Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

Již proběhlé výzvy

Výzva z programu na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje EPSILON

shutterstock_157258070.jpg

Předmětem této veřejné soutěže je výběr návrhů projektů aplikovaného výzkumu nebo experimentálního vývoje podporovaných z veřejných prostředků TA ČR za účelem naplňování cílů programu EPSILON.

Nadace OSF – Výzva na poskytnutí advokačních konzultací

business-3560932__340

Nadace OSF vyhlašuje 2. kolo výzvy pro neziskové organizace a neformální iniciativy na bezplatné konzultace zaměřené na advokační práci.

Dotace městských částí města Brna v oblasti kultury

shutterstock_109622666.jpg

Dotace z rozpočtů městských částí města Brna v oblasti kultury mohou získat právnické a fyzické osoby, které působí v oblasti kultury.

MMR ČR – Neinvestiční dotace na zajištění administrativních činností spojených s realizací dotačních titulů spojených s vydanými usneseními vlády v souvislosti s pandemií nemoci COVID – 19

adult-3797846__340

Podpora ve formě jednorázové neinvestiční dotace na zajištění administrativních činností spojených s realizací výzev vyhlášených na základě usnesení vlády č. 703 ze dne 29. června 2020 o podpoře lázeňského cestovního ruchu (COVID-Lázně), usnesení vlády č. 766 ze dne 20. července 2020 o podpoře ubytovacích zařízení (Program COVID-Ubytování) a usnesení vlády č. 1184 ze dne 16. listopadu 2020, o podpoře ubytovacích zařízení pro školy v přírodě (COVIDŠkoly v přírodě).

Národní sportovní agentura – Výzva 16/2020 Podpora sportovních svazů 2021

spot-862274__340

Dotace na podporu činnosti sportovních svazů.

Národní sportovní agentura – Výzva 11/2020 – Podpora SK/TJ ZPS 2021

canoeists-422773__340

Účelem Výzvy je podpora činnosti sportovních organizací v oblasti zabezpečení sportovní, tělovýchovné a organizační funkce SK/TJ ZPS realizujících sportovní aktivity v některém ze sportovních odvětví ZP.

Národní sportovní agentura – Výzva 10/2020 – Zastřešující sportovní organizace 2021

ice-hockey-64167__340

Dotace na podporu činnosti sportovních organizací v oblasti zabezpečení sportovní, tělovýchovné, organizační a servisní funkce zastřešující sportovní organizace.

Národní sportovní agentura – Výzva 8/2020 – Provoz a údržba 2021

hockey-2274221__340

Výzva je určena na podporu provozovatelů sportovních zařízení z řad neziskových sportovních organizací.

Národní sportovní agentura – Výzva 7/2020 – Pohyb a zdraví 2021

start-1590051__340

Účelem Výzvy je podpora činnosti sportovních organizací v oblasti organizace pravidelných pohybových aktivit pro organizované sportovce či veřejnost se zacílením na zdraví, zdatnost a aktivní životní styl.

Město Jihlava – Program – Dlouhodobá činnost organizace 2021– členská základna do 19 let a nad 19 let

hockey-2274221__340

Program je určen na podporu soustavné a dlouhodobé sportovní a tělovýchovné činnosti v roce 2021. Účelem programu je podpora činnosti sportovních organizací, spolků, sdružení, apod. na území města Jihlavy během stanoveného období, ve kterém budou vyvíjet pravidelnou činnost.