Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

Archiv autora

Podpora vzdělávání v oborech s výučním listem v Královéhradeckém kraji

shutterstock_153270134.jpg

Cílem této výzvy, vyhlášené zastupitelstvem Královehradeckého kraje, je zvýšit motivaci ke vzdělávání žáků v oborech s výučním listem zejména potřebných na trhu práce. Program by měl také informovat širokou veřejnost o možnostech vzdělávání žáků v těchto oborech.

HORIZONT 2020: Mezinárodní spolupráce v letectví a nadnárodní spolupráce v dopravním výzkumu, inovacích a NCP sítích

shutterstock_156894776.jpg

Dotace na spolupráce v oblasti letectví a dopravním výzkumu za účelem prohloubení vztahů mezi zeměmi za účelem identifikace společného zájmu a spolupráci na výzkumné a inovační činnosti a zlepšení a profesionalizace NCP služeb v celé Evropě a tím pomoci zjednodušit přístup k programu Horizont 2020.

HORIZONT 2020 – Nové nápady pro zcela nové technologie – koordinační a podpůrné akce 2015

shutterstock_126013208.jpg

Cílem této výzvy z programu Horizont 2020 je vytvořit z Evropy nejlepší místo na světě pro výzkumnou spolupráci v oblasti budoucích a nově vznikajících technologií, které stanoví pevný základ pro budoucí evropskou konkurenceschopnost a růst a které budou mít význam pro společnost v nadcházejících desetiletích.

Cluster Go International

shutterstock_155779511.jpg

Hlavním cílem této výzvy je zintenzivnit klastrovou a obchodní networkingovou spolupráci napříč hranicemi a odvětvími a také podpořit vznik evropského strategického klastrového partnerství za účelem mezinárodní spolupráce klastrů v oblastech strategického zájmu, zejména v podpoře rozvoje nově vznikajících průmyslových odvětví.

Ustanovení sítě na kvalitu a efektivnost nákladů dlouhodobé péče, prevence závislosti

invalidnivozik

Cílem této výzvy, vyhlášené Evropskou komisí, je sdružovat instituce v oblasti poskytování zdravotní a sociální péče za účelem zavedení nákladově efektivních investic do širokého spektra opatření. Tato opatření by měla snížit rozdíl mezi potřebou a poskytováním dlouhodobé péče.

Program na podporu obnovy venkova ve Zlínském kraji

Zlínský kraj vydal výzvu k podávání žádostí o dotace z Programu na podporu obnovy venkova pro rok 2019. Cílem tohoto Programu je obnova a zachování specifických hodnot venkova prostřednictvím podpory projektů na obnovu obecního majetku a zpracování územních plánů.

Dotace na celoroční sportovní a volnočasové aktivity pro handicapované děti, mládež a dospělé v Kraji Vysočina

invalidnivozik

Dotace na podporu spolufinancování celoročních sportovních a volnočasových aktivit pro handicapované děti, mládež a dospělé, a to z důvodu podpory dlouhodobého rozvoje a zkvalitňování péče o handicapované děti, mládež a dospělé v Kraji Vysočina.

Naše škola – podporu projektů v oblasti zkvalitňování předškolní péče v Kraji Vysočina

shutterstock_156832877.jpg

Účelem poskytovaných finančních prostředků je zajistit odpovídající zázemí pro povinnou školní docházku na území Kraje Vysočina tak, aby odpovídalo hygienickým, bezpečnostním a prostorovým podmínkám v souvislosti s aktuálním demografickým vývojem v oblasti počtu žáků školního věku.

Horizont 2020: Výzva k zapojení společnosti do zodpovědné nanotechnologie

shutterstock_144087112.jpg

Horizont 2020 představuje novou výzvu, jejímž hlavním cílem je podpořit vývoj nanotechnologií. Tato výzva se snaží napomoci interakci mezi společností, vědou a nanotechnologiemi, a přispět tak k zodpovědnému nanotechnologickému výzkumu a inovacím na úrovni evropské a národní politiky a výzkumných procesů.

HORIZONT 2020 – Výzva pro nanotechnologie, pokročilé materiály a výrobu- NMP-ERA-NET-2015

shutterstock_151970384.jpg

V rámci programu Horizont 2020 je možné čerpat dotace i v roce 2015 na projekty, jejichž hlavním cílem je výzkum a inovace materiálů na regionální i národní úrovni. Výzva si klade za cíl propojit výzkumné programy jednotlivých institucí za účelem jejich sblížení a celkového rozvoje. Projekty spadající do této výzvy jsou financovány Evropskou výzkumnou agenturou (ERA).