Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

Archiv autora

OP Zaměstnanost Podpora zaměstnanosti cílových skupin

shutterstock_107720990.jpg

Dotace na podporu zaměstnanosti různých cílových skupin mohou čerpat poradenské a vzdělávací instituce, NNO, obce a svazky obcí.  

Nadace VIA – Darujme.cz

shutterstock_60280690.jpg

Služba DARUJME.CZ nabízí neziskovým organizacím možnost využít pro svůj online fundraising jednodušší technologie a nástroje. Služba tak pomáhá neziskovkám zvýšit počet dárců díky rozšíření možností, jak podpořit jejich projekty.

Ekofond města Zlína Odborné ošetření dřevin

kromeriz_podzamecka11_67

Dotace na odborné ošetření vzrostlých dřevin na území města Zlína.

Péče o válečné veterány a bývalé vojáky

veterani

Finanční podpora na lázeňskou léčebně rehabilitační péči, na rekreační pobyty a příspěvek na závodní stravování pro válečné veterány a jejich manželky nebo manžele, družky nebo druhy a registrované partnery nebo partnerky.

Nadace Dětský mozek

shutterstock_154772753.jpg

Žádost o příspěvek na zlepšení osudu dětí trpících postižením mozku a na podporu preventivní, léčebné, rehabilitační a zdravotně sociální činnosti směřující k tomu, aby péče o děti s postižením mozku odpovídala úrovni běžné ve vyspělých zemích světa mohou podat právnické osoby, poskytující péči nebo fyzické osoby, které trpí postižením nervového systému.

Program na podporu ochrany životního prostředí a environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty v Karlovarském kraji

shutterstock_153986684.jpg

Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu ochrany životního prostředí a environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty.

Výběrové řízení na finanční podporu při pořádání akcí v oblasti kultury se spoluúčastí MČ Praha 5 na rok 2015

shutterstock_109622666.jpg

Dotace na pořádání kulturních akcí se spoluúčastí MČ Praha 5 mohou čerpat právnické nebo fyzické osoby.

Příspěvky Karlovarského kraje na úseku environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO)

shutterstock_88756531.jpg

Dotace na projekty podporující environmentální výchovu, vzdělání a osvětu mohou získat právnické osoby a nestátní neziskové organizace až do výše 80 000 Kč na projekt a rok.

Praha 6 OTEVŘENÝ SVĚT – 1. H Rozvoj studijních předpokladů – certifikáty

shutterstock_79404877.jpg

Dotace na podporu výuky cizích jazyků a složení standardizovaných zkoušek pro žáky 8. a 9. tříd základních škol se sídlem v Městské části Praha 6 je možné čerpat až do výše 50 000 Kč.

Olomoucký kraj – Účelová neinvestiční dotace v požární ochraně – II. Výdaje na odbornou přípravu

firefighters-820172_1280

Dotace na odbornou přípravu strojníků a velitelů jednotek SDH mohou získat obce jako zřizovatelé jednotek SDH.