Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Archiv autora

MK ČR – VISK 3 – Informační centra knihoven

shutterstock_154681289.jpg

Ministerstvo kultury vyhlásilo nové výběrové dotační řízení Veřejné informační služby knihoven, podprogram Informační centra veřejných knihoven, v jehož rámci mohou provozovatelé knihoven, knihovnické spolky a zájmová sdružení získat dotaci na projekty vedoucí k modernizaci a transformaci veřejných knihoven na knihovny a informační centra multimediálního charakteru.

Sociální služby a ostatní služby a činnosti v sociální oblasti ve městě Plzeň

shutterstock_155219123.jpg

Statutární město Plzeň vydalo výzvu k podávání žádostí o dotace z programu Sociální služby a ostatní služby a činnosti v sociální oblasti na rok 2021.

Sportoviště v Kraji Vysočina

Dotace na modernizaci zařízení pro sportovní a tělovýchovné aktivity, a to z důvodu zlepšení podmínek pro sportovní vyžití obyvatel regionu.

Podpora územně plánovací činnosti obcí Karlovarského kraje

shutterstock_59074903.jpg

Dotačního program na podporu územně plánovací činnosti obcí v Karlovarském kraji.

Dotační program – Preventivní programy škol Jihomoravského kraje

shutterstock_153270134.jpg

Dotace na podporu minimálních preventivních programů ve školách a školských zařízeních směřujících k iniciování a zahájení nebo rozvinutí programů specifické primární prevence rizikového chování.

V4 – Japonsko – Společný výzkumný program „Pokročilé materiály“, 2. výzva

shutterstock_100299176.jpg

Japonská agentura pro vědu a technologie (JST) a finanční organizace zemí Visegrádské skupiny (V4) (Česká republika, Maďarsko, Polsko a Slovensko) ve spolupráci s Mezinárodním visegrádským fondem společně vyhlásili druhou výzvu společného výzkumného programu V4-Japonsko v oblasti „Pokročilé materiály“.

Dotační program pro oblast protidrogových aktivit v Jihomoravském kraji

shutterstock_104052050.jpg

Dotace na podporu certifikovaných protidrogových programů a služeb se zaměřením na specifickou primární prevenci sociálně patologických jevů, sekundární a terciární prevenci drogových závislostí.

Fond pro bilaterální spolupráci na národní úrovni v rámci technické asistence

shutterstock_155779511.jpg

Ministerstvo financí ČR vydalo třetí výzvu k podávání žádostí o dotace z Fondu pro bilaterální spolupráci na národní úrovni v rámci EHP a Norských fondů 2009-2014. Tento Fond si klade za cíl posilovat vzájemné kulturní, politické, odborné a akademické vztahy mezi Českou republikou a donorskými státy, tj. Norskem, Islandem, Lichtenštejnskem.

Nadace Academia Medica Pragensis

Nezisková organizace Academia Medica Pragensis, založená roku 2002, podporuje projekty a aktivity související se zdravotním stavem populace, tj. podporuje projekty nejen v oblasti léčby, medicínské vědy, výzkumu a vzdělávání, ale také projekty přispívající k rozvoji zdravého životního prostředí. 

Města z jiného těsta – Rychlé granty

shutterstock_89090812.jpg

V rámci této výzvy Nadace VIA poskytuje jednoduše dostupné prostředky na ochranu veřejného prostoru a zájmu. Tato nadace podporuje rozhodovací procesy se zapojením veřejnosti a otevřenou diskuzi o tématech veřejného zájmu v konkrétních lokálních kauzách.