Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Aktuální výzvy IROP 2014-2020

IROP Výzva č. 41 Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví – Integrované projekty IPRÚ

shutterstock_154681289.jpg

Podpora je zaměřena na revitalizaci a zatraktivnění památek zapsaných na Seznam světového dědictví UNESCO, dále pro muzea a knihovny. Součástí projektu mohou také být opatření vedoucí k zajištění vyšší bezpečnosti návštěvníků, zpřístupnění dosud nezpřístupněných částí památkově chráněných objektů či modernizace jejich sociálního zázemí.

IROP Výzva č. 48 Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví – integrované projekty ITI

previewsamson-0494

Dotace k podpoře rozvoje vybraných území. Integrované územní investice představují nástroj pro zajištění udržitelného městského rozvoje, který se bude realizovat v největších metropolitních oblastech celostátního významu včetně jejich funkčního zázemí.

IROP Výzva č. 58 „Infrastruktura pro předškolní vzdělávání – integrované projekty ITI“

shutterstock_112832212.jpg

Podpora bude poskytnuta na zvýšení kapacity mateřských škol provozovaných podle zákona č. 561/2004 Sb. a zapsaných do Rejstříku škol a školských zařízení, dětských skupin, služeb péče o děti, spolků zajišťujících péči o děti do 3 let a předškolní vzdělávání dětí (např. lesní školky, mateřská centra, předškolní kluby).

IROP Výzva č. 59 „Infrastruktura pro předškolní vzdělávání – integrované projekty IPRÚ“

Podpora bude poskytnuta na zvýšení kapacity mateřských škol provozovaných podle zákona č. 561/2004 Sb. a zapsaných do Rejstříku škol a školských zařízení, dětských skupin, služeb péče o děti, spolků zajišťujících péči o děti do 3 let a předškolní vzdělávání dětí (např. lesní školky, mateřská centra, předškolní kluby).

IROP Výzva č. 60 „Sociální infrastruktura – integrované projekty ITI“

Dotace na projekty deinstitucionalizace sociálních služeb, Rozvoj sociálních služeb a na podporu sociálního bydlení. Ve výzvě je připraveno 1 202 620 000 Kč z Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR) a mohou být realizovány na území Brněnské a Plzeňské metropolitní oblasti a  Ústecko-chomutovské aglomerace.

IROP Výzva č. 61 „Sociální infrastruktura – integrované projekty IPRÚ“

shutterstock_104052050.jpg

Dotace na projekty deinstitucionalizace sociálních služeb, Rozvoj sociálních služeb a na podporu sociálního bydlení. Ve výzvě je připraveno 849 855 000 Kč Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR) a mohou být realizovány na území Liberce – Jablonce nad Nisou, Karlových Varů, Mladé Boleslavi, Jihlavy a Zlína.

IROP Výzva č. 62 „Sociální infrastruktura – integrované projekty CLLD“

shutterstock_153866099.jpg

Dotace na projekty deinstitucionalizace sociálních služeb, Rozvoj sociálních služeb a na podporu sociálního bydlení. Na výzvu ŘO IROP budou navazovat výzvy MAS, které mohou upřesnit podmínky pro realizaci projektů na jejich území. Zpracování žádosti o podporu v MS2014+ je možné provádět po vyhlášení výzvy MAS.

IROP Výzva č. 64 Sociální podnikání – integrované projekty IPRÚ

shutterstock_154288988.jpg

Dotace na vznik nového sociálního podniku, a to založením nového podnikatelského subjektu a rozšířením stávajícího podniku, který v době podání žádosti není sociálním podnikem. Dále rozšíření podniku v rámci stávajícího podnikatelského subjektu, rovněž bude podpořeno rozšíření stávajících nebo vznik nových podnikatelských aktivit OSVČ.

IROP Výzva č. 65 Sociální podnikání – integrované projekty CLLD

shutterstock_138495644.jpg-150x150

Dotace na vznik nového sociálního podniku, a to založením nového podnikatelského subjektu a rozšířením stávajícího podniku, který v době podání žádosti není sociálním podnikem. Dále rozšíření podniku v rámci stávajícího podnikatelského subjektu, rovněž bude podpořeno rozšíření stávajících nebo vznik nových podnikatelských aktivit OSVČ.

IROP Výzva č. 66 Infrastruktura pro vzdělávání – integrované projekty ITI

shutterstock_109528268.jpg

Ve výzvě bude podporována aktivita infrastruktura základních škol, infrastruktura středních škol a vyšších odborných škol. Další podporovanou aktivitou bude infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání.