Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

Již proběhlé výzvy Horizont 2014-2020

Horizont 2020 Boj proti kriminalitě a terorismu

shutterstock_146868905.jpg

Vyhlášená výzva z programu Horizont 2020 podporuje projekty z oblasti boje proti terorismu a kybernetické bezpečnosti.

Horizont 2020: Personalizovaná zdravotní péče 2015

shutterstock_154772753.jpg

V rámci společenské výzvy Zdraví, demografická změna a dobré životní podmínky byla již v roce 2014 vyhlášena výzva k personalizaci zdravotní péče. V roce 2015 tato výzva pokračuje a zaměřuje se na využití nových moderních technologií, které povedou ke zkvalitnění zdravotní péče a posílení postavení pacienta v systému zdravotnictví.

H2020 – Akce Marie Sklodowska-Curie: Spolufinancování regionálních, národních a mezinárodních programů

shutterstock_153408596.jpg

Akce Marie Sklodowska-Curie tvoří nezanedbatelnou část priority Excelentní věda. Cílem programu je podpořit lidské zdroje, mobilitu, další vzdělávání a profesní růst výzkumných pracovníků v Evropském výzkumném prostoru. Jsou podporována všechna témata napříč vědními obory. Žádosti je možné podávat do 1. 10. 2015 do 17:00 hod.

Výzva Horizont 2020: Mobilita pro růst 2014 – 2015

doprava

Dotace na inovativní řešení, alternativní paliva, zefektivnění energetické náročnosti, informovanosti a zkvalitnění služeb ve všech oblastech dopravy, a to jak veřejné letecké, železniční, autobusové, lodní, nákladní, automobilové, tak i soukromé.

Horizont 2020: Odolnost vůči katastrofám: Ochrana a zajištění společnosti, včetně přizpůsobení se změně klimatu

shutterstock_101192473.jpg

O dotaci na zlepšení metod prognózy a řízení katastrof souvisejícími se změnou počasí a klimatu, dosažení větší odolnosti proti přírodním i lidským hrozbám a další aktivity, je možné žádat v rámci programu Horizont 2020. Program DRS zahrnuje výzvy v několika kategoriích: Krizové řízení, Katastrofy a klimatické změny, Ochrana kritických infrastruktur, Komunikační technologie a interoperabilita a Sociální a etické otázky.

HORIZONT 2020: Prosazování genderové rovnosti v oblasti výzkumu a inovací

shutterstock_151292180.jpg

V rámci HORIZONTU 2020 byla vydána výzva Prosazování genderové rovnosti v oblasti výzkumu a inovací, prostřednictvím které by mělo v EU dojít k eliminaci nerovností v postavení mužů a žen ve všech činnostech, včetně oblasti výzkumu a inovací. Výsledkem předložených projektů by mělo být větší zapojení žen do výzkumu, zlepšení jejich postavení a kariér a dosažení genderové rovnosti v rozhodovacím procesu.

HORIZONT 2020: Ekologická vozidla 2015

shutterstock_147888404.jpg

Dotace na navigační systémy nové generace a emisní snímače, systémy pro správu baterií (BMS), které tvoří základ pro řadu aspektů elektrifikace výkonu vozidla v energetické účinnosti, k bezpečnosti, životnosti baterie a spolehlivosti. Výzva je vyhlášena v programu Horizont 2020, kde spadá do hlavního pilíře Společenských výzev.

HORIZONT 2020: Atraktivní vědecké vzdělávání a kariéra pro mladé lidi

Vysoke skoly

Dotace na inovativní přístup v podpoře kariéry mladých lidí v oblasti vědy, technologií, inženýrství a matematiky je možné získat v rámci výzvy Horizontu 2020: Atraktivní vědecké vzdělávání a kariéra pro mladé lidi.  Dotaci lze získat i na poskytování nástrojů pro servisní centra EURAXESS k podpoře využívání těchto služeb v průmyslovém sektoru. Celková alokace pro výzvu je 8,9 mil. Euro. Projekty by měly přivést mladé lidi z Evropy i mimo ni do vědeckého světa prostřednictvím formálního i neformálního vzdělávání a orientovat je na vědeckou kariéru, která by měla více reagovat na potřeby trhu práce.

Horizont 2020: Rychlý krok k pilotním inovacím

shutterstock_153590834.jpg

O dotaci na podporu uvádění inovativních produktů na trh lze žádat v rámci Horizontu 2020. Program Rychlý krok k pilotním inovacím poskytuje rozšířené možnosti financování prostřednictvím otevřeného systému péče o nápady v celé Evropě.

HORIZONT 2020: Bezpečnosti v silniční dopravě, čistší městská doprava a efektivnější inovační infrastruktura

V programu HORIZONT 2020 byla vyhlášena výzva na téma bezpečnosti silniční dopravy a čistší městké dopravy a nižších dopadů na životní prostředí, inovativní řešení v dopravní infrastruktuře za účelem odpovědět na cíle EU a sladit je s narůstajícími potřebami mobility s účinnějšími dopravními operacemi. Výzva je vyhlášena v rámci pilíře společenských výzev – vedoucí postavení v průmyslu.