Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

COSME – rámcový program pro konkurenceschopnost

Share Button

Program COSME, který je jedním z nástrojů strategie Evropa 2020, klade důraz zejména na malé a střední podniky. Má napomoci překonat tržní selhání a problémy doléhající právě na tyto typy podniků (přístup ke kapitálu, podpora internacionalizace atp.). Kromě přímé finanční podpory má napomáhat i k šíření úspěšných, praxí ověřených postupů a řešení jak na soukromoprávní rovině, tak i na úrovni veřejnoprávní regulace.

K hlavním cílům patří posilování konkurenceschopnosti a udržitelnosti podniků v Unii, zejména malých a středních podniků, rozvíjení podnikatelské kultury a podpora zakládání a růstu malých a středních podniků. Vytváří rámcově příznivé podmínky pro podnikání, poskytování podpory a poradenství prostřednictvím sítě Enterprise Europe Network a napomáhá při pronikání na nové trhy v EU i třetích zemích.

Specifickými cíli programu jsou: zlepšit přístup malých a středních podniků k financování formou vlastního či vypůjčeného kapitálu; zlepšit přístup na trhy, zejména uvnitř Unie, ale také na celosvětové úrovni; zlepšit rámcové podmínky pro konkurenceschopnost a udržitelnost podniků v Unii, zejména malých a středních podniků, včetně podniků v odvětví cestovního ruchu; podporovat podnikání a podnikatelskou kulturu.

Struktura

 • Akce zaměřené na zlepšení přístupu malých a středních podniků k financování: cílem je povzbudit využívání a nabídku kapitálového i dluhového financování (může zahrnovat financování předstartovní a kvazikapitálové a financování ze strany „byznys andělů“, s vyloučením spekulativních rozprodejů částí majetku).
 • Akce zaměřené na zlepšení přístupu na trhy: podpora akcí zaměřených na zlepšení přístupu malých a středních podniků na vnitřní trh (poskytování informací – i prostřednictvím digitálních služeb, zlepšování informovanosti mimo jiné o programech Unie, právních předpisech a normách).
 • Akce zaměřené na zlepšení rámcových podmínek pro konkurenceschopnost a udržitelnost podniků Unie: prostřednictvím snižování nadbytečné administrativní a regulační zátěže a zamezování jejímu vzniku.
 • Akce zaměřené na podporu podnikání: zlepšování rámcových podmínek, jež ovlivňují rozvoj podnikání, mimo jiné odstraňování překážek bránících zakládání podniku.

Aktivity

 • Vypracování nových strategií konkurenceschopnosti (rozvoj klastrů, provádění a hodnocení politik ovlivňujících konkurenceschopnost a udržitelnost výrobků, opatření na podporu spolupráce a výměny osvědčených opatření a řešení mezinárodních aspektů politik konkurenceschopnosti).
 • Podpora iniciativ urychlujících vznik konkurenceschopných meziodvětvových aktivit s vysokým přínosem, zvyšujících efektivitu využívání zdrojů a prohlubujících sociální odpovědnost podniků.
 • Podpora opatření členských států zavádějících vzdělávání podnikatelů a zvyšování jejich podnikatelských dovedností.
 • Podpora aktivit pro zlepšení financování malých a středních podniků a povzbuzení nabídky kapitálového a úvěrového financování, nalézání řešení přeshraničního a nadnárodního financování.
 • Podpora sítě Enterprise Europe Network.
 • Podpora a šíření informovanosti o vstupech a příležitostech na vnitřním trhu, financování opatření podporujících usnadnění přístupů na trhy třetích zemí mimo EU a posilování již existujících služeb v této oblasti.
 • Aktivity posilující mezinárodní průmyslovou spolupráci, snižování regulačních rozdílů mezi EU a jinými zeměmi.
 • Erasmus pro mladé podnikatele.
 • Evropská síť mentorů pro ženy – podnikatelky.

Pro období 2014-2020 dosahuje celková finanční alokace výše 2,3 miliardy EUR. Na finanční nástroje je vyčleněno přibližně 60 % z celkového rozpočtu. Záruky mohou obecně pokrývat úvěry do výše 150 000 EUR na období 12 měsíců. Ostatní prostředky budou poskytovány převážně v podobě grantů.

Žadateli mohou být podniky obecně, zejména však ty malé a střední, a jejich podnikatelské organizace. Dále pak občané (především mládež a ženy), kteří chtějí začít samostatně podnikat, ale potýkají se s těžkostmi při zahájení této aktivity. Příjemci mohou být též veřejné orgány a úřady členských států snažící se zavádět a implementovat reformy.

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Redakce CYRRUS ADVISORY, a.s., Lucie Tomčíková, @: lucie.tomcikova@cyrrusadvisory.cz

Zdroj: http://www.czelo.cz/files/CZELO-brozura-evropskych-programu-WEB.pdf.


Vaše dotazy a komentáře

 1. Zuzka napsal:

  Dobrý den,
  Ráda bych začala podnikat v oblasti výroby přírodní kosmetiky, jsem studentka (22 let). Je zde nějaká pravděpodobnost, že bych mohla získat dotaci? Děkuji.

  • Dobrý den,

   pro přesnou odpověď bych potřebovala vědět, o jaké CZ-NACE ekonomické činnosti se jedná? Pokud jde o CZ-NAC 204 Výroba mýdel a detergentů, čisticích a lešticích prostředků, parfémů a toaletních přípravků, pak je podporu možné získat v aktuální výzvě pro začínající podnikatele OP PIK Technologie. Výše podpory je od 100 do 225 tis. Kč., míra podpory je 45 % celkových způsobilých nákladů. Příjem Žádostí o podporu probíhá od 9. 12. 2016 do 28. 2. 2017.

   S pozdraven, LT

 2. Jiří Novák napsal:

  Dobrý den, jsem veden od 1.1.2016 na živnostenském úřadě jako truhlář, zámečník a elektrikář. Živnostenský list jsem si vytvořil na vedlejší pracovní činnost. Chci se optat, zda si mohu také sáhnout na nějakou dotaci k pořízení strojů či nástrojů.
  Děkuji za odpověď.
  JN

  • Bc. Kateřina Čočková napsal:

   Dobrý den,

   jelikož jste začínající podnikatel, můžete využít programu Technologie v rámci OPPIK. Tento program podporuje nákup strojního zařízení a vybavení. Dotace je poskytována do max. výše 45 % ze způsobilých nákladů projektu. Další kolo příjmu žádostí bude vyhlášeno nejdříve v létě 2016.

   V případě dalších dotazů jsem Vám k dispozici.
   S pozdravem, KČ

 3. Zuzana napsal:

  Dobrý den, chtěla bych založit agenturu domácí péče poskytující kvalifikovanou sesterskou péči o osoby v domácím prostředí. Výkony jsou financovány pojištovnami. Je možné na rozjezd tohoto typu podnikání získat dotace? Děkuji. Zuzana

  • Bc. Kateřina Čočková napsal:

   Dobrý den,

   sociální služby jsou podporovány např. z prostředků kraje (ne však všechny kraje disponují vhodným dotačním titulem), dále MPSV ČR poskytuje dotaci na poskytování sociálních služeb – více info ZDE.

   S přáním hezkého dne, KČ

 4. Richard napsal:

  Ještě jednou dobrý den,

  velice děkuji za reakci. Pokud bych se tedy zaměřil na krajské dotace, tak pokud by se jednalo o středočeský kraj-konkrétně Kutnou Horu je možné nějakou dotaci získat?
  Případně při udělení dotací jde o místo bydliště, či místo podnikání?

  Velice děkuji za odpověď

  S pozdravem Richard

  • Dobrý den,

   Středočeský kraj disponuje Fondem podpory malého a středního podnikání. Výše dotace max. 95 % celkových způsobilých nákladů projektu. Poslední výzva byla vyhlášena v listopadu 2013.
   Až konkrétní znění výzvy určuje, zda se udělení řídí bydlištěm či místem podnikání. Vetšinou to bývá dle místa podnikání.

   S pozdravem, KČ

 5. Richard napsal:

  Dobrý den,

  jsem veden na úřadu práce 2 měsíc, je mě 25 let a chtěl bych začít podnikat v oblasti zapůjčování gastro a dekoračního vybavení pro pořádání různých akcí. Vím, že mohu získat dotaci od úřadu práce, ale chci se zeptat zda bych měl možnost získat i jinou dotaci ?

  Předem velice děkuji za odpověď

  • Dobrý den,

   jelikož se nejedná o výrobní činnost, tak jedinou schůdnou cestou je dotace z ÚP na rozjezd podnikání anebo z krajských prostředků. Některé kraje disponují programem pro začínající podnikatele, např. v Jihomoravském kraji je poskytována dotace ve výši 80.000,- Kč.

   S pozdravem, KČ


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>