Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

Již proběhlé výzvy

Výzva z programu na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje EPSILON

shutterstock_157258070.jpg

Předmětem této veřejné soutěže je výběr návrhů projektů aplikovaného výzkumu nebo experimentálního vývoje podporovaných z veřejných prostředků TA ČR za účelem naplňování cílů programu EPSILON.

Dotace města Brna na Městský program prevence kriminality

shutterstock_98705384.jpg

Dotace na dílčí projekty programů prevence kriminality na území města Brna. Podpora projektů zaměřených na sociální sekundární a terciární prevenci, na situační prevenci, na prevenci viktimnosti a na informace pro občany o možnostech obrany a ochrany před trestnou činností.

Dotace města Brna v oblasti volnočasových aktivit dětí a mládeže

shutterstock_140333755.jpg

Dotace z rozpočtu statutárního města Brna v oblasti volnočasových aktivit dětí a mládeže mohou získat právnické osoby, které působí v oblasti volnočasových aktivit dětí a mládeže na území města Brna.

Evropské konsorcium INNOWWIDE – Výzva Viability Assessment Projects

handshake-3139227__340

Cílem 2. výzvy je podpořit spolupráci evropských subjektů s mimoevropskými partnery ze zemí tří kategorií. Jedná se o rozvojové ekonomiky, dále o rostoucí velké hráče (Rusko, Čína, Brazílie, Indie, Mexiko) a rozvinuté země.

MAS Královská stezka – IROP – Doprava II

bridge-320545__340

Dotace na rekonstrukci, modernizace a výstavbu chodníků podél silnic I., II. a III. třídy a místních komunikací nebo chodníků a stezek odklánějících pěší dopravu od silnic I., II a III. třídy a místních komunikací, přizpůsobených osobám s omezenou schopností pohybu a orientace, včetně přechodů pro chodce a míst pro přecházení.

MAS Moravská cesta – IROP – Podpora školství v regionu II.

kindergarten-2204239__340

Dotace na stavby a stavební práce spojené s výstavbou nové infrastruktury včetně vybudování přípojky pro přivedení inženýrských sítí.

ČRA – Vytvoření systému pro hodnocení a řízení rizik přírodních katastrof v chráněných oblastech Gruzie

mountains-1209617__340

Hlavním záměrem tohoto dotačního titulu je přispět ke snížení rizika přírodních pohrom v chráněných krajinných oblastech, v první řadě v chráněné krajinné oblasti Pšav-Chevsureti a budoucí chráněné oblasti Aragvi prostřednictvím posílení systému řízení krizových situací a zavedením systému včasného varování.

MAS MOST Vysočiny – IROP – Infrastruktura pro vzdělávání

school-class-401519__340

Dotace na stavby a stavební práce spojené s výstavbou infrastruktury základních škol včetně vybudování přípojky pro přivedení inženýrských sítí.

MAS Rakovnicko-IROP-Sociální bydlení

key-2323278__340

Dotace na sociální bydlení (pořízení bytů, bytových domů, nebytových prostor a jejich adaptace pro potřeby sociálního bydlení a pořízení nezbytného základního vybavení).

MAS Hrubý Jeseník-IROP-Vybavenost zařízení pro zájmové, neformální vzdělávání a celoživotního učení

startup-849805__340

Dotace na přístavby, nástavby a stavební práce spojené s vybudováním infrastruktury pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání.