Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

Aktuální výzvy Školy

MŠMT – Program II – Sportovně talentovaná mládež ČR

shutterstock_49233355.jpg

Program je zaměřen na péči o sportovně talentovanou mládež v organizační struktuře, ve které je zohledněn věkový a výkonnostní růst talentů. Cílem programu je podpora přípravy sportovně talentované mládeže v občanských sdruženích ve věkové kategorii od 6 do 19 let s možností rozšíření až do 23 let. Současně je podpora zaměřena na finále celostátního projektu „Olympiády dětí a mládeže“. V podmínkách výzvy vycházíme ze Zásad pro rok 2012-2014, po zveřejnění podmínek pro 2015 bude výzva aktualizována.

MŠMT – Podpora výuky českého jazyka pro zahraniční účastníky v kurzech Letních škol slovanských studií

people-2557396__340

Dotace na podporu výuky českého jazyka zahraničních účastníků v kurzech Letních škol slovanských studií.

Město Zlín – IPRÚ- 38. výzva – Podpora technického a přírodovědného vzdělávání na středních a vyšších odborných školách a v rámci celoživotního vzdělávání III

shutterstock_153270134.jpg

Dotace na stavby, stavební úpravy a pořízení vybavení odborných učeben za účelem zvýšení kvality vzdělávání středních škol a vyšších odborných škol ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce v klíčových kompetencích (práce s digitálními technologiemi, přírodní vědy, technické a řemeslné obory).

MAS Rozkvět – IROP – Školství

kindergarten-2204239__340

Dotace na stavby a stavební práce spojené s výstavbou nové infrastruktury pro předškolní vzdělávání včetně vybudování přípojky pro přivedení inženýrských sítí.

Nadace Ivana Dejmala – Program ekologické výchovy dětí

environmental-protection-326923__340

Dotace na realizaci praktických ekologických výukových programů pro cílovou skupinu. Projekty by měly klást důraz na práci v terénu, kterou je míněna například výzkumná práce, pozorování živočichů či rostlin, péče o přírodní zajímavosti, ekosystém lesa, regionální problémy a podobně.

MZV ČR – Posilování kapacit veřejných vysokých škol v rozvojových zemích

people-2557396__340

Dotace na podporu meziuniverzitní vědecké, výzkumné a pedagogické spolupráce, realizaci specializovaných krátkodobých, několikaměsíčních, studijních pobytů učitelů z ČR v rozvojových zemích i učitelů a studentů z rozvojových zemí na českých veřejných vysokých školách, předávání českého know-how v oblasti managementu vysokého školství, spolupráci v odborné publikační činnosti, apod.

MŠMT – Dotace na podporu studentů s mimořádnou sportovní výkonností pro veřejné vysoké školy

basketball-1476010__340

Cílem Výzvy je vytvořit na veřejných vysokých školách takové podmínky, aby úspěšní a nadějní sportovci s mimořádnou sportovní výkonností mohli studovat a skloubit jak náročné studijní požadavky, tak sportovní přípravu a účast na soutěžích. Výzva je určena na koordinaci a servisní podporu vybraných studentů s mimořádnou sportovní výkonností při studiu VŠ, organizační zajištění rozvoje a podporu vysokoškolského sportu na veřejných vysokých školách.

MAS Hradecký venkov – IROP – Vzdělávání

children-3826830__340

Dotace na stavby a stavební práce spojené s výstavbou infrastruktury pro předškolní vzdělávání a základních škol včetně vybudování přípojky pro přivedení inženýrských sítí.

IROP – Výzva č. 92 Infrastruktura základních škol pro uhelné regiony

students-99506_960_720

Dotace na stavby, stavební úpravy a pořízení vybavení odborných učeben základních škol za účelem zvýšení kvality vzdělávání ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce v klíčových kompetencích (komunikace v cizích jazycích, práce s digitálními technologiemi, přírodní vědy, technické a řemeslné obory).

MAS Světovina – IROP – Infrastruktura do vzdělávání

school-2934976__340

Dotace na stavby a stavební práce spojené s výstavbou nové infrastruktury včetně vybudování přípojky pro přivedení inženýrských sítí.