Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

Aktuální výzvy IROP 2014-2020

5. výzva MAS Podřipsko – IROP – Podpora cyklodopravy

child-3336934__340

Dotace na výstavbu samostatných stezek pro cyklisty nebo stezek pro cyklisty a chodce se společným nebo odděleným provozem.

MAS Pomalší – IROP – Kulturní dědictví

240_F_182627430_j6Kzdglm4p88zqEixatLqT7phCipUW84

Dotace na revitalizaci a zatraktivnění památek zapsaných na Seznam světového dědictví UNESCO.

24. výzva-IPRÚ-Jihlava-SC 1.2-Ekologizace vozového parku III.

bus-22114__340

Nákup silničních nízkoemisních vozidel městské hromadné dopravy pro zajištění dopravní obslužnosti jako veřejné služby v přepravě cestujících, využívajících alternativní palivo CNG nebo LNG a splňujících normu EURO 6.

4.výzva MAS Krkonoše-IROP-Bezpečnost dopravy a cyklodoprava

leisure-444038__340

Dotace na rekonstrukci, modernizaci a výstavbu chodníků podél silnic I., II. a III. třídy a místních komunikací nebo chodníků a stezek odklánějících pěší dopravu od silnic I., II a III. třídy a místních komunikací, přizpůsobených osobám s omezenou schopností pohybu a orientace, včetně přechodů pro chodce a míst pro přecházení.

Město České Budějovice – 28. výzva – Bezpečnost pro pěší dopravu III

buildings-1838418__340

Dotace na rekonstrukci, modernizaci a výstavbu chodníků podél silnic I., II. a III. třídy a místních komunikací nebo chodníků a stezek odklánějících pěší dopravu od silnic I., II. a III. třídy a místních komunikací, přizpůsobených osobám s omezenou schopností pohybu a orientace, včetně přechodů pro chodce a míst pro přecházení.

23.výzva-IPRÚ-Jihlava-SC 1.2-Realizace telematiky po městskou hromadnou dopravu II.

Dotace na zavedení nebo modernizaci informačních systémů pro cestující ve vozidlech městské hromadné dopravy a na zastávkách, ve stanicích a přestupních uzlech městské hromadné dopravy.

25.výzva-IPRÚ-Jihlava-SC 1.2-Rozvoj páteřních cyklostezek a cyklotras a podpora cyklodojížďky III.

leisure-444038__340

Dotace na výstavbu samostatných stezek pro cyklisty nebo stezek pro cyklisty a chodce se společným nebo odděleným provozem s dopravním značením C8a,b, C9a,b nebo C10a,b, sloužících k dopravě do zaměstnání, škol a za službami.

26. výzva-IPRÚ-Jihlava-SC 1.2-Podpora opatření ke zvýšení bezpečnosti a průchodu městem III.

train-station-837651__340

Dotace na rekonstrukci, modernizaci a výstavbu chodníků podél silnic I., II. a III. třídy a místních komunikací nebo chodníků a stezek odklánějících pěší dopravu od silnic I., II. a III. třídy a místních komunikací, přizpůsobených osobám s omezenou schopností pohybu a orientace, včetně přechodů pro chodce a míst pro přecházení.

IROP – Výzva č. 63 Sociální podnikání – integrované projekty ITI

pasta-1051611__340

Dotace na založením nového podnikatelského subjektu, rozšířením stávajícího podniku, který v době podání žádosti není sociálním podnikem.

MAS Hanácký venkov – IROP – Komunitní centra

man-3230661__340

Dotace na rekonstrukci a stavební úpravy existujícího objektu a zázemí pro poskytování aktivit komunitních center včetně sociálních služeb, budou-li v projektu poskytovány.