Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Aktuální výzvy Ostatní

MZe – 1.I. Podpora vybudování kapkové závlahy v ovocných sadech, chmelnicích, vinicích a ve školkách

shutterstock_53149606

Dotace Ministerstva zemědělství na vybudování kapkové závlahy v ovocných sadech, chmelnicích, vinicích a ve školkách, která slouží k zvýšení dlouhodobé konkurenceschopnosti a kvality ovoce, chmele, vinných hroznů a školkařských výpěstků.

OP Technická pomoc – Výzva č.1 Podpora řízení a koordinace Dohody o partnerství

shutterstock_155400761.jpg

Dotaci mohou získat oprávnění žadatelé na projekty, které jsou zaměřeny na podporu řízení a koordinaci Dohody o partnerství.

OP Technická pomoc – Výzva č.2 Jednotný monitorovací systém

shutterstock_151950830.jpg

Dotaci mohou získat oprávnění žadatelé na projekty, které jsou zaměřeny na zabezpečení jednotného monitorovacího systému na základě vysoké elektronizace dat.

MZe – 1.R. Podpora restrukturalizace ovocných sadů

sad

Ministerstvo zemědělství vyhlašuje program na podporu restrukturalizace ovocných sadů, jehož účelem je nezbytné zlepšení zdravotního stavu ovocných stromů a zlepšení kvality produkovaného ovoce.

MZe – 1.D. Podpora včelařství

včela

Ministerstvo zemědělství vyhlašuje program Podpora včelařství, jehož účelem je zabezpečit opylování zemědělských hmyzosnubných plodin.

MZe – 2.A. Udržování a zlepšování genetického potenciálu vyjmenovaných hospodářských zvířat

stažený soubor

Dotace na udržování a zlepšování genetického potenciálu vyjmenovaných hospodářských zvířat jsou vyhlášeny Ministerstvem zemědělství.  Podpora je udělována na základě zákona č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat na základě zákona č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat.

Nová zelená úsporám – Rodinné domy – zdroje energie

eko-energie-06-150x150

Dotace na solární termické a fotovoltaické systémy, systém řízeného větrání se zpětným získáváním tepla z odpadního vzduchu (rekuperace) a využití tepla z odpadních vod.

SFPI – Program pro mladé

shutterstock_50934190.jpg

Úvěrový program pro mladé do 36 let na pořízení nebo modernizace obydlí. Pro manžele nebo jednotlivce pečující o dítě do 15 let. 

Státní fond kinematografie – Podpora účasti českých filmů na zahraničních festivalech nebo při nominacích na mezinárodní ceny

crop-640860-kino_520x250

Podpora je určena pro jednotlivá česká kinematografická díla (ve smyslu § 2 odst. 1 písm. f) zákona o audiovizi) a jejich účast na nejvýznamnějších mezinárodních filmových festivalech v zahraničí nebo při nominacích na nejprestižnější mezinárodní ceny.

SFPI – Program Živel

shutterstock_82350280.jpg

Podpora je poskytována ve formě nízkoúročených úvěrů. Živelní pohromou se míní situace vzniklá v důsledku působení přírodních sil, pokud byl vyhlášen krizový stav podle krizového zákona nebo 3. stupeň povodňové aktivity podle vodního zákona. Jedná se i o situace, kdy se vyskytl alespoň jeden z extrémních meteorologických jevů dle kritérií pro vydávání výstražných informací v Systému integrované výstražné služby, a to extrémně silný vítr, extrémně silná bouřka s přívalovými srážkami nebo extrémní srážky.