Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

Aktuální výzvy Neziskové organizace

Podpora aktivit v oblasti prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže v Moravskoslezském kraji

shutterstock_153690974

Dotace na projekty zaměřené na všeobecnou specifickou primární prevenci rizikových projevů chování včetně programů na podporu bezpečného klimatu.

Dotační program města České Budějovice na podporu kultury

shutterstock_55698064.jpg

Dotace na podporu jednotlivých či dlouhodobě se opakujících kulturních akcí nekomerčního charakteru, které svým významem zvyšují prestiž města České Budějovice jako kulturního centra Jihočeského kraje

Podpora preventivních a léčebných projektů v Libereckém kraji

shutterstock_101192473.jpg

Dotace na podporu aktivit směřujících ke zlepšení zdravotního stavu a zvyšování kvality života obyvatelstva Libereckého kraje prostřednictvím projektů zaměřených na prevenci, rehabilitaci, edukaci a léčbu.

Podpora ozdravných a rekondičních pobytů pro zdravotně/tělesně postižené občany v Libereckém kraji

shutterstock_114541285.jpg

Dotace na podporu realizace ozdravných a rekondičních pobytů uskutečněných v příslušném kalendářním roce pro zdravotně/tělesně postižené občany Libereckého kraje.

Nadace Veronica Společně pro přírodu

shutterstock_153412091.jpg

Cílem programu je zvyšování sounáležitosti lidí s místy, kde žijí, povzbuzení k jejich vlastní aktivitě a zájmu o okolní prostředí, zvyšování kvality životního prostředí a rozvoj komunitního života. 

Výzva kraje Vysočina v oblasti informačních a komunikačních technologií

shutterstock_154523360.jpg

Program je zaměřen na zvýšení úrovně využití ICT v Kraji Vysočina s důrazem na bezpečnost prostředků ICT, lepší využívání IT nástrojů při zvyšování informovanosti občanů a poskytování služeb veřejné správy, vzdělávání v oblasti ICT a podpora rozvoje a výstavby otevřených sítí v Kraji Vysočina (rozšíření a zkvalitnění dostupnosti digitálních služeb prostřednictvím datových sítí a to s důrazem na rozvoj tzv. NGA).

Nadace Partnerství – Podpora výsadby stromů

shutterstock_155695982.jpg

Dotace na podporu výsadby stromů, která přispěje k adaptaci na změnu klimatu a podpoří zadržování vody v krajině. Zapojení širší veřejnosti do sázení stromů a zvýšení zájmu obyvatel o prostředí, v němž žijí.

Kraj Vysočina – Hospodaření v lesích – Program na podporu trvale udržitelného hospodaření v lesích

shutterstock_154633811.jpg

Dotace na podporu snižování ohrožení lesů a důsledků kalamit způsobenými hmyzími škůdci, větrem, sněhem či klimatickými změnami (suchem) např. použitím vhodného reprodukčního materiálu s cílem vytvoření pestré dřevinné skladby nově vznikajících porostů, ochranou a potřebnou péčí o založené lesní porosty, výchovou porostů, nebo použitím vhodných technologií, a to z důvodu zajištění mimoprodukčních funkcí lesa, stabilizace lesnictví a navazujícího zpracovatelského průmyslu.

Dotační program na obnovu hlavních průčelí objektů v městské památkové rezervaci v Litomyšli

camp-888818__340

Dotace na pomoc vlastníkům nemovitostí v městské památkové rezervaci s revitalizací vybraných objektů bez ohledu na to, zda je či není objekt kulturní památkou.

Nadace ČEZ – Stromy

shutterstock_156897440.jpg

 Grantové řízení Stromy je zaměřeno na zlepšení životního prostředí pomocí podpory výsadby stromů.