Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

Archiv autora

Erasmus+ Klíčové akce 3 : Podpora reformy politiky – výhledové iniciativy

shutterstock_139584668.jpg

Výkonná agentura Evropské komise vydala výzvu k předkládání návrhů projektů v rámci programu Erasmus+ Klíčová akce 3 : Podpora reformy politiky – výhledové iniciativy. Projekty z této výzvy by se měly zaměřovat na inovativní přístupy v oblasti vzdělávání, mládeže a odborné přípravy, které by mohly být začleněny do běžného užívání a které by tím zlepšily celkovou kvalitu této oblasti.

Usnadnění přístupu k regulaci dálkově pilotovaných létajících systémů

Hlavním cílem této výzvy je podpořit malé a střední podniky, start-upy a podnikatele působící v odvětví dálkově pilotovaných létajících systémů tím, že jim bude ulehčen přístup k příslušným předpisům národního a evropského práva včetně odpovídajících požadavků, povinností a postupů. Tohoto cíle bude dosaženo prostřednictvím vývoje webového portálu, který bude nabízet relevantní informace, praktické pokyny a interaktivní vzdělávací nástroje.

Podpora společenských a kulturních aktivit obcí Kraje Vysočina souvisejících s oslavami či připomenutím významných výročí obcí

shutterstock_45014305.jpg

Zastupitelstvo Kraje Vysočina vyhlásilo pro nadcházející rok novou výzvu pro poskytování dotací na společenské a kulturní akce obcí, které mají připomínat zejména jejich významná výročí. Tato výzva má za cíl podpořit kulturní regionální aktivity a zachovat kulturu a kulturní tradice v rámci regionu.

Program sportovci zařazení do reprezentace ČR ve Zlínském kraji

Zlínský kraj vydal novou výzvu k podávání žádostí o podporu na sportovní přípravu vrcholových sportovců s trvalým bydlištěm na území Zlínského kraje, kteří jsou členy sportovních organizací se sídlem ve Zlínském kraji.

Program jednorázové akce v oblasti mládeže a sporu ve Zlínském kraji

shutterstock_156832877.jpg

Zlínský kraj vydal výzvu k podávání žádostí o dotace na podporu jednorázových akcí v oblasti mládeže a sportu, které svým dopadem přesahují územní působnost žadatele. Cílem Programu je zvýšení především sportovní úrovně dětí a mládeže a nabídky volnočasových aktivit ve Zlínském kraji.

Program zajištění dostupnosti vybraných sociálních služeb v Moravskoslezském kraji

shutterstock_11343424.jpg

Moravskoslezský kraj vyhlásil výzvu na v rámci Programu zajištění dostupnosti vybraných sociálních služeb v Moravskoslezském kraji. Tato výzva si klade za cíl podpořit poskytovatele sociálních služeb, a tím zlepšit kvalitu sociální péče na území tohoto kraje. Podpořeny budou zejména služby sociální prevence.

Zlínský kraj – Program na podporu stavební obnovy a restaurování kulturních památek a památek místního významu

images

Dotace na obnovu kulturních památek a památek místního významu Zlínského kraje při dosažení maximální efektivnosti a hospodárnosti využití rozpočtových prostředků Zlínského kraje.

Podpora nestátních neziskových organizací v oblasti prevence rizikových typů chování ve Zlínském kraji

shutterstock_153866099.jpg

Cílem Programu je podpora nestátních neziskových organizací a jejich preventivních projektů zaměřených zejména na práci se skupinou dětí, mládeže a mladých dospělých, potenciálně ohroženou vznikem a rozvojem rizikových typů chování nebo problematikou zasažených; a dále vytvoření sítě programů těchto organizací, schopných oslovit uvedené cílové skupiny, navázat a udržet s nimi kontakt, nabízet aktivity a služby směřující k rozvoji pozitivních životních alternativ.

Podprogram na podporu nestátních neziskových organizací na úseku rozvoje občanské společnosti ve Zlínském kraji

sp-5

Zlínský kraj vydal novou výzvu k podávání žádostí o dotace na projekty, jejichž cílem je podpora práce a ochrana dobrovolnické činnosti ve Zlínském kraji.

Podprogram na podporu integrace romské menšiny ve Zlínském kraji

shutterstock_154757501.jpg

Zlínský kraj vydal výzvu k podávání žádostí o dotace na projekty, jejichž cílem je podpořit vzdělávací, výchovné, umělecké, kulturní a volnočasové aktivity pro romskou menšinu ve Zlínském kraji.