Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

Již proběhlé výzvy

Výzva z programu na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje EPSILON

shutterstock_157258070.jpg

Předmětem této veřejné soutěže je výběr návrhů projektů aplikovaného výzkumu nebo experimentálního vývoje podporovaných z veřejných prostředků TA ČR za účelem naplňování cílů programu EPSILON.

Dotace města Brna na Městský program prevence kriminality

shutterstock_98705384.jpg

Dotace na dílčí projekty programů prevence kriminality na území města Brna. Podpora projektů zaměřených na sociální sekundární a terciární prevenci, na situační prevenci, na prevenci viktimnosti a na informace pro občany o možnostech obrany a ochrany před trestnou činností.

Finanční podpora na hospodaření v lesích v Pardubickém kraji pro roky 2019 až 2020

shutterstock_154633811.jpg

Dotace je poskytována na hospodaření v lesích, na vybrané činnosti v lesním hospodářství, především na hospodaření v lesích, které vyžadují náročnější způsob obhospodařování, a na podporu lesnictví v klimaticky a půdně nepříznivých podmínkách.

MZ ČR – Dotační program na podporu mimořádného finančního ohodnocení zaměstnanců poskytovatelů lůžkové péče v souvislosti s epidemií COVID-19

hand-2906458_960_720

Program je zaměřen na vyplacení mimořádných odměn jako zvláštní ocenění státu pro zaměstnance poskytovatelů lůžkové péče. Dotace se poskytuje na úhradu mimořádné odměny ke mzdě nebo platu za práci ve ztíženém pracovním prostředí, kdy byl zaměstnanec vystaven riziku nákazy z důvodu nezbytného soustavného přímého osobního kontaktu s jinými fyzickými osobami při výkonu sjednaného druhu práce nebo ztíženého provozu v souvislosti s aplikací opatření proti šíření nákazy COVID-19.

MPO ve spolupráci s MK – Program COVID – Kultura

folklore-996388__340

Speciální dotační program COVID – Kultura připravilo MPO ve spolupráci s MK v reakci na celosvětovou pandemii koronaviru. Určen je podnikatelům v oblasti kulturního a kreativního průmyslu.

MPSV – Sociální služby – Dotace na vícenáklady, které jim vznikly v souvislosti s COVID-19

hand-2906458_960_720

Dotace na dofinancování zvýšených nákladů, které vznikly sociálním službám v souvislosti s COVID-19.

Kreativní Evropa – MEDIA – Členství v síti Europa Cinemas

cinema-strip-64074__340

Finanční podpora pro kina promítající evropské filmy. O členství je nutné žádat přímo u Europa Cinemas v Paříži.

MZV ČR – Dotační titul Česko-polské fórum

agreement-3489902__340

Předmětem této výzvy je výběr projektů předložených NNO a dalšími oprávněnými subjekty v oblasti podpory česko-polské spolupráce. Jsou podporovány pouze projekty vypracované a realizované společně s polským subjektem – partnerem.

Podpora dopravy žáků na veletrh EDUCA MYJOB LIBEREC 2020

bus-2460482_960_720

Dotace na podporu zvýšení informovanosti žáků o vzdělávací nabídce v Libereckém kraji.

Státní fond kinematografie – Kompletní vývoj animovaného seriálu

cinema-strip-64074__340

Podpora je určena pro vývoj první řady animovaného českého seriálu (serializovaného audiovizuálního díla) o délce minimálně 13 dílů vyvíjeného nezávislým výrobcem. Součástí projektu vývoje jsou: návrhy výtvarného řešení minimálně jednoho dílu; storyboard nebo animatik minimálně jednoho dílu; konečný literární scénář alespoň poloviny dílů série a treatmenty ostatních epizod; vytvoření plánu výroby, aproximativního rozpočtu, aproximativního finančního plánu a jeho předpokládané zajištění.