Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

Aktuální výzvy IROP 2014-2020

14. výzva MAS Litomyšlsko-IROP-Podmínky pro sociální služby a aktivity IV. (KC)

businessman-2606506__340

Dotace na stavby a stavební práce spojené s výstavbou infrastruktury komunitního centra včetně vybudování přípojky pro přivedení inženýrských sítí.

Výzva č. 9 MAS Prostějov venkov o.p.s.–IROP–Bezpečnost dopravy III.

sidewalks-185528__340

Dotace na modernizaci a výstavbu chodníků podél silnic I., II. a III. třídy a místních komunikací nebo chodníků a stezek odklánějících pěší dopravu od silnic I., II a III. třídy a místních komunikací, přizpůsobených osobám s omezenou schopností pohybu a orientace, včetně přechodů pro chodce a míst pro přecházení.

10. výzva Místní akční skupiny Brána Brněnska, z.s.–IROP–Cyklo/dopravní infrastruktura

cyclists-885609_960_720

Dotace na rekonstrukce, modernizace a výstavba samostatných stezek pro cyklisty nebo stezek pro cyklisty a chodce se společným nebo odděleným provozem s dopravním značením C8a,b, C9a,b nebo C10a,b, sloužících k dopravě do zaměstnání, škol a za službami.

MAS Vizovicko a Slušovicko – IROP – Vzdělávání II

boy-160168__340

Dotace na Stavební úpravy a pořízení vybavení odborných učeben za účelem zvýšení kvality vzdělávání ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce v klíčových kompetencích (komunikace v cizích jazycích, práce s digitálními technologiemi, přírodní vědy, technické a řemeslné obory).

MAS Vodňanská ryba, z. s. – IROP – Zvýšení bezpečnosti dopravy

canal-bridge-1481193__340

Dotace na rekonstrukci modernizaci a výstavbu chodníků podél silnic I., ll. a lll. třídy a místních komunikací nebo chodníků a stezek odklánějících pěší dopravu od silnic I., ll. a lll. třídy a místních komunikací, přizpůsobených osobám s omezenou schopností pohybu a orientace, včetně přechodů pro chodce a míst pro přecházení.

Město České Budějovice – 36. výzva – Samostatné parkovací systémy III- IROP

parking-427955__340

Dotace na rekonstrukci, modernizaci a výstavbu samostatných parkovacích systémů P+R, K+R, B+R nebo P+G jako prvků podporujících multimodalitu.

MAS Podbrněnsko, – IROP – Podpora zájmového a celoživotního vzdělávání

table-2593395__340

Dotace na přístavby, nástavby a stavební práce spojené s vybudováním infrastruktury pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání.

MAS Znojemské vinařství, z.s.–IROP–Rozvíjet vzdělávání

kids-1093758__340

Dotace na stavby a stavební práce spojené s výstavbou infrastruktury základních škol včetně vybudování přípojky pro přivedení inženýrských sítí.

MAS Krkonoše – IROP – Infrastruktura pro vzdělávání na území MAS Krkonoše

child-865116__340

Dotace na stavby a stavební práce spojené s výstavbou infrastruktury základních škol včetně vybudování přípojky pro přivedení inženýrských sítí.

37. výzva-IPRÚ-České Budějovice-SC 1.1-Vybudování obchvatových komunikací

road-220058__340

Dotace na rekonstrukci, modernizaci a výstavbu vybraných úseků silnic II. třídy.