Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

Aktuální výzvy Neziskové organizace

SFPI – Panel 2013+, Úvěrový program na revitalizace bytového fondu bez ohledu na technologii výstavby

building-414408__340

Úvěrový program na revitalizace bytového fondu bez ohledu na technologii výstavby. Nepřímé dotace jsou zajímavou alternativou pro všechny bytové domy. V rámci programu Panel 2013 + je stále ještě možné čerpat zvýhodněné úvěry od státu. Oproti klasickým hypotékám jsou tyto úvěry úročeny nižší sazbou, než je hodnota inflace. Díky této sazbě je možné velmi dobře zajistit fungování domu i na další desítky let za velmi výhodných podmínek. Program Panel 2013+ se řídí nařízením vlády č. 468/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Úvěrový program na revitalizace bytového fondu bez ohledu na technologii výstavby.

Podpora aktivit v oblasti prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže v Moravskoslezském kraji

shutterstock_153690974

Dotace na projekty zaměřené na všeobecnou specifickou primární prevenci rizikových projevů chování včetně programů na podporu bezpečného klimatu.

Město Pardubice – Program podpory kultury

shutterstock_157258070.jpg

Dotace na program, který je zaměřen na podporu kulturních aktivit v rok 2021 ve městě Pardubice.

Podpora kultury v Plzeňském kraji

shutterstock_90430603.jpg

Cílem programu je podpora kulturních projektů v těchto oblastech: divadlo, hudba a tanec, výtvarné umění, kulturní dědictví, podpora tradiční lidové kultury a postupové přehlídky neprofesionálních uměleckých aktivit. 

Péče o životní prostředí v Pardubickém kraji

les

Pardubický kraj vydal výzvu k předkládání žádostí o dotaci na neinvestiční projekty zaměřené na základní složky životního prostředí na území Pardubického kraje. 

Pardubický kraj – Podpora v oblasti sportu a volnočasových aktivit

orientacni_beh

Dotace na sportovní akce, podporu pravidelné činnosti sportovních organizací, handicapovaných sportovců, podporu sportu pro všechny a podporu sportovní reprezentace.

Podpora budování infrastruktury cestovního ruchu v Pardubickém kraji

youngsters-249963__340

Dotace na podporu budování infrastruktury cestovního ruchu na území Pk. Cílem programu je kvalitativní a kvantitativní rozvoj infrastruktury ČR na území Pardubického kraje. 

Provozování domácí hospicové péče v Kraji Vysočina

shutterstock_154538048.jpg

Účelem poskytovaných finančních prostředků je zajistit provoz středisek domácí hospicové/paliativní péče na území Kraje Vysočina, a to z důvodu zajištění co nejvyšší možné míry dostupnosti těchto sociálních služeb v Kraji Vysočina.

Program podpory kultury v Olomouckém kraji

shutterstock_90430603.jpg

Cílem dotačního programu je podpora rozvoje kulturního života obyvatel Olomouckého kraje ve veřejném zájmu a v souladu s cíli Olomouckého kraje. Dotační program vychází z Koncepce rozvoje kultury a památkové péče Olomouckého kraje a Strategie rozvoje územního obvodu Olomouckého kraje 2021–2027.

Podpora obnovy kulturních památek v Olomouckém kraji

images5UWVKIBE

Dotace na podporu obnovy kulturních památek, staveb drobné architektury místního významu a nemovitostí v památkových zónách a rezervacích v Olomouckém kraji ve veřejném zájmu a v souladu s cíli Olomouckého kraje.