Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

Aktuality Mzdy 2014-2020

Co přináší DOHODA O PARTNERSTVÍ PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014 – 2020?

Na oficiálním webu Ministerstva pro místní rozvoj byla v únoru zveřejněna Dohoda o partnerství pro programové období 2014–2020, což je dokument který stanoví cíle a priority pro efektivní využívání Evropských dotací a finančních nástrojů v České republice.

Zvládli jsme ji celou pročíst a na jejím konci jsme nalezli konkrétnější informace týkající se novinek a termínů (pokud se to zdaří realizovat) v oblasti administrace projektových žádostí. Základní poznatky se pokusíme shrnout v tomto příspěvku. O jednotlivých programech se můžete dozvědět více na úvodní stránce našeho webu.

Dotace na zaměstnance ve Zlínském kraji

Zlínský kraj nabízí poměrně nestandardní podporu pro nezaměstnané. Ústředním zájmem ÚP ČR ve Zlínském kraji jsou mladí absolventi a osoby po mateřské dovolené, kterým se dostane náležité podpory v podobě speciálních kurzu a aktivit zvyšujících kvalifikaci. Zaměstnavatel ve Zlínském kraji se nemusí orientovat pouze na vybrané skupiny uchazeč, ale může využít standardní mzdový příspěvek na vytvoření společensky účelných pracovních míst.

Dotace na zaměstnance v Moravskoslezském kraji

Moravskoslezský kraj se dlouhodobě drží na nejvyšších stupních nezaměstnanosti v České republice. Úřad práce ČR v Moravskoslezském kraji akcentuje také nejvyšší počet nezaměstnaných osob se zdravotním handicapem, a proto se ve 2 projektech zaměřuje na podporu pracovního začlenění handicapovaných.

Dotace na zaměstnance v kraji Vysočina

Kraj Vysočina díky Aktivní politice zaměstnanosti poskytuje mzdové příspěvky na osoby, které jsou ohrožené na trhu práce. Konkrétně vytvořil 6 speciálních programů na podporu mladých absolventů, nezaměstnaných, osob ve věku 50+ a rodičů pečujících o dítě. Dotaci na mzdu mohou zaměstnavatelé ale také získat prostřednictvím standardního příspěvku SÚPM. Přesto však doporučujeme využít speciální programy popsané níže, v nichž se v řadě případu lze dostat na plné pokrytí mzdových nákladů po dobu nejméně 6 měsíců.

Dotace na zaměstnance v Olomouckém kraji

Úřad práce v Olomouckém kraji podporuje takřka výlučně pouze nezaměstnané s trvalým pobytem v kraji. Konkrétně se jedná o evidované osoby v okresech Olomouc, Jeseník, Prostějov, Přerov a Šumperk. Celkem 6 speciálních programů z Úřadu práce Vám může pomoci získat zvýhodněné podmínky pro zaměstnávání nových pracovníků. Stále lze také využít mzdový příspěvek v režimu SÚPM, který můžeme aplikovat na jakoukoli osobu v evidenci ÚP déle než 5 měsíců.

Dotace na zaměstnance v Praze

Kraj Hl. města Prahy má aktuálně otevřeny pouze 3 projekty na podporu specifických skupin na trhu práce, jejichž finanční alokace se velmi rychle vyčerpává. Podnikatelé také mohou využít dotaci na mzdu z ÚP v režimu SÚPM.

Dotace na zaměstnance v Ústeckém kraji

Ústecký region s okresy Chomutov, Most, Teplice, Ústí nad Labem, Děčín, Litoměřice a Louny za podpory ESF ČR nabízí nezaměstnaným specifické programy na začlenění na trh práce. Podnikatelé ve většině případů mohou získat zvýhodněné podmínky pro zaměstnávání níže vyspecifikovaných osob. V některých projektech mohou získat plnou úhradu mzdových příspěvků včetně zákonných odvodů.

Dotace na zaměstnance v Plzeňském kraji

Specifické programy na podporu zaměstnanosti a příspěvky na mzdy pro zaměstnavatele zaštiťuje v Plzeňském kraji Krajský úřad práce. Díky pozitivně nastavené evropské politice podporovat zejména mladé absolventy po škole, Plzeňský kraj připravil 2 speciální programy pro mladé 30 let. Zaměstnavatelé však mohou získat dotaci na pracovní místo pro všechny nezaměstnané déle než 5 měsíců v rámci celorepublikové Aktivní politiky zaměstnanosti. Speciální programy však ve většině případů nabízí finančně výhodnější příspěvek i možnost bezplatné rekvalifikace dle potřeb zaměstnavatele.

Dotace na zaměstnance v Pardubickém kraji

Speciální dotační programy na dotace na zaměstnance v Pardubickém kraji se zaměřují zejména na podporu mladých osob do 30 let a starších nad 50 let. Celkem jsou aktuálně otevřeny 3 programy nabízející zvýhodněné podmínky pro zaměstnávání nových pracovníků. Veškeré níže zmiňované projekty se týkají všech okresů Pardubického kraje: Ústí nad Orlicí, Chrudimi, Svitav a Pardubic.

Dotace na zaměstnance v Libereckém kraji

ESF ČR umožňuje realizovat specifické programy na podporu zaměstnanosti ve všech krajích České republiky. Liberecký kraj aktuálně nabízí 4 programy, v rámci nichž pomáhá absolventům, nezaměstnaným osobám nad 40 let a jedincům v evidenci ÚP déle než 5 měsíců. Podniky mohou získat také standardní mzdový příspěvek na dlouhodobě nezaměstnané osoby a to v průměrné výši 60 000 Kč.