Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Aktuální výzvy Programu rozvoje venkova 2014-2020

MZe – Program rozvoje venkova – 6.4.1 Investice do nezemědělských činností

stažený soubor

Dotační program, který má sloužit jako investice na založení nebo rozvoj nezemědělských činností vedoucí k diverzifikaci příjmů zemědělských podnikatelů, vytváření nových pracovních míst a posílení ekonomického potenciálu ve venkovských oblastech, a to podporou vybraných ekonomických činností. Jedná se o oblasti zpracovatelského průmyslu, stavebnictví, maloobchodu a výzkumu a vývoje.

MZe – Program rozvoje venkova – 8.4.1 Obnova lesních porostů po kalamitách

shutterstock_156501497.jpg

Dotace na podporu snížení rozsahu škod způsobených přírodními katastrofami a katastrofickými událostmi. Jedná se o obnovu lesních porostů po abiotických, především po větrných, kalamitách.

MZe – Program rozvoje venkova – 4.3.2. Lesnická infrastruktura

shutterstock_153412091.jpg

Dotaci mohou získat oprávnění žadatelé na podporu výstavby a rekonstrukcí lesních cest vedoucí ke zlepšení kvality či zvýšení hustoty lesních cest.

MZe – Program rozvoje venkova – 1.2.1 Informační akce

Zaměstnanost o.s. zahájilo realizaci KA 02 – „Pilotní ověření a realizace vzdělávacích aktivit pro cílové skupiny“ projektu „Vzdělávání lektorů pro udržitelný rozvoj se zaměřením na age management“

Cílem opatření je přispět k dosažení konkurenceschopného zemědělství, potravinářství a lesnictví a napomoci tak zajištění udržitelného hospodaření s přírodními zdroji.