Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

Archiv autora

Město Louny – Program pro poskytnutí dotací z finančních prostředků komise pro životní prostředí RM – Poskytování dotací na projekty v oblasti životního prostředí

Cílem dotačního programu je podpora projektů v oblasti životního prostředí. O dotaci mohou žádat fyzické a právnické osoby.

Město Louny – Program pro poskytnutí dotací z finančních prostředků komise pro zdravotnictví RM – Dotace na činnost a projekty v oblasti zdravotních služeb

shutterstock_101192473.jpg

Hlavním záměrem uvedeného dotačního programu města je podpora činností nekomerčního, neziskového a obecně prospěšného charakteru v oblasti zdravotnictví.

Město Louny – Program pro poskytnutí dotací z finančních prostředků komise pro výchovu a vzdělávání RM – Financování zájmové činnosti v oblasti školství

shutterstock_156832877.jpg

Hlavním záměrem uvedeného dotačního programu města je podpora činnosti v oblasti školství a rozvoje zájmové mimoškolní činnosti.

Město Louny – Podpora činnosti sportovních organizací

shutterstock_154454747.jpg

Hlavním záměrem uvedeného dotačního programu města je podpora činnosti sportovních organizací.

Město Louny – Program pro poskytnutí dotací z finančních prostředků komise pro rodinu RM v I. a II. pololetí roku 2018

shutterstock_155351414.jpg

Hlavním záměrem uvedeného dotačního programu města je podpora aktivit v oblasti, které se zaměřují na rodiny s dětmi.

Město Chomutov – Mikrogranty 2016

shutterstock_107814275.jpg

Hlavním záměrem uvedeného dotačního programu je podpora projektů v těchto oblastech: sportovní a volnočasové aktivity, kulturní a umělecké aktivity a komunitní rozvoj, sociální oblast a životní prostředí. 

Město Chomutov – Podpora akcí a aktivit environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty

shutterstock_155816618.jpg

Hlavním záměrem uvedeného dotačního programu je podpora jednorázových i pravidelných environmentálních vzdělávacích, výchovných a osvětových akcí a aktivit. Dílčím cílem je zároveň podpora školních projektů v této oblasti a podpora vzájemné spolupráce škol i jiných organizací. 

Město Chomutov – Podpora aktivit v sociální oblasti

Cestovniruch_cestovniruch_procyklisty_cyklostezky(1)

Hlavním záměrem uvedeného dotačního programu je podpořit aktivity jednorázového charakteru v sociální oblasti na území města Chomutova. Obecným cílem tohoto programu je pomoci sociálně znevýhodněným či znevýhodněním ohrožených občanům smysluplně trávit volný čas a tím zlepšovat kvalitu jejich života.

Město Chomutov – Podpora nových subjektů poskytujících sociální a ostatní služby

sp-5

Hlavním záměrem uvedeného dotačního programu je rozšířit síť stávajících sociálních a ostatních služeb na území města Chomutova s preferencí služeb, které zde nejsou zastoupeny a jejich potřeba vychází z Komunitního plánu sociálních a souvisejících služeb statutárního města Chomutova.

Program podpory celoroční činnosti sportovních spolků v Litoměřicích

shutterstock_49233355.jpg

Dotace jsou určeny na úhradu nákladů spojených se zabezpečením celoroční činnosti sportovních spolků.