Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

Archiv autora

Fond pro bilaterální spolupráci na národní úrovni v rámci technické asistence

shutterstock_155779511.jpg

Ministerstvo financí ČR vydalo třetí výzvu k podávání žádostí o dotace z Fondu pro bilaterální spolupráci na národní úrovni v rámci EHP a Norských fondů 2009-2014. Tento Fond si klade za cíl posilovat vzájemné kulturní, politické, odborné a akademické vztahy mezi Českou republikou a donorskými státy, tj. Norskem, Islandem, Lichtenštejnskem.

Nadace Academia Medica Pragensis

Nezisková organizace Academia Medica Pragensis, založená roku 2002, podporuje projekty a aktivity související se zdravotním stavem populace, tj. podporuje projekty nejen v oblasti léčby, medicínské vědy, výzkumu a vzdělávání, ale také projekty přispívající k rozvoji zdravého životního prostředí. 

Města z jiného těsta – Rychlé granty

shutterstock_89090812.jpg

V rámci této výzvy Nadace VIA poskytuje jednoduše dostupné prostředky na ochranu veřejného prostoru a zájmu. Tato nadace podporuje rozhodovací procesy se zapojením veřejnosti a otevřenou diskuzi o tématech veřejného zájmu v konkrétních lokálních kauzách.

Mezinárodní Visegrádský fond – Univerzitní granty

shutterstock_154220933.jpg

Specifická oblast Mezinárodního Visegrádského fondu – Univerzitní granty – si klade za cíl podporovat a propagovat rozvoj a implementaci význačných univerzitních kurzů a studijních programů, které se zabývají specifickými jevy souvisejícími se zeměmi Visegrádské skupiny (Česká republika, Slovenská republika, Polsko, Maďarsko).

Program Eurostars – 2 – čtrnáctá výzva

výzkum 1

Program Eurostars-2 je zaměřen na malé a střední podniky splňující podmínky podle definice EU, které vedle své výrobní, nebo servisní činnosti provádějí vlastní činnost v oblasti výzkumu a vývoje.

OP Doprava Rozvoj a modernizace vnitrozemských vodních cest sítě TEN-T a mimo TEN-T

shutterstock_143022310.jpg

V rámci této výzvy, vyhlášené Ministerstvem dopravy ČR, je možné získat dotaci na projekty, které se budou zaměřovat na zvýšení multimodality nákladní přepravy a na zlepšení vnitrozemské vodní dopravy.

OP Doprava Zavádění systémů řízení a regulace silničního provozu v Praze

shutterstock_147888404.jpg

V rámci této výzvy, vyhlášené Ministerstvem dopravy ČR, budou podpořeny projekty, jejichž cílem bude zlepšit stav městské hromadné dopravy prostřednictvím výstavby metra a systémů řízení silniční dopravy na území hl. m. Prahy.

OP Doprava Výzva č. 44 – Zajištění interoperability v železniční dopravě – telematické aplikace v nákladní a osobní dopravě (TSI-TAF a TSI-TAP) – SŽDC

ALT362d73_PLZEN

V rámci této výzvy, vyhlášené Ministerstvem dopravy ČR, budou podpořeny projekty, jejichž cílem bude zlepšení kvality železniční dopravy.

Podpora územně plánovací činnosti obcí Karlovarského kraje

shutterstock_59074903.jpg

Dotačního program na podporu územně plánovací činnosti obcí v Karlovarském kraji.

Program na podporu kulturních aktivit a akcí ve Zlínském kraji

shutterstock_90430603.jpg

Zlínský kraj vydal novou výzvu k podávání žádostí o dotace na projekty z oblasti kultury. Cílem Programu je rozvoj kulturních aktivit a akcí tj. realizace mimořádných kulturních akcí regionálního a nadregionálního významu.