Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

Aktuální výzvy IROP 2014-2020

MAS Bobrava – IROP – výzva č. 4 Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy

cyclists-885609_960_720

Dotace na rekonstrukci, modernizaci a výstavbu komunikací pro pěší a dále na výstavbu komunikací pro cyklisty a liniových opatření pro cyklisty v hlavním dopravním prostoru pozemních komunikací.

MAS Hanácký venkov – IROP – Udržitelná a bezpečná doprava

canal-bridge-1481193__340

Dotace na rekonstrukci, modernizaci a výstavbu chodníků podél silnic I., II. a III. třídy a místních komunikací, přizpůsobených osobám s omezenou schopností pohybu a orientace, včetně přechodů pro chodce a míst pro přecházení.

MAS Jemnicko – IROP – Podpora vzdělávání II

architecture-1122359__340

Dotace na stavby a stavební práce spojené s výstavbou nové infrastruktury předškolního a základního vzdělávání včetně vybudování přípojky pro přivedení inženýrských sítí.

MAS Pomalší – IROP – Podpora infrastruktury středních škol

people-2557396__340

Dotace na stavby a stavební práce spojené s výstavbou nové infrastruktury včetně vybudování přípojky pro přivedení inženýrských sítí.

MAS Vyškovsko, z.s. – IROP – Zkvalitnění vzdělávání a celoživotního učení II

kids-1093758__340

Dotace na stavby a stavební práce spojené s výstavbou nové infrastruktury včetně vybudování přípojky pro přivedení inženýrských sítí.

MAS Vyškovsko, z.s. – IROP – Doprava a bezpečnost II.

bridge-320545__340

Dotace na rekonstrukci, modernizaci a výstavbu chodníků podél silnic I., II., a III. třídy a místních komunikací nebo chodníků a stezek odklánějící pěší dopravu od silnic I., II., a III. třídy a místních komunikací vč. přechodů pro chodce a míst pro přecházení, přizpůsobených osobám s omezenou schopností pohybu a orientace.

MAS Krkonoše – IROP – Infrastruktura pro vzdělávání na území MAS Krkonoše

child-865116__340

Dotace na stavby a stavební práce spojené s výstavbou infrastruktury základních škol včetně vybudování přípojky pro přivedení inženýrských sítí.

30. výzva-IPRÚ-České Budějovice-SC 1.1-Vybudování obchvatových komunikací

road-220058__340

Dotace na rekonstrukci, modernizaci a výstavbu vybraných úseků silnic II. třídy.

Město Liberec – 31. výzva IPRÚ – SC 1.1 – Silnice II. a III. třídy II.

landscape-3535939__340

Dotace na rekonstrukce, modernizace silnic II. a III. třídy na území aglomerace Liberec a Jablonec nad Nisou.

Výzva MAS Brdy-Vltava – IROP – Doprava

cycle-route-397723__340

Dotace na rekonstrukci, modernizaci a výstavbu chodníků podél silnic I., II. a III. třídy a místních komunikací nebo chodníků a stezek odklánějících pěší dopravu od silnic I., II. a III. třídy a místních komunikací, přizpůsobených osobám s omezenou schopností pohybu a orientace, včetně přechodů pro chodce a míst pro přecházení.