Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

Aktuální výzvy Ostatní

Program na podporu handicapovaných sportovců v Olomouckém kraji

tennis

Cílem dotačního programu je podpora handicapovaných sportovců sdružených v oddílech nebo klubech sídlících v Olomouckém kraji, případně propagujících Olomoucký kraj mimo jeho územní působnost a samotných handicapovaných sportovců, zaměřená na zkvalitnění jejich sportovní přípravy v Olomouckém kraji ve veřejném zájmu a v souladu s cíli Olomouckého kraje.

Podpora začínajících včelařů v Pardubickém kraji

shutterstock_156239720.jpg

Dotační program je určen začínajícím včelařům, fyzickým osobám s trvalým bydlištěm na území Pardubického kraje. Poskytnuté prostředky řeší problémy začínajících včelařů s pořízením včelstev a minimálního nutného vybavení k včelaření. 

MK ČR – Výběrové dotační řízení na podporu regionálních kulturních tradic

integrovany regionalni operacni program

Dotace na podporu kulturních aktivit spojených s významným výročím měst a obcí, s významným výročím kulturně-historických událostí a s významným výročím význačných osobností českého původu působících v oblasti kultury, jejichž význam (působení) překračuje rámec regionu, mohou získat obce, města, právnické a fyzické osoby a občanská sdružení.

MZe – 13 Podpora zpracování zemědělských produktů a zvyšování konkurenceschopnosti potravinářského průmyslu

shutterstock_156912908.jpg

Dotace na zvýšení kvality zpracování zemědělských produktů uvedených v Příloze I Smlouvy o fungování EU, zvyšování konkurenceschopnosti potravinářských podniků a krmivářských podniků na evropském trhu, hlavně s ohledem na jakost, nezávadnost a sledovatelnost výrobků. Zabezpečení funkčnosti a účinnosti jakostních systémů.

MZe – 1.I. Podpora vybudování kapkové závlahy v ovocných sadech, chmelnicích, vinicích a ve školkách

shutterstock_53149606

Dotace Ministerstva zemědělství na vybudování kapkové závlahy v ovocných sadech, chmelnicích, vinicích a ve školkách, která slouží k zvýšení dlouhodobé konkurenceschopnosti a kvality ovoce, chmele, vinných hroznů a školkařských výpěstků.

OP Technická pomoc – Výzva č.1 Podpora řízení a koordinace Dohody o partnerství

shutterstock_155400761.jpg

Dotaci mohou získat oprávnění žadatelé na projekty, které jsou zaměřeny na podporu řízení a koordinaci Dohody o partnerství.

OP Technická pomoc – Výzva č.2 Jednotný monitorovací systém

shutterstock_151950830.jpg

Dotaci mohou získat oprávnění žadatelé na projekty, které jsou zaměřeny na zabezpečení jednotného monitorovacího systému na základě vysoké elektronizace dat.

Státní fond kinematografie – Distribuce filmu

shutterstock_146565587.jpg

Dotace na podporu posílení pozice českého filmu v distribuční nabídce a širší dostupnosti kinematografických děl v regionálních jednosálových a dvousálových kinech.

MK ČR – Podpora neprofesionálních uměleckých aktivit + Podpora zahraničních kontaktů v oblasti neprofesionálních uměleckých aktivit

shutterstock_154069466.jpg

Dotaci mohou získat oprávnění žadatelé na projekty, které jsou zaměřeny na podporu neprofesionálních kulturních aktivit, jež rozvíjejí kulturní život regionů, estetickou tvořivost a podporují občanskou sounáležitost.

MZe – 1.R. Podpora restrukturalizace ovocných sadů

sad

Ministerstvo zemědělství vyhlašuje program na podporu restrukturalizace ovocných sadů, jehož účelem je nezbytné zlepšení zdravotního stavu ovocných stromů a zlepšení kvality produkovaného ovoce.