Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

Aktuální výzvy IROP 2014-2020

MAS Brána Brněnska, z.s. – IROP – Předškolní a školní vzdělávání

shutterstock_154220933.jpg

Dotace na infrastrukturu vzdělávání na území MAS Brána Brněnska. Podporováno je předškolní vzdělávání, infrastruktura základních a středních škol či infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání.

MAS KJH – IROP – Infrastruktura vzdělávání III

třída

Dotace na stavby a stavební práce spojené s výstavbou infrastruktury základních škol včetně vybudování přípojky pro přivedení inženýrských sítí.

Výzva MAS Podlipansko – IROP – 1.1 Doprava

shutterstock_155878709.jpg

Dotace na výstavbu samostatných stezek pro cyklisty nebo stezek pro cyklisty a chodce se společným nebo odděleným provozem s označením C8a, b, C9a,b nebo C10 a, b, sloužící k dopravě do zaměstnání, škol a za službami.

7.výzva MAS Telčsko-IROP-Investujeme do oprav a oživení památek na území MAS Telčsko II

bohemia-273811__340

Dotace bude využita na projekty zaměřené na opravu a restaurování památek na seznamu UNESCO, které se nacházejí na území města Telče a dále památek v kategorii kulturní dědictví, národních kulturních památek.

MAS Šipka – IROP – Udržitelná doprava III.

cycle-route-397723__340

Dotace bude podporovat rekonstrukci, modernizaci a výstavbu chodníků podél silnic I., II. A III. Třídy a místních komunikací nebo chodníků a stezek odklánějících pěší dopravu od silnic I., II. A III. Třídy a místních komunikací, přizpůsobených osobám s omezenou schopností pohybu a orientace, včetně přechodů pro chodce a míst pro přecházení.

17.Výzva MAS Zlatá cesta, o.p.s.,-IROP-Infrastruktura pro MŠ-III.

kindergarten-2204239__340

Dotace na stavby, stavební úpravy a pořízení vybavení za účelem zajištění dostatečné kapacity kvalitních a cenově dostupných zařízení péče o děti do tří let, dětských skupin a mateřských škol v území, kde je prokazatelný nedostatek těchto kapacit; sociální inkluze.

MAS Český les – Zajištění dostatečné dopravní obslužnosti a bezpečnosti s využitím udržitelných forem dopravy VI.

cycle-route-397723__340

Dotace na výstavbu komunikací pro cyklisty a liniových opatření pro cyklisty v hlavním dopravním prostoru pozemních komunikací.

MAS – Střední Polabí – IROP – Základní školy a Mateřské školy

boys-286245__340

Dotace na stavby a stavební práce spojené s výstavbou infrastruktury mateřských a základních škol včetně vybudování přípojky pro přivedení inženýrských sítí.

7.výzva MAS Blanský les-Netolicko-IROP-Kulturní dědictví – III.

czech-republic-698359__340

Dotace na podporu kultury a zachování kulturního dědictví formou restaurováním části památek, mobiliářů a rekonstrukcemi stávajících expozic, modernizací, popř. výstavbou nezbytných objektů sociálního, technického a technologického zázemí.

MAS Dolnobřežansko – IROP – Bezpečná doprava v obci

train-station-837651__340

Dotace na rekonstrukci, modernizaci a výstavbu chodníků podél silnic I., II. a III. třídy a místních komunikací, přizpůsobených osobám s omezenou schopností pohybu a orientace, včetně přechodů pro chodce a míst pro přecházení.