Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

Archiv autora

HORIZONT 2020: Evropská noc vědců

shutterstock_139584668.jpg

Tato výzva s názvem Evropská noc vědců si klade za cíl zvýšit povědomí o výzkumných a inovačních aktivitách, podpořit veřejné uznání výzkumných pracovníků a napomáhat mladým lidem při vstupu do vědecké kariéry. Výzva je vyhlášena v režimu Koordinačních a podpůrných akcí v rámci hlavního pilíře Vynikající věda v programu Horizont 2020.

Ekologická vozidla 2014 v programu Horizont 2020

V programu Horizont 2020 byla vyhlášena nová výzva, která je zaměřena na ekologická vozidla a řeší oblasti nové generace lithium-iontových baterií, systematické řízení energie v elektrických vozidlech, pohonné jednotky dodávkových a osobních automobilů na zemní plyn, elektrická dvoukolá vozidla nebo alternativní pohonné jednotky a paliva pro těžká nákladní vozidla.

Ekologická vozidla 2015 v programu HORIZONT 2020

V programu Horizont 2020 byla vypsána výzva na téma Ekologická vozidla 2015, která se zaměřuje na optimalizaci emisí těžkých nákladních vozidel a na lepší výkon a integraci elektrických vozidel do dopravního systému. Smyslem je využít informace, které poskytnou navigační systémy nové generace a emisní snímače spojené s palubním měřícím systémem v kombinaci s elektronikou a pohony.  

Mezinárodní spolupráce v letectví a nadnárodní spolupráce v dopravním výzkumu, inovacích a NCP sítích

V programu Horizont 2020 byla vypsána výzva, která je zaměřena na budování a prohlubování mezinárodní spolupráce v letectví či dopravním výzkumu s ohledem na již zavedené spolupráce. Účelem tohoto projektu je identifikace témat společného zájmu a vzájemného prospěchu. Cílem je rovněž pracovat na  společné výzkumné a inovační činnosti v otázkách společného zájmu, což  zahrnuje odpovídající finanční zdroje z obou stran.

Inovace a bezpečnost v dopravě v programu Horizont 2020

V rámci programu HORIZONT 2020 byla zveřejněna výzva, která je zaměřena na efektivní inovativní řešení v dopravě, zvýšení bezpečnosti silniční dopravy, snížení dopadů dopravy na životní prostředí a celkově čistší městskou dopravu.

Program Horizont 2020 podpoří oblast robotiky

V rámcovém programu Horizont 2020 se Evropská unie bude snažit podporovat projekty zabývající se vědou, výzkumem a inovacemi. Do 1. dubna 2014 je možné reagovat projektovou žádostí na výzvu zaměřenou na oblast robotiky, kognitivních a počítačově-fyzikálních systémů.

Letecký průmysl v rámci programu Horizont 2020

V programu Horizont 2020 byla zveřejněna nová výzva, která se soustřeďuje na letecký průmysl a jeho bezpečnost. Je zaměřena na bezpečnost leteckého průmyslu, výzkum a inovace v letectví, financování systémů pro podporu letectví, technologický vývoj a tržní vyhlídky leteckého odvětví a zároveň na studenty letectví a výzkumné pracovníky.