Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

Aktualní výzvy OPPIK 2014-2020

OP PIK Smart grids II – Výzva VI

shutterstock_154252568.jpg

Cílem Výzvy IV programu Smart grids II je zlepšení kvality, spolehlivosti, bezpečnosti a udržitelnosti dodávek elektřiny konečným zákazníkům za současné minimalizace úzkých profilů a integrace decentralizovaných zdrojů energie.

OP PIK Nízkouhlíkové technologie – Úprava bioplynu na biometan a jeho vtláčení do sítě

shutterstock_150246782-1.jpg

Dotace na instalace technologií na úpravu bioplynu na biometan, jeho následné vtláčení do distribuční sítě, případně plnění v rámci místní infrastruktury.

OP PIK Inovační vouchery – Výzva IV

monitor-2728120__340

Cílem programu podpory Inovační vouchery je rozvoj komunikace a sdílení poznatků a know-how mezi podnikovou a výzkumnou sférou, které mohou podnikatelské subjekty využít pro zahájení či zintenzivnění vlastních inovačních aktivit.