Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

Aktuální výzvy Doprava 2014-2020

OP Doprava Výzva č. 44 – Zajištění interoperability v železniční dopravě – telematické aplikace v nákladní a osobní dopravě (TSI-TAF a TSI-TAP) – SŽDC

ALT362d73_PLZEN

V rámci této výzvy, vyhlášené Ministerstvem dopravy ČR, budou podpořeny projekty, jejichž cílem bude zlepšení kvality železniční dopravy.

OP Doprava – Výzva č. 2, SC 2.1 Výstavba silniční sítě TEN-T

Dotace na zlepšení propojení center a regionů a zvýšení bezpečnosti a efektivnosti silniční dopravy prostřednictvím výstavby dálnic, rychlostních silnic a silnic sítě TEN-T včetně rozvoje systémů ITS.

OP Doprava – Výzva č. 3, SC 2.1 Modernizace silniční sítě TEN-T

shutterstock_111368387.jpg

Dotace na zlepšení propojení center a regionů a zvýšení bezpečnosti a efektivnosti silniční dopravy prostřednictvím modernizace dálnic, rychlostních silnic a silnic sítě TEN-T včetně rozvoje systémů ITS.

OP Doprava – Výzva č. 4, SC 3.1 Modernizace a výstavba silniční sítě mimo TEN-T

shutterstock_154233614.jpg

Dotace na zlepšení dostupnosti regionů, zvýšení bezpečnosti a plynulosti a snížení dopadů dopravy na veřejné zdraví prostřednictvím výstavby, obnovy a zlepšení parametrů dálnic, rychlostních silnic a silnic I. třídy mimo síť TEN-T.

OP Doprava – Výzva č. 5, SC 4.1 Technická pomoc

shutterstock_154538048.jpg

Dotace na technickou pomoc při implementaci Operačního programu Doprava a při naplňování cílů OP Doprava.

OP Doprava – Výzva č. 1, SC 1.1 Modernizace a výstavba železniční sítě

shutterstock_154780019.jpg

Dotaci na modernizaci, obnovu a výstavbu tratí mohou získat vlastníci/ správci dotčené infrastruktury v rámci Operačního programu Doprava. 

OP Doprava Výzva 29 – SC 2.3 – ITS na dálnicích a silnicích I. třídy

Výzva je určena především na podporu projektů zaměřených na inteligentní dopravní systémy (ITS), a to v rámci silniční sítě TEN-T a v rámci největších měst ČR.

OP Doprava Výzva č. 47 – Zajištění interoperability v železniční dopravě – systém měření spotřeby energie – SŽDC

train-797072_960_720

V rámci této výzvy, vyhlášené Ministerstvem dopravy ČR, budou podpořeny projekty, jejichž cílem bude zlepšení kvality železniční dopravy.