Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

České Budějovice – Dotační program na podporu památkové péče

shutterstock_154144862.jpg
Share Button

Účelem dotačního programu je podílení se města České Budějovice na finančních nákladech spojených se zachováním a obnovou kulturních památek vycházející ze zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších změn a vyhlášky č.66/88, kterou se provádí zákon č.20/87 Sb., o státní památkové péči.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 1. 3. 2021 do 1. 4. 2021.

Příjemci podpory:

 • Vlastníci kulturních památek, které se nacházejí v katastrálním území města České Budějovice a zároveň mimo území městské památkové rezervace České Budějovice a vlastníci ostatních objektů v městské památkové rezervaci České Budějovice (nepodnikatelské i podnikatelské subjekty).

Typy podporovaných projektů:

 • Opatření č. 1:
  • dodavatelsky provedené obnovy fasád a všech fasádních prvků (omítky, okna, dveře, štuky, kamenické práce, římsy, arkýře, mříže, kování apod.) s přihlédnutím k tradičním materiálům, především průčelí objektů,
  • dodavatelsky provedené obnovy krovu, střešní krytiny, střešních prvků a prací s tímto související (komín, oplechování, laťování, okapní žlaby, hromosvody, vikýře, chrliče) s přihlédnutím k tradičním materiálům. Nevztahuje se na střešní okna, izolační materiály, komínové těleso, opravy říms, vyklízení půd apod.

Forma a výše podpory:

 • Celková vyčleněná finanční částka je 1 000 000 Kč.
 • Opatření č. 1 - Zachování a obnova fasád a střešních krytin:
  • Min – max. výše dotace – 1 000 Kč – 250 000 Kč.
 • Minimální spoluúčast financování projektu pro žadatele o dotaci je:
  • 10 % z uznatelných nákladů projektu u nepodnikatelských subjektů;
  • 40 % z uznatelných nákladů projektu u podnikatelských subjektů.

Specifika a omezení:

 • Ukončení realizace projektů do: 31. 12. 2021.

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>