Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

Archiv autora

Erasmus+ Klíčové akce 3 : Podpora reformy politiky – výhledové iniciativy

shutterstock_139584668.jpg

Výkonná agentura Evropské komise vydala výzvu k předkládání návrhů projektů v rámci programu Erasmus+ Klíčová akce 3 : Podpora reformy politiky – výhledové iniciativy. Projekty z této výzvy by se měly zaměřovat na inovativní přístupy v oblasti vzdělávání, mládeže a odborné přípravy, které by mohly být začleněny do běžného užívání a které by tím zlepšily celkovou kvalitu této oblasti.

Usnadnění přístupu k regulaci dálkově pilotovaných létajících systémů

Hlavním cílem této výzvy je podpořit malé a střední podniky, start-upy a podnikatele působící v odvětví dálkově pilotovaných létajících systémů tím, že jim bude ulehčen přístup k příslušným předpisům národního a evropského práva včetně odpovídajících požadavků, povinností a postupů. Tohoto cíle bude dosaženo prostřednictvím vývoje webového portálu, který bude nabízet relevantní informace, praktické pokyny a interaktivní vzdělávací nástroje.

Podpora společenských a kulturních aktivit obcí Kraje Vysočina souvisejících s oslavami či připomenutím významných výročí obcí

shutterstock_45014305.jpg

Zastupitelstvo Kraje Vysočina vyhlásilo pro nadcházející rok novou výzvu pro poskytování dotací na společenské a kulturní akce obcí, které mají připomínat zejména jejich významná výročí. Tato výzva má za cíl podpořit kulturní regionální aktivity a zachovat kulturu a kulturní tradice v rámci regionu.

Program sportovci zařazení do reprezentace ČR ve Zlínském kraji

Zlínský kraj vydal novou výzvu k podávání žádostí o podporu na sportovní přípravu vrcholových sportovců s trvalým bydlištěm na území Zlínského kraje, kteří jsou členy sportovních organizací se sídlem ve Zlínském kraji.

Program jednorázové akce v oblasti mládeže a sporu ve Zlínském kraji

shutterstock_156832877.jpg

Zlínský kraj vydal výzvu k podávání žádostí o dotace na podporu jednorázových akcí v oblasti mládeže a sportu, které svým dopadem přesahují územní působnost žadatele. Cílem Programu je zvýšení především sportovní úrovně dětí a mládeže a nabídky volnočasových aktivit ve Zlínském kraji.

Program zajištění dostupnosti vybraných sociálních služeb v Moravskoslezském kraji

shutterstock_11343424.jpg

Moravskoslezský kraj vyhlásil výzvu na v rámci Programu zajištění dostupnosti vybraných sociálních služeb v Moravskoslezském kraji. Tato výzva si klade za cíl podpořit poskytovatele sociálních služeb, a tím zlepšit kvalitu sociální péče na území tohoto kraje. Podpořeny budou zejména služby sociální prevence.

Fond kultury Zlínského kraje – stavební obnova a restaurování kulturních památek a památek místního významu

images

Zlínský kraj vydal novou výzvu pro rok 2017 k podávání žádostí o dotace na podporu zachování a obnovy kulturních památek a památek místního významu. Prostřednictvím této podpory na zvýšené náklady na záchranu, obnovu, zachování a využití kulturních památek si Zlínský kraj klade za cíl zachovat kulturní dědictví kraje.

Podpora nestátních neziskových organizací v oblasti prevence rizikových typů chování ve Zlínském kraji

shutterstock_153866099.jpg

Zlínský kraj vydal novou výzvu k podávání žádostí o dotace na projekty nestátních neziskových organizací ve Zlínském kraji, které se zaměřují na prevenci rizikového chování.

Podprogram na podporu nestátních neziskových organizací na úseku rozvoje občanské společnosti ve Zlínském kraji

sp-5

Zlínský kraj vydal novou výzvu k podávání žádostí o dotace na projekty, jejichž cílem je podpora práce a ochrana dobrovolnické činnosti ve Zlínském kraji.

Podprogram na podporu integrace romské menšiny ve Zlínském kraji

shutterstock_154757501.jpg

Zlínský kraj vydal výzvu k podávání žádostí o dotace na projekty, jejichž cílem je podpořit vzdělávací, výchovné, umělecké, kulturní a volnočasové aktivity pro romskou menšinu ve Zlínském kraji.