Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Archiv autora

Program přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014-2020

shutterstock_79019158.jpg

Program navazuje na úspěšné dotační programy na podporu přeshraniční spolupráce fungující na česko-bavorském pomezí od roku 1994 (program CBC Phare v letech 1994–2004, program Iniciativy Společenství INTERREG IIIA v letech 2004–2006 a program přeshraniční spolupráce Cíl 3 Česká republika – Svobodný stát Bavorsko 2007–2013). Za více než dvacet let podpory českobavorské přeshraniční spolupráce byly podpořeny stovky projektů zaměřených na velké investice i podporu malých neinvestičních projektů typu people-to-people v rámci tzv. Dispozičního fondu na podporu malých projektů. Cílem je růst začleněných států, dosažení hospodářské, sociální a územní soudružnosti.