Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

Aktuální výzvy Školy

MŠMT – Program II – Sportovně talentovaná mládež ČR

shutterstock_49233355.jpg

Program je zaměřen na péči o sportovně talentovanou mládež v organizační struktuře, ve které je zohledněn věkový a výkonnostní růst talentů. Cílem programu je podpora přípravy sportovně talentované mládeže v občanských sdruženích ve věkové kategorii od 6 do 19 let s možností rozšíření až do 23 let. Současně je podpora zaměřena na finále celostátního projektu „Olympiády dětí a mládeže“. V podmínkách výzvy vycházíme ze Zásad pro rok 2012-2014, po zveřejnění podmínek pro 2015 bude výzva aktualizována.

Podpora dopravy žáků na veletrh EDUCA MYJOB LIBEREC 2020

bus-2460482_960_720

Dotace na podporu zvýšení informovanosti žáků o vzdělávací nabídce v Libereckém kraji.

Program na podporu školství z rozpočtu statutárního města Ostravy

people-2557396__340

Program na podporu školství z rozpočtu statutárního města Ostravy na rok 2021 je zaměřen na finanční podporu vzdělanosti dětí a žáků na území statutárního města Ostravy.

EFSI ve spolupráci s Evropskou komisí – Pilotní projekt zaměřený na dovednosti a vzdělávání

startup-849805__340

EFSI ve spolupráci s Evropskou komisí spustil nový pilotní projekt zaměřený na investice do vzdělávání, odborné přípravy a dovedností, jehož cílem je lépe reagovat na měnící se potřeby trhu práce a evropské ekonomiky.

MŠMT – Úhrada ubytování čínských studentů přijíždějících a studujících v ČR v roce 2020

laboratory-385349__340

Dotace na ubytování čínských studentů studujících na veřejných vysokých školách podle § 18 odst. 5 zákona o vysokých školách.

MŠMT – Podpora financování přímé pedagogické činnosti učitelů do nároku PHmax v mateřských, základních, středních školách a konzervatořích

startup-593344__340

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje rozvojový program „Podpora financování přímé pedagogické činnosti učitelů do nároku PHmax v mateřských, základních, středních školách a konzervatořích“ na rok 2020.

MŠMT – Podpora zahraničních studentů studujících na veřejných vysokých školách

laboratory-385349__340

Dotace na podporu zahraničních studentů studujících na veřejných vysokých školách v České republice.

Město Zlín – IPRÚ- 38. výzva – Podpora technického a přírodovědného vzdělávání na středních a vyšších odborných školách a v rámci celoživotního vzdělávání III

shutterstock_153270134.jpg

Dotace na stavby, stavební úpravy a pořízení vybavení odborných učeben za účelem zvýšení kvality vzdělávání středních škol a vyšších odborných škol ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce v klíčových kompetencích (práce s digitálními technologiemi, přírodní vědy, technické a řemeslné obory).

MŠMT – Dotace na podporu organizace a ukončování středního vzdělávání maturitní zkouškou v podzimním období 2020 v soukromých a církevních školách

study-2053811_960_720

Dotace na komplexní zajištění podmínek pro řádný průběh didaktických testů a společné části maturitní zkoušky podle jednotného zkušebního schématu a na zajištění technicko-administrativních podmínek pro konání zkoušek v podzimním zkušebním období roku 2020 v soukromých a církevních školách stanovených Centrem.

Nadace Ivana Dejmala – Studentský grantový program

nature-884939__340

Cílem tohoto grantového programu je podpořit diplomové, bakalářské a seminární práce studentů vysokých a středních škol, které mají svým zaměřením vazbu na ochranu a obnovu hodnot přírodního a krajinného prostředí.