Přeskočit na obsah

Dotace na celé specializační vzdělávání u vybraných lékařských oborů

Ministerstvo zdravotnictví ČR vyhlašuje dotační program č. 2, který je hrazen ze státního rozpočtu na rezidenční místo pro rok 2015 — LÉKAŘSKÉ OBORY SPECIALIZAČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ — Dotace na celé specializační vzdělávání u vybraných lékařských oborů.

Příjem žádostí:

 • Žádosti lze podat do 16.3.2015.

Příjemci podpory:

 • Zařízení akreditované podle § 13 zákona č. 95/2004 Sb., které má sídlo/místo podnikání na území České republiky.

Typy podporovaných projektů:

 • Finanční podpora absolventů lékařských fakult pro následné postgraduální studium (specializační vzdělávání) po dobu celého specializačního vzdělávání u vybraných lékařských oborů, ve kterých je nedostatek specialistů, a to celorepublikově nebo jen v některých regionech.
 • Finanční podpora lékařských zdravotnických pracovníků, kteří již část specializační přípravy ve vybraném lékařském oboru absolvovali. Dosud nezískali specializovanou způsobilost v žádném oboru.

Forma a výše podpory:

 • Specializační vzdělávání formou rezidenčního místa a s tím související čerpání dotace je nutné zahájit ještě v roce, kdy bylo o dotaci požádáno.
 • Účelové finanční prostředky se mohou použít pouze na spolufinancování: 
  • Mzdových nákladů na rezidenta v minimální výši 55 % z celkové výše dotace (hrubá mzda, resp. plat — dále jen „hrubá mzda“ a odvody na zdravotní a sociální pojištění za zaměstnavatele).
  • Mzdových nákladů na školitele (zaměstnance) v maximální výši 20 % z celkové výše dotace — hrubá mzda a odvody na zdravotní a sociální pojištění zaměstnavatele.
  • Příjmu školitele — určeno pro OSVČ.
  • Úhrad povinných kurzů a stáží stanovených platnými vzdělávacími programy pro jednotlivé obory.
  • Materiálových nákladů.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

[mpress_banner banner=“7705”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru