Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

Archiv autora

Horizont 2020: Personalizovaná zdravotní péče 2015

shutterstock_154772753.jpg

V rámci společenské výzvy Zdraví, demografická změna a dobré životní podmínky byla již v roce 2014 vyhlášena výzva k personalizaci zdravotní péče. V roce 2015 tato výzva pokračuje a zaměřuje se na využití nových moderních technologií, které povedou ke zkvalitnění zdravotní péče a posílení postavení pacienta v systému zdravotnictví.

HORIZONT 2020: Bezpečnosti v silniční dopravě, čistší městská doprava a efektivnější inovační infrastruktura

V programu HORIZONT 2020 byla vyhlášena výzva na téma bezpečnosti silniční dopravy a čistší městké dopravy a nižších dopadů na životní prostředí, inovativní řešení v dopravní infrastruktuře za účelem odpovědět na cíle EU a sladit je s narůstajícími potřebami mobility s účinnějšími dopravními operacemi. Výzva je vyhlášena v rámci pilíře společenských výzev – vedoucí postavení v průmyslu.

HORIZONT 2020 – „Modrý růst“ – Uvolnění potenciálu moří a oceánů – H2020-BG-2015-1

shutterstock_24464566.jpg

Dotace z této výzvy jsou určeny na ochranu moří a oceánů v rámci Iniciativy společného plánování. Efektivnějším využitím investic a zdrojů členských států by měla Iniciativa společného plánování oceánů přispět k řešení společenských výzev týkajících se moří a oceánů a posílit evropský mořský výzkum.

Horizont 2020: Výzva k udržitelnému potravinovému zabezpečení

shutterstock_154146434.jpg

V rámci společenské výzvy Potravinové zabezpečení, udržitelné zemědělství a lesnictví, mořský výzkum a bioekonomika byla vyhlášena Výzva k udržitelnému potravinovému zabezpečení. Výzva se zaměřuje se na využití nových moderních technologií, které povedou ke zkvalitnění zdravotní péče a posílení postavení pacienta v systému zdravotnictví.

Dotace OKHE pro nestátní neziskové organizace v Plzeňském kraji

shutterstock_156832877.jpg

Odbor kanceláře hejtmana Plzeňského kraje vyhlásil druhou výzvu na rok 2016 k podávání žádostí o dotace na kulturní a sportovní akce a projekty zaměřené na děti a mládež.

Dotace na podporu sociální oblasti v městě České Budějovice

shutterstock_56110387.jpg

Dotace na podporu sociální oblasti ve městě České Budějovice vychází z potřeby zachování či rozvoje časové a místní dostupnosti sociálních a doprovodných služeb pro občany města.

Výběrový dotační program „Bezpečnostní dobrovolník“

shutterstock_137074034.jpg

Ministerstvo vnitra vyhlásilo pro rok 2017 novou výzvu pro možnost získání dotací z programu „Bezpečnostní dobrovolník“. Cílem této výzvy je podpořit zapojení laické veřejnosti do zabezpečování veřejného pořádku na místní úrovni.

ERASMUS+ : Klíčová akce 2 – Spolupráce na inovacích a výměně osvědčených postupů

Winter semester starts at Leipzig University

V rámci programu ERASMUS+ je možné v roce 2015 získat dotaci na projekty, které spadají do tzv. Klíčové akce 2 – Spolupráce na inovacích a výměně osvědčených postupů, která se zaměřuje na podporu vzdělávání, odborné přípravy a mládeže.

HORIZONT 2020 – Posílení inovační kapacity malých a středních podniků poskytováním lepší podpory inovací

shutterstock_155095016.jpg

Současný výzkum otevřených inovací nevzal v úvahu šíři a kreativitu malých a středních podniků (MSP), co se týče navrhování a zavádění strategií otevřených inovací. Otevřené inovace totiž v MSP mohou změnit celou strategickou orientaci společnosti a vyžadují pak komplexní revizi firemní strategie. Pokud jsou ale otevřené inovace používány správně, mohou MSP přinést zásadní výhody (v oblasti transferu technologií, navýšení kapitálu, optimalizace zdrojů apod.).

Horizont 2020: Výzva k přizpůsobení zdraví a péče

shutterstock_99252086.jpg

V rámci společenské výzvy Zdraví, demografická změna a dobré životní podmínky byla vyhlášena výzva k personalizaci zdravotní péče. Výzva se zaměřuje se na využití nových moderních technologií, které povedou ke zkvalitnění zdravotní péče a posílení postavení pacienta v systému zdravotnictví.