Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

Aktuální výzvy Zaměstnanost 2014-2020

Harmonogram výzev Zaměstnanost pro rok 2015

shutterstock_155779511.jpg

Očekávané termíny vyhlášení výzev z operačního programu Zaměstnanost jsou uvedeny níže. Dotace je možné využít na další profesní vzdělávání zaměstnanců, vybudování a provoz zařízení péče o děti, aktivity směřující k sociálnímu začleňování a mnoho dalšího.

OP Zaměstnanost Rozvoj služeb zaměstnanosti v rámci Úřadu práce ČR

shutterstock_105045134.jpg

Dotaci mohou získat oprávnění žadatelé na projekty, které jsou zaměřeny na modernizaci institucí trhu práce, jako jsou veřejné a soukromé služby zaměstnanosti, a přispívání k adaptaci na potřeby trhu práce, včetně  opatření pro zlepšení nadnárodní mobility pracovníků a programů mobility a lepší spolupráci mezi institucemi a příslušnými zúčastněnými stranami.

OP Zaměstnanost Výzva pro MAS na podporu strategií komunitně vedeného místního rozvoje

shutterstock_132607382.jpg

Cílem výzvy je zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti a sociálního začleňování ve venkovských oblastech. Jedná se např. o podporu komunitních center, sociálního podnikání, podporu cílových skupin na trhu práce, příměstské tábory pro děti atd. Celková alokace činí téměř 2 mld. Kč.

OP Zaměstnanost Rozvoj dalšího profesního vzdělávání

shutterstock_105045134.jpg

Finanční podpora je určena pro projekty zaměřené na různé druhy vzdělávání, analýzy a potřeby trhu práce, poradenství atd. Cílem výzvy je zvýšit kvalitu systému dalšího vzdělávání. Celková alokace činí téměř 2 mld. Kč.