Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

Aktuální výzvy IROP 2014-2020

IROP Výzva č. 83 Sociální bydlení – integrované projekty ITI

real-estate-3297625__340

Podpora je zaměřena na dostupné nájemní sociální bydlení, které umožní osobám v bytové nouzi získat nájemní smlouvu. Finanční podporu lze čerpat na pořízení bytů, bytových domů, nebytových prostor a jejich adaptace pro potřeby sociálního bydlení a pořízení nezbytného základního vybavení.

IROP Výzva č. 84 Sociální bydlení – integrované projekty IPRÚ

key-2323278__340

Dotace na pořízení bytů, bytových domů, nebytových prostor a jejich adaptace pro potřeby sociálního bydlení a pořízení nezbytného základního vybavení.

IROP Výzva č. 85 Sociální bydlení – integrované projekty CLLD

house-2368389_960_720

Podpora je zaměřena na dostupné nájemní sociální bydlení, které umožní osobám v bytové nouzi získat nájemní smlouvu. Finanční podporu lze čerpat na pořízení bytů, bytových domů, nebytových prostor a jejich adaptace pro potřeby sociálního bydlení a pořízení nezbytného základního vybavení.

15. výzva MAS Litomyšlsko – IROP – Podmínky pro bezpečnou alternativní dopravu IV. (BD)

bridge-82866__340

Dotace na rekonstrukci, modernizaci a výstavbu komunikací  pro pěší, její oddělení od ostatních forem dopravy a její vhodné a bezpečné skloubení s ostatními formami dopravy tam, kde úplné oddělení není možné.

MAS Bohdanečsko – IROP – Bezpečnost v obcích

landscape-3535939__340

Dotace na rekonstrukci, modernizaci a výstavbu chodníků podél silnic I., II. a III. třídy a místních komunikací, přizpůsobených osobám s omezenou schopností pohybu a orientace, včetně přechodů pro chodce a míst pro přecházení.

MAS Partnerství venkova, z. s. – IROP – Zvyšování bezpečnosti dopravy III.

train-station-837651__340

Dotace na rekonstrukci, modernizaci a výstavbu chodníků podél silnic I., II. a III. třídy a místních komunikací nebo chodníků a stezek odklánějících pěší dopravu od silnic I., II a III. třídy a místních komunikací, přizpůsobených osobám s omezenou schopností pohybu a orientace, včetně přechodů pro chodce a míst pro přecházení.

MAS Partnerství venkova – IROP – Účelné využití prostor školských zařízení s ohledem na kvalitu výuky (III.)

classroom-2787754__340

Dotace na stavby, stavební úpravy a pořízení vybavení odborných učeben za účelem zvýšení kvality vzdělávání ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce v klíčových kompetencích (komunikace v cizích jazycích, práce s digitálními technologiemi, přírodní vědy, technické a řemeslné obory).

MAS Hanácký venkov – IROP – Udržitelná a bezpečná doprava

canal-bridge-1481193__340

Dotace na rekonstrukci, modernizaci a výstavbu chodníků podél silnic I., II. a III. třídy a místních komunikací, přizpůsobených osobám s omezenou schopností pohybu a orientace, včetně přechodů pro chodce a míst pro přecházení.

MAS Strakonicko, z.s. – IROP – Podpora komunitních center

adult-3368246_960_720

Dotace na rozvoj komunitních center poskytujících jednu a více sociálních služeb podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

MAS Znojemské vinařství, z.s. – IROP – Bezpečnost dopravy

bicycle-trail-961055__340

Dotace na rekonstrukci, modernizaci a výstavbu chodníků podél silnic I., II. a III. třídy a místních komunikací nebo chodníkůa stezek odklánějících pěší dopravu od silnic I.,II., a III. třídy a místních komunikací, přizpůsobených osobám s omezenou schopností pohybu a orientace, včetně přechodů pro chodce a míst pro přecházení.