Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

Již proběhlé výzvy OPPIK 2014-2020

OP PIK – II. výzva Technologie – ITI (Ostrava)

shutterstock_155865776.jpg

Cílem výzvy programu Technologie je podporovat růst a posilování konkurenceschopnosti malých a středních podniků v souladu se strategií společnosti digitální transformace, a přispívat tak k rozvoji regionů.

OP PIK Úspory energie – Energeticky efektivní budovy – Výzva II

shutterstock_91065659.jpg

Cílem Výzvy je podpora snížení energetické náročnosti podnikatelského sektoru. Účelem programu je podpora opatření přispívající k úspoře konečné spotřeby energie.

OP PIK – Výzva V – Nízkouhlíkové technologie – Elektromobilita

shutterstock_147888404.jpg

Dotace na podpora konkurenceschopnosti podniků a udržitelnosti české ekonomiky prostřednictvím zaváděním inovativních technologií v oblasti elektromobility.

OP PIK Nízkouhlíkové technologie – Úpravu bioplynu na biometan a jeho vtláčení do sítě nebo jeho plnění v rámci místní infrastruktury

shutterstock_150246782-1.jpg

Cílem programu „Nízkouhlíkové technologie“ je podpora konkurenceschopnosti podniků a udržitelnosti české ekonomiky prostřednictvím zaváděním inovativních technologií v oblasti obnovitelných zdrojů energie a nakládání s energií. Zvýšení využití efektivnějších a spolehlivějších nízkouhlíkových technologií, které se zatím v ČR běžně neuplatňují.

OP PIK Nízkouhlíkové technologie – Druhotné suroviny

shutterstock_105337607.jpg

Cílem programu „Nízkouhlíkové technologie“ je podpora konkurenceschopnosti podniků a udržitelnosti české ekonomiky prostřednictvím zaváděním inovativních technologií v oblasti využití druhotných surovin. Zvýšení využití efektivnějších a spolehlivějších nízkouhlíkových technologií, které se zatím v ČR běžně neuplatňují.

OP PIK Úspory energie – Fotovoltaické systémy s/bez akumulace pro vlastní spotřebu – Výzva III.

shutterstock_155582294.jpg

Cílem programu a Výzvy je podpora snížení energetické náročnosti podnikatelského sektoru. Účelem programu je podpora opatření přispívající k úspoře konečné spotřeby energie prostřednictvím instalace fotovoltaických systémů a instalace fotovoltaických systémů včetně akumulace energie pro vlastní spotřebu podniku.

OP PPR – Výzva č. 29 Inovační poptávka veřejného sektoru II

shutterstock_155779511.jpg

Cílem výzvy je stimulace inovační poptávky veřejného sektoru (resp. městské samosprávy) vůči výzkumným organizacím a podnikům (a jejich konsorciím) s pomocí realizace veřejných zakázek v režimu řízení o inovačním partnerství.

OP PIK Smart grids I – Výzva IV

shutterstock_154646885.jpg

Cílem Výzvy je zlepšení kvality, spolehlivosti, bezpečnosti a udržitelnosti dodávek elektřiny konečným zákazníkům a přiblížení se na úroveň obvyklou v zemích EU-15 za současné minimalizace úzkých profilů a integrace decentralizovaných zdrojů energie. Tyto změny budou mít vliv na zvýšení konkurenceschopnosti, kvality životního prostředí a energetické bezpečnosti ČR.

OP PIK Vysokorychlostní internet – IV. výzva

shutterstock_151950830.jpg

Cílem programu je rozšíření moderní infrastruktury umožňující v souladu s podmínkami Národního plánu rozvoje sítí nové generace spolehlivě poskytovat vysokorychlostní služby elektronických komunikací.

ICT a sdílené služby – Výzva II – aktivita Tvorba nových IS/ICT řešení

shutterstock_153934175.jpg

Cílem programu ICT a sdílené služby je zvýšení nabídky nových informačních systémů, ICT řešení a vysoce sofistikovaných ICT nástrojů umožňujících rovněž efektivní využití informačních bází (big data) a mobilního sdílení informací, cloudových řešení a služeb a nových softwarových produktů a služeb, moderních digitálních služeb, a to včetně související implementace.