běžeckých tras

Skier-carving-a-turn

Dotace na podporu obcí v jejich aktivitě využít potenciál území a podpora sportovních aktivit obyvatel i návštěvníků Plzeňského kraje. Důvodem podpory je finanční pomoc obcím, které zajišťují nadstandardní službu pro obyvatele i návštěvníky Plzeňského kraje.

Město Uherské Hradiště – Podpora činností v oblasti životního prostředí

shutterstock_153412091.jpg

Dotace na podporu činností v oblasti životního prostředí, v souladu s politikou životního prostředí města Uherské Hradiště.

Středočeský Fond hejtmanky – Podpora hejtmanky, Zmírnění následků živelních katastrof, Humanitární pomoc a Pomoc v mimořádné nouzi

Zlepsovani-stavu-prirody-a-krajiny-15-150x150

Účelová dotace nebo dary na financování činnosti a aktivit v oblasti výchovy a vzdělávání, kultury, sportu a tělovýchovy, sociální, humanitární, ochrany životního prostředí a dalších činností a aktivit, nad nimiž převzal záštitu některý z orgánů Středočeského kraje.

Městská část Praha 1 – Dotační program na ochranu kulturního dědictví

shutterstock_141247273.jpg

Projekty zaměřené na ochranu kulturního dědictví je možné podávat v rámci výběrového řízení vyhlášeném radou Městské části Praha 1.

Podpora turistických informačních center v Olomouckém kraji

stažený soubor

Dotaci na podporu turistických informačních center lze žádat na podporu aktivit zajišťovaných turistickými informačními centry, jako je rozšíření otvírací doby, zajištění kvalitních komunikačních kanálů, tvorba propagačních materiálů, rozvoj lidských zdrojů, zajištění dalších služeb pro turisty apod.

Program 2022 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Infrastrukturního fondu tematické zadání Životní prostředí

shutterstock_114116221.jpg

Účelem dotace je rozvoj obcí a rozvoj jejich činností v souladu se Strategií rozvoje územního obvodu Středočeského kraje na období 2019-2024, s výhledem do 2030.

MPSV – Dotační titul Rodina

shutterstock_149825354.jpg

Cílem dotačního programu je podpora služeb pro rodiny, které mají preventivní a podpůrný charakter. Služby mají posilovat rodičovské kompetence, zkvalitňovat rodinné vztahy, podporovat rodiny v péči o děti, v jejich výchově a při slaďování práce a rodiny, a napomáhat při předcházení rizikových situací v rodině, řešit krizové situace v rodině a to včetně domácího násilí, týrání a zneužívání dětí.

MV – HZS ČR Investiční dotace pro JSDH obcí – Pořízení nového dopravního automobilu

firefighters-1251112__340

Dotace vybraným obcím v rámci reprodukce požární techniky a výstavby požárních stanic pro jednotky požární ochrany je vyhlášena Hasičským záchranným sborem ČR.

Výběrové řízení na finančního zprostředkovatele v rámci Equity Facility for Growth (EFG)

shutterstock_155222279.jpg

Výzva na podávání žádostí na finančního zprostředkovatele v rámci programu konkurenceschopnosti pro malé a střední podniky (COSME) je vyhlášena Evropským investičním fondem. Úspěšní uchazeči budou spravovat a poskytovat finanční nástroje pro růst, výzkum a inovace evropských podniků.