Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

Archiv autora

Národní program Životní prostředí – Výzva č. 1/2019: Podpora výkupu pozemků ve zvláště chráněných územích

shutterstock_155292674.jpg

MŽP uvolnilo 40 000 000 Kč na výkupy pozemků ve zvláště chráněných územích. Díky výkupům mohou příjemci podpory zlepšit podmínky pro praktickou péči o národní parky a chráněné krajinné oblasti a zlepšit biodiverzitu v nich.

Výzva k předkládání žádostí o podporu strategií Komunitně vedeného místního rozvoje

dlane

Dotaci mohou získat oprávnění žadatelé pro podporu realizace integrovaných projektů v rámci Integrovaného regionálního operačního programu, Operačního programu Zaměstnanost, Operačního programu Životní prostředí, Programu rozvoje venkova. 

Účelová dotace z rozpočtu Jčk poskytovatelům sociálních služeb

shutterstock_155219123.jpg

Příspěvek je určen pro registrované poskytovatele sociálních služeb místního či regionálního charakteru.

MŽP Národní program Životní prostředí – Výzva č. 3/2015 – ekohavárie a černé skládky

Zlepsovani-stavu-prirody-a-krajiny-15-150x150

Dotaci mohou získat kraje a obce s rozšířenou působností na projekty, které jsou zaměřeny na odstranění a rekultivaci černých skládek a zajištění a řešení ekologických zátěží, u kterých hrozí bezprostřední ohrožení životního prostředí a lidského zdraví. Celková alokace je 65 000 000 Kč.

MK ČR – Integrovaný systém ochrany movitého kulturního dědictví, část C

images

Dotace se poskytují na výkupy předmětů kulturní hodnoty mimořádného významu pro rok 2020.

Podpora vybraných sociálních služeb v Ústeckém kraji

sp-5

Dotační řízení v rámci programu Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji k poskytnutí finanční podpory (dotace/příspěvku) z rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2018 je určeno pro právnické a fyzické osoby, které poskytují sociální služby na základě registrace.

Město Jihlava Významné kulturní akce 2016

obr (2)

Cílem poskytnutí finančních prostředků je podpora kulturních projektů významných pro město, propagujících a reprezentujících město Jihlava v České republice, případně v zahraničí. Podpořeny udou zejména kulturní akce a aktivity, které svým významem přesahují regionální působnost, mají nejméně 5tiletou tradici, jsou pro město reprezentativní z hlediska mezinárodního dopadu.

Město Ostrava – Výběrové řízení na poskytnutí dotací pro oblast zdravotnictví

shutterstock_154772753.jpg

Program je zaměřen na podporu projektů osvětových, výchovně vzdělávacích a rekondičních činností směřujících k zlepšování zdraví obyvatel města Ostravy, k podpoře hospicových služeb a k realizaci odborných zdravotnických činností.

30. otevřené grantové kolo Ústecké komunitní nadace

shutterstock_153446969.jpg

V grantovém kole budou podporovány projekty, jejichž cílem je zlepšit podmínky života na území okresů Děčín, Litoměřice, Teplice a Ústí nad Labem.

NROS – Program překlenovací pomoci 3P

shutterstock_88756531.jpg

V rámci Programu překlenovací pomoci „3P“ poskytuje Nadace rozvoje občanské společnosti neziskovým organizacím v České republice překlenovací pomoc formou návratných nadačních příspěvků k předfinancování projektů, které byly závazně podpořeny z veřejných zdrojů.