Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

Aktuální výzvy Programu rozvoje venkova 2014-2020

MAS Buchlov – Programový rámec PRV

away-1548344__340

Cílem Programu rozvoje venkova je konkurenceschopné zemědělství, udržitelné řízení přírodních zdrojů, pozitivní opatření v oblasti klimatu a vyvážený územní rozvoj venkovských oblastí.

MAS Slezská brána, z. s. – Programový rámec PRV

landscape-3369304_960_720

Dotace na posílení ekonomického potenciálu v místním území a vytváření nových pracovních míst. Podpora bude zaměřena na založení a rozvoj venkovské ekonomické činnosti nezemědělského charakteru, tak i činnosti zemědělských podniků pro zvýšení jejich konkurenceschopnosti.

Příjem žádostí:

  • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 11. 09. 2020 do 11. 10. 2020.

Příjemci podpory:

  • 1 Zemědělský podnikatel.
  • 2 Zemědělský podnikatel, výrobce potravin nebo surovin určených pro lidskou spotřebu, výrobce krmiv, nebo jiný subjekt aktivní ve zpracování, uvádění na trh a vývoji zemědělských produktů.

Typy podporovaných aktivit:

  • 1 Investice do zemědělských podniků.
  • 2 Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů.

Forma a výše podpory:

  • 1 Celková alokace činí    500 000 Kč.
  • 2 Celková alokace činí 2 340 668 Kč.

Specifika a omezení:

  • 2 Dotaci nelze poskytnout na: intervenční sklady.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 

MAS Karlštejnsko – Programový rámec PRV

carrots-1508847__340

Výzva MAS Hanácké Království pro operaci 19.2.1. v PRV

clouds-1852955__340

Dotace na posílení ekonomického potenciálu v místním území a vytváření nových pracovních míst. Podpora bude zaměřena na založení a rozvoj venkovské ekonomické činnosti nezemědělského charakteru, tak i činnosti zemědělských podniků pro zvýšení jejich konkurenceschopnosti.

MAS LEADER – Loucko Programový rámec PRV

czech-4250760__340

 

Cílem Programu rozvoje venkova je konkurenceschopné zemědělství, udržitelné řízení přírodních zdrojů, pozitivní opatření v oblasti klimatu a vyvážený územní rozvoj venkovských oblastí.

MAS Vodňanská ryba – Programový rámec PRV

calf-362170__340

Výzva MAS Bojkovska v rámci PRV

ven

Cílem této dotace je podpořit rozvoj venkova v oblasti zemědělského i nezemědělského podnikání, tak i v oblasti odpovědného hospodaření v krajině.

Výzva MAS Mohelnicko – Programový rámec PRV

fort-bend-tug-391215__340

Cílem této dotace je podpořit rozvoj venkova v oblasti zemědělského i nezemědělského podnikání, tak i v oblasti odpovědného hospodaření v krajině.

MZe – Program rozvoje venkova – 8.5.3 Přeměna porostů náhradních dřevin

les

Dotační program na podporu rekonstrukce porostů náhradních dřevin. Délka trvání projektu je 5 let a realizace projektu je zaměřena na lesní pozemky s porosty náhradních dřevin v imisních oblastech A nebo B.

MZe – Program rozvoje venkova – 8.5.1 Investice do ochrany melioračních a zpevňujících dřevin

shutterstock_156897440.jpg

Dotace na podporu hromadné ochrany melioračních a zpevňujících dřevin (oplocenek). Opatření přispěje k zajištění plnění mimoprodukčních a celospolečenských funkcí lesa a vyšší stabilitě lesních porostů prostřednictvím ochrany výsadeb melioračních a zpevňujících dřevin.