Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

Již proběhlé výzvy Zaměstnanost 2014-2020

4. výzva – MAS MEZIHRADY – OPZ – Prorodinná opatření I.

youngsters-249963__340

Dotace na podporu tvorby nových a zkvalitnění současných služeb, které pomáhají pracujícím rodičům s péčí o děti, usnadňují dřívější návrat do profesního života (ať už formou celého nebo částečného úvazku), a zabraňují sociálnímu vyloučení rodičů malých dětí.

MŽP – Výzva programu na podporu koordinačních projektů NNO pro rok 2020 – Podprogram B

nature-3289812__340

Účelem výběrového dotačního řízení v Podprogramu B je finanční podpora spolků a obecně prospěšných společností, které mohou zajistit koordinační činnost při rozdělení svěřených finančních prostředků za účelem podpory zejména lokálně významných projektů (dále jen dílčích projektů) realizovaných nestátními neziskovými organizacemi.

4.Výzva – MAS – Brdy-Vltava – Prevence sociálního vyloučení (I.)

homeless-857699__340

Dotace na podporu sociálního začleňování osob sociálně vyloučených či sociálním vyloučením ohrožených prostřednictvím poskytování vybraných sociálních služeb a prostřednictvím dalších programů a činností v oblasti sociálního začleňování.

MAS Podhostýnska, z. s. – OP Z – Podpora prorodinných opatření – II

kids-1093758__340

Dotace je určena rodičům dětí (dospělým, kteří se podílí na péči o dítě ve společné domácnosti) a dalším pečujícím osobám, vhodně doplňují další opatření na podporu rodiny z oblasti sociálního začleňování a zaměstnanosti.

Výzva – 3 – MAS Horňácko a Ostrožsko – OPZ – Prorodinná opatření III.

bike-775799__340

Dotace na podporu vybudování zařízení a zajištění služeb péče o děti mimo režim vyhlášky č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání. Jedná se o zakládání a provozování zařízení, která doplní chybějící kapacitu stávajících institucionálních forem tohoto typu (školní družiny, kluby) s dobou provozu odpovídající potřebám rodičů.

MAS Kelečsko – Lešensko – Starojicko, z.s. – IROP – Bezpečnost dopravy

bridge-82866__340

Dotace na rekonstrukci, modernizaci a výstavbu chodníků podél silnic I., II. a III. třídy a místních komunikací.

MAS Pošumaví – IROP – Kulturní památky- 2

klatovy-3235062_960_720

Dotace na zpřístupňování přilehlých areálů a parkových staveb kulturních památek, zejména obnovy drobných staveb jako bývalé konírny, zřízení oranžerie, kočárovny, obnovu a výsadbu dřevin v prostorách podporovaných památek.

7.výzva MAS Kyjovské Slovácko v pohybu-IROP-cyklodoprava

family-774301__340

Dotace na rekonstrukce, modernizace a výstavbu samostatných stezek pro cyklisty nebo stezek pro cyklisty a chodce se společným nebo odděleným provozem s dopravním značením C8a,b, C9a,b nebo C10a,b, sloužících k dopravě do zaměstnání, škol a za službami.

Evropská výzkumná rada – Synergy Grants

microscope-275984__340

 Synergy Grants jsou zaměřeny na spolupráci dvou až čtyř významných vědců z rozdílných oborů, jejichž interdisciplinární výzkum má potenciál řešit některé z aktuálních společenských problémů. Hlavním kritériem je přitom prokázaná vědecká kvalita řešitelů.

Evropská výzkumná rada – Starting Grants

laboratory-385349__340

Granty ERC se zaměřují na mladé talentové výzkumníky (od 2 do 7 let od dokončení PhD.), kterým by finance měly umožnit vytvořit vlastní výzkumný tým.