Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

Archiv autora

HORIZONT 2020 – EU-Brazílie: spolupráce v oblasti výzkumu a vývoje na pokročilé počítačové infrastruktuře

shutterstock_107922686.jpg

V rámci programu Horizont 2020 je možné čerpat dotace na projekty v rámci spolupráce Brazílie a Evropské unie. Podpořeny budou projekty, které rozvíjí inovativní technologie v oblasti cloudových služeb. Tato spolupráce umožní koordinaci politiky v příslušných oblastech mezi EU a Brazílií, která by měla být následně rozšířena do dalších partnerských zemí Latinské Ameriky a Karibiku.

Horizont 2020: Výzva k digitální ochraně – kyberochrana, soukromí a důvěra

shutterstock_151970384.jpg

Tento Pracovní Program je o ochraně našich občanů, společnosti a ekonomiky a taktéž našeho majetku, infrastruktur, služeb, naší prosperity, politické stability a blahobytu. Každá závada nebo narušení, záměrné či náhodné, mohou mít škodlivý dopad s velkými ekonomickými nebo společenskými náklady. 

Podpora výroby celovečerního nebo krátkometrážního dokumentárního filmu

istock_000007609698small-300x300

Státní fond kinematografie vydal novou výzvu k podávání žádostí na podporu kinematografie. Podporován bude celovečerní nebo krátkometrážní dokumentární film (s českou finanční účastí od 50 % financování celkových výrobních nákladů).

Mezinárodní Visegrádský fond – Strategické granty

shutterstock_113712319.jpg

Mezinárodní visegrádský fond je mezinárodní organizací spojující Visegrádské země (Česká republika, Slovenská republika, Polsko, Maďarsko) za účelem usnadnění a podpory rozvoje bližší spolupráce těchto zemí a jejich institucí v nejrůznějších oborech. Specifická oblast tohoto fondu – Strategické granty – je rozvíjena již od roku 2005 a jejím hlavním cílem je podpora dlouhodobých projektů strategického charakteru, na kterých se podílejí instituce ze všech čtyř zemí.

HORIZONT 2020 – ICT 2015 – Informační a komunikační technologie

shutterstock_106093550.jpg

V rámci programu Horizont 2020 je možné čerpat i v roce 2015 dotace na projekty z oblasti informačních a komunikačních technologií. Hlavním cílem Horizontu 2020 je podpořit informační a komunikační technologie v oblasti vědy, v  průmyslu a také ve společenských výzvách.

Central Europe 2020

shutterstock_79019158.jpg

Program nadnárodní spolupráce zemí Střední Evropy bude pokračovat i v novém programovém období 2014-2020. Podpořeny budou projekty, jejichž cílem je zkvalitnění podmínek pro život a práci v tomto regionu prostřednictvím posilování hospodářské, územní a sociální soudržnosti.

V4 – Japonsko Společné výzkumné projekty

shutterstock_100299176.jpg

Země Visegrádské skupiny a Japonsko v návaznosti na podpis Memoranda o vědeckotechnické spolupráci vyhlašují výzvu k podávání žádostí o podporu na výzkumné projekty zahrnující vědce ze zemí Visegrádské čtyřky a Japonska. Cílem této výzvy je vytvořit vysoce kvalitní výzkumnou síť za účelem výměny stávajících vědeckých znalostí a usilování o nejpokrokovější vědu a techniku.

Prevence rizikového chování a zdravý životní styl žáků v Královéhradeckém kraji

shutterstock_153270134.jpg

Cílem této výzvy, vyhlášené zastupitelstvem Královéhradeckého kraje, je podpora škol, školských zařízení a neziskových organizací při realizaci preventivních programů v oblasti specifické primární prevence a zdravého životního stylu dětí a mládeže.

Etická výchova ve školách v Královéhradeckém kraji

volunteers-2654004_960_720

Podpora projektů škol zavádějících či realizujících etickou výchovu jako prevenci rizikového chování a zdravého životního stylu, upevnění prosociálního chování a snížení krize mezilidských vztahů.

Rozvoj tvůrčích schopností a dovedností dětí, žáků a studentů – rozvoj talentů v Královéhradeckém kraji

shutterstock_156832877.jpg

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje vydalo výzvu pro podávání žádostí o dotace na projekty zabývající se podporou talentovaných dětí, žáků a studentů. Dotace je určena pro školy a školská zařízení v Královéhradeckém kraji.