Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

Archiv autora

Výběrové řízení na finančního zprostředkovatele v rámci Equity Facility for Growth (EFG)

shutterstock_155222279.jpg

Výzva na podávání žádostí na finančního zprostředkovatele v rámci programu konkurenceschopnosti pro malé a střední podniky (COSME) je vyhlášena Evropským investičním fondem. Úspěšní uchazeči budou spravovat a poskytovat finanční nástroje pro růst, výzkum a inovace evropských podniků.

Výběrové řízení na finančního zprostředkovatele v rámci Loan Guarantee Facility (LGF)

shutterstock_154538048.jpg

Výzva na podávání žádostí na finančního zprostředkovatele v rámci programu konkurenceschopnosti pro malé a střední podniky (COSME) je vyhlášena Evropským Investičním Fondem. Úspěšní uchazeči budou spravovat a poskytovat finanční nástroje na podporu růstu firem.

Program záruka 2015 až 2023

shutterstock_109528268.jpg

Záruky k bankovním úvěrům na realizaci podnikatelských projektů malých a středních podnikatelů lze získat v rámci programu vyhlášeném Ministerstvem průmyslu a obchodu. Program záruka 2015 až 2023 podporuje projekty týkající se různých ekonomických činností.

Středočeský Povodňový fond

shutterstock_155872433.jpg

Obce na území Středočeského kraje mohou žádat o dotace Středočeského Povodňového fondu zaměřené na přispívání k úpravě vodního díla zhoršujícím průběh povodně a ke zpracování projektových dokumentací protipovodňových opatření na území Středočeského kraje a tím přispívají k všestrannému rozvoji Středočeského kraje a k retenci vody v krajině.

Středočeský Fond hejtmana a zmírnění následků živelních katastrof

Zlepsovani-stavu-prirody-a-krajiny-15-150x150

Účelovou dotaci či dar lze získat na kulturní, sportovní, vzdělávací a další aktivity a rekonstrukci či nákup nového majetku poškozeného živelní katastrofou. Podpora je udělována z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu hejtmana a zmírnění následků živelních katastrof.

MZe – 2.A. Udržování a zlepšování genetického potenciálu vyjmenovaných hospodářských zvířat

shutterstock_154541222.jpg

Dotace na udržování a zlepšování genetického potenciálu vyjmenovaných hospodářských zvířat jsou vyhlášeny Ministerstvem zemědělství.  Podpora je udělována na základě zákona č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat na základě zákona č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat.

Cena EU pro ženy inovátorky 2015

shutterstock_138495644.jpg-150x150

Ocenění pro inovativní ženy lze získat v rámci programu Horizont 2020. Cílem ocenění je povzbudit ženy, aby využívaly obchodní a podnikatelské příležitosti vyplývající z jejich výzkumných projektů a staly se podnikatelkami.

Mikrogranty na podporu kulturních a uměleckých projektů v Plzni pro rok 2015

shutterstock_139584668.jpg

O příspěvek na kulturní a umělecké aktivity pro rok 2015 lze žádat statutární město Plzeň. Podpora je udělována v rámci projektů Týden uměleckého vzdělávání a amatérské tvorby (23. – 31. května 2015), plzeňského projektu Evropský den sousedů 2015 (30. – 31. května 2015) a Plzeň – EHMK 2015.

HORIZONT 2020: Lepší používání antibiotik

shutterstock_101192473.jpg

Ocenění za vytvoření testu na lepší využívání antibiotik lze získat v rámci programu Horizont 2020. Vyhlášení veřejné soutěže je reakci na zbytečné užívání antibiotik, což přispívá k rostoucímu problému rezistence vůči antibiotikům.

Výzva k podávání návrhů projektů ECSEL

Podporu na projekty mezinárodní spolupráce ve výzkumu, vývoji a inovacích lze získat od společné technologické iniciativy ECSEL. ECSEL je tvořeno partnerstvím soukromého a veřejného sektoru a zaměřuje se na podporu aktivit v oblastech vestavěných počítačových systémů, mikro-elektroniky, nano-elektroniky a inteligentních systémů.