Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

Již proběhlé výzvy EÚS 2014-2020

Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika

university-105709__340

Zvýšení atraktivnosti kulturního a přírodního dědictví pro obyvatele a návštěvníky přeshraničního regionu. Oprávněným územím, v kterém je možné realizovat projekty jsou oblasti slovensko-českého pohraničí na úrovni NUTS III. V České republice jde o území: Jihomoravský, Moravskoslezský a Zlínský kraj.

Interreg V-A Česká republika – Polsko Společné řízení rizik

images

Dotace na přeshraniční akceschopnost, tedy schopnost včasné, efektivní a koordinované reakce na existující rizika a hrozby environmentální povahy, nebo vyvolané lidskou činností.

Program přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko

shutterstock_132261101.jpg

Program patří mezi nejdůležitější nástroje podpory česko-bavorské spolupráce od vstupu České republiky do EU. Financované projekty jsou realizovány společně partnery z obou zemí a mají pozitivní dopad na celé společné území. Do dotačního území v rámci České republiky spadá Plzeňský kraj, Karlovarský kraj a Jihočeský kraj.

INTERREG V-A Česká republika – Polsko Výzva pro fond mikroprojektů Těšínské Slezsko – administrace

shutterstock_155620055-1.jpg

Výzva je určena pro správce fondu mikroprojektů v oblasti Euroregionu Těšínské Slezsko. Dotace se týká Prioritní osy 4 a je zaměřena na spolupráci institucí a komunit. Základním požadavkem programu je spolupráce partnerů na obou stranách hranice.

INTERREG V-A Česká republika – Polsko Výzva pro fond mikroprojektů Silesia – administrace

shutterstock_145958450.jpg

Výzva je určena pro správce fondu mikroprojektů v oblasti Euroregionu Silesia. Dotace se týká Prioritní osy 4 a je zaměřena na spolupráci institucí a komunit. Základním požadavkem programu je spolupráce partnerů na obou stranách hranice.

INTERREG V-A Česká republika – Polsko Výzva pro fond mikroprojektů Praděd – administrace

shutterstock_154538048.jpg

Výzva je určena pro správce fondu mikroprojektů v oblasti Euroregionu Praděd. Dotace se týká Prioritní osy 4 a je zaměřena na spolupráci institucí a komunit. Základním požadavkem programu je spolupráce partnerů na obou stranách hranice.

INTERREG V-A Česká republika – Polsko Výzva pro fond mikroprojektů Glacensis – administrace

shutterstock_145958450.jpg

Výzva je určena pro správce fondu mikroprojektů v oblasti Euroregionu Glacensis. Dotace se týká Prioritní osy 4 a je zaměřena na spolupráci institucí a komunit. Základním požadavkem programu je spolupráce partnerů na obou stranách hranice.

INTERREG V-A Česká republika – Polsko Výzva pro fond mikroprojektů Beskydy – administrace

shutterstock_111137963.jpg

Výzva je určena pro správce fondů mikroprojektů v oblasti Euroregionu Beskydy. Dotace se týká Prioritní osy 4 a je zaměřena na spolupráci institucí a komunit. Základním požadavkem programu je spolupráce partnerů na obou stranách hranice.

INTERREG V-A Česká republika – Polsko Výzva pro fond mikroprojektů Nisa – administrace

shutterstock_90811127.jpg

Výzva je určena pro správce fondu mikroprojektů v oblasti Euroregionu Nisa. Dotace se týká Prioritní osy 4 a je zaměřena na spolupráci institucí a komunit. Základním požadavkem programu je spolupráce partnerů na obou stranách hranice.

INTERREG V-A Česká republika – Polsko Výzva z Fondu mikroprojektů Glacensis

shutterstock_145958450.jpg

Dotace je určena na projekty z oblasti Prioritní osy 2 a 4 v rámci přeshraniční spolupráce. Jedná se o mikroprojekty zaměřené na rozvoj potenciálu přírodních a kulturních zdrojů pro podporu zaměstnanosti a na spolupráci institucí a komunit. Podporovat lze také mikroprojekty, jejichž cílem je zlepšení infrastruktury daného území, zejména v oblasti infrastruktury cestovního ruchu s přeshraničním dopadem.