Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

Aktuální výzvy IROP Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony

Město České Budějovice – 28. výzva – Bezpečnost pro pěší dopravu III

buildings-1838418__340

Dotace na rekonstrukci, modernizaci a výstavbu chodníků podél silnic I., II. a III. třídy a místních komunikací nebo chodníků a stezek odklánějících pěší dopravu od silnic I., II. a III. třídy a místních komunikací, přizpůsobených osobám s omezenou schopností pohybu a orientace, včetně přechodů pro chodce a míst pro přecházení.

MAS Stolové hory – IROP – Udržitelná a bezpečná doprava

cycle-route-397723__340

Dotace na rekonstrukci, modernizaci a výstavbu chodníků podél silnic I., II. a III. třídy a místních komunikací nebo chodníků a stezek odklánějících pěší dopravu od silnic I., II a III. třídy a místních komunikací, přizpůsobených osobám s omezenou schopností pohybu a orientace, včetně přechodů pro chodce a míst pro přecházení.

MMR – Výzva č. 93 Nízkoemisní a bezemisní vozidla pro uhelné regiony II

bus-22114__340

Dotace na pořízení nízkoemisních a bezemisních vozidel pro veřejnou dopravu.

MAS Bobrava – IROP – výzva č. 4 Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy

cyclists-885609_960_720

Dotace na rekonstrukci, modernizaci a výstavbu komunikací pro pěší a dále na výstavbu komunikací pro cyklisty a liniových opatření pro cyklisty v hlavním dopravním prostoru pozemních komunikací.