Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

Aktuální výzvy IROP Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů

IROP – Výzva č. 92 Infrastruktura základních škol pro uhelné regiony

students-99506_960_720

Dotace na stavby, stavební úpravy a pořízení vybavení odborných učeben základních škol za účelem zvýšení kvality vzdělávání ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce v klíčových kompetencích (komunikace v cizích jazycích, práce s digitálními technologiemi, přírodní vědy, technické a řemeslné obory).

MAS Lípa pro venkov – IROP – Komunitní centra

action-2277292__340

Dotace na stavby a stavební práce spojené s výstavbou infrastruktury komunitního centra včetně vybudování přípojky pro přivedení inženýrských sítí.

IROP Výzva č. 67 Infrastruktura pro vzdělávání – integrované projekty IPRÚ

projektova_dokumentace

Ve výzvě bude podporována aktivita infrastruktura základních škol, infrastruktura středních škol a vyšších odborných škol. Další podporovanou aktivitou bude infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání.

IROP Výzva č. 66 Infrastruktura pro vzdělávání – integrované projekty ITI

shutterstock_109528268.jpg

Ve výzvě bude podporována aktivita infrastruktura základních škol, infrastruktura středních škol a vyšších odborných škol. Další podporovanou aktivitou bude infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání.

IROP Výzva č. 64 Sociální podnikání – integrované projekty IPRÚ

shutterstock_154288988.jpg

Dotace na vznik nového sociálního podniku, a to založením nového podnikatelského subjektu a rozšířením stávajícího podniku, který v době podání žádosti není sociálním podnikem. Dále rozšíření podniku v rámci stávajícího podnikatelského subjektu, rovněž bude podpořeno rozšíření stávajících nebo vznik nových podnikatelských aktivit OSVČ.

IROP Výzva č. 61 „Sociální infrastruktura – integrované projekty IPRÚ“

shutterstock_104052050.jpg

Dotace na projekty deinstitucionalizace sociálních služeb, Rozvoj sociálních služeb a na podporu sociálního bydlení. Ve výzvě je připraveno 849 855 000 Kč Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR) a mohou být realizovány na území Liberce – Jablonce nad Nisou, Karlových Varů, Mladé Boleslavi, Jihlavy a Zlína.

IROP Výzva č. 60 „Sociální infrastruktura – integrované projekty ITI“

Dotace na projekty deinstitucionalizace sociálních služeb, Rozvoj sociálních služeb a na podporu sociálního bydlení. Ve výzvě je připraveno 1 202 620 000 Kč z Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR) a mohou být realizovány na území Brněnské a Plzeňské metropolitní oblasti a  Ústecko-chomutovské aglomerace.

IROP Výzva č. 59 „Infrastruktura pro předškolní vzdělávání – integrované projekty IPRÚ“

Podpora bude poskytnuta na zvýšení kapacity mateřských škol provozovaných podle zákona č. 561/2004 Sb. a zapsaných do Rejstříku škol a školských zařízení, dětských skupin, služeb péče o děti, spolků zajišťujících péči o děti do 3 let a předškolní vzdělávání dětí (např. lesní školky, mateřská centra, předškolní kluby).

IROP Výzva č. 58 „Infrastruktura pro předškolní vzdělávání – integrované projekty ITI“

shutterstock_112832212.jpg

Podpora bude poskytnuta na zvýšení kapacity mateřských škol provozovaných podle zákona č. 561/2004 Sb. a zapsaných do Rejstříku škol a školských zařízení, dětských skupin, služeb péče o děti, spolků zajišťujících péči o děti do 3 let a předškolní vzdělávání dětí (např. lesní školky, mateřská centra, předškolní kluby).

IROP Výzva č. 75 Deinstitucionalizaci psychiatrické péče II

shutterstock_154772753.jpg

Podpora je zaměřena na deinstitucionalizaci psychiatrické péče za účelem zvýšení dostupnosti a kvality psychiatrické péče změnou organizace jejího poskytování a zvýšení úspěšnosti začleňování duševně nemocných do společnosti. Konkrétně tedy na zřizování nových či rekonstrukce stávajících zařízení pro poskytování komunitní péče, tzn. Centra duševního zdraví, stacionáře se zaměřením na psychoterapeutické služby a ambulance poskytující rozšířené ambulantní služby v péči o osoby s duševním onemocněním.