Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Města, obce, kraje

Obce, města, kraje a veřejným sektorem zřízené organizace mohou získat dotace z  programů, které mají napomoci ke zlepšení životního prostředí, života obyvatel, dopravní infrastruktury, ale například i zapojení do inovativních projektů a tvorbu mezinárodních partnerství.

V rámci sekce je představeno rozdělení  základních programů, které mohou municipality využít. Většina projektů musí být realizována mimo území hlavního města, výjimkou je operační program Praha – pól růstu ČR a části OP Životní prostředí. Pro lepší přehled přinášíme také dotační analýzy informující o programech otevřených v aktuálním čtvrtletí.

 • Operační program Životní prostředí je možné využít například na opatření vedoucí k efektivnímu využívání vody, zateplení veřejných budov, snížení energetické náročnosti, pořízení a rekonstrukci nízkoemisních spalovacích zdrojů nebo velkých nespalovacích stacionárních zdrojů, podporu recyklačních a nákupu úsporných technologií,  sanace ekologických zátěží a dalších projektů vedoucích ke zlepšení stavu životního prostředí. Více.
 • Integrovaný regionální operační program se zaměřuje na podporu vybraných silnic II. a III. třídy a rozvoj infrastruktury pro veřejnou dopravu, inovativní formy cestovního ruchu a podporu oblastí kulturního odvětví, zlepšení energetické účinnosti v budovách, ve veřejných infrastrukturách a podpora nízkouhlíkových strategií, rozvoj služeb v oblasti sociální integrace a péče o zdraví, rozvoj infrastruktury pro vzdělávání, integrovaný rozvoj měst a území, rozvoj ICT v rámci územní veřejné správy a zvýšení institucionální kapacity a výkonností územní veřejné správy, podporu pořizování plánovací a programové dokumentace krajů a obcí. Více.
 • Operační program Zaměstnanost podporuje programy celoživotního a technického vzdělávání, opatření vedoucí k dlouhodobému zajištění zdravé pracovní síly, trh práce a oblast vzdělanosti. Více.
 • Operační program Praha – pól růstu ČR,  se v hlavním městě zaměřuje mj. na podporu fungování otevřeného, dostatečně strukturovaného trhu práce, zvýšení vzdělanostní úrovně obyvatel Prahy, úsporného a udržitelného využívání zdrojů energií, zajištění trvale možného souladu městského a přírodního prostředí a udržitelné městské mobility. Podpořen je i účinný systém rozvoje a plánování sociálních služeb, odstraňování bariér pro znevýhodněné skupiny obyvatel, zajištění podpory rovných příležitostí mužů a žen v pracovním a rodinném životě. Více.

Municipality mohou žádat z dalšího množství programů, například Program rozvoje venkova poskytuje dotace na rozvoj obcí do 500 obyvatel, jako příklad mezinárodních aktivit lze uvést programy Přeshraniční spolupráce, a takto můžeme pokračovat. Pro detailní posouzení dotačních možností nás neváhejte kontaktovat.

Nenašli jste vhodný dotační program? Kontaktujte nás pro individuální posouzení možností.

  Všechny novinky >

  Další aktuální výzvy >

  Garant sekce

  • Dotační linka
   Rádi vám bezplatně poskytneme potřebné informace o dotacích. Následně můžete využít naši pomoc při zpracování žádosti o dotaci, výběrovém řízení na dodavatele a v realizační fázi projektu.
  Další aktuality >

  Loading...
  Loading...