Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Obchod a služby

Obchodní společnosti a podniky služeb jsou v rámci dotační podpory ve značně znevýhodněné pozici. Prostředky mohou čerpat především na podporu zaměstnanosti, snížení energetické náročnosti, případně na projekty mezinárodní spolupráce. Představujeme základní rozdělení programů, které mohou podniky využít. Projekty musí být realizovány mimo území hlavního města, výjimkou je operační program Praha – pól růstu ČR. Pro lepší přehled přinášíme také dotační analýzy informující o programech otevřených v aktuálním čtvrtletí.

  • Operační program Podnikání a inovace pro konkureneschopnost se z hlediska nevýrobních podniků zaměřuje na rozvoj informačních technologií, snížení energetické náročnosti, vznik a rozvoj klastrů, technologických platforem a projektů spolupráce od regionálních uskupení po nadnárodní kooperace, vznik a rozvoj vědeckotechnických parků, rozvoj podnikatelských nemovitostí, přístup jak k ekonomickým a technologickým trendům a další inovační infrastrukturu. Více.
  • Operační program Zaměstnanost podporuje programy celoživotního a technického vzdělávání, opatření vedoucí k dlouhodobému zajištění zdravé pracovní síly, trh práce a oblast vzdělanosti. Více.
  • Operační program Praha – pól růstu ČR,  jak již název napovídá,  umožňuje získat dotační podporu pro pražské malé a střední podniky podniky, vědu a výzkum, nízkouhlíkové hospodářství, podporu zaměstnanosti, sociálního začleňování a vzdělávání. Více.
  • Programy na podporu zaměstnanosti, ať už v gesci úřadů práce nebo dalších implementačních agentur umožňují získat dotace na mzdové příspěvky a náklady spojené se zaučením nových kolegů, reorganizací společností a dalších aktivit podporujících zaměstnanost. Více.

Podnikatelské subjekty mohou žádat z dalšího množství programů, Program rozvoje venkova poskytuje dotace na rozvoj mikropodniků v malých obcích, jako příklad mezinárodních aktivit lze uvést Horizont 2020, a takto můžeme pokračovat. Pro detailní posouzení dotačních možností nás neváhejte kontaktovat.

Nenašli jste vhodný dotační program? Kontaktujte nás pro individuální posouzení možností.

    • Aktuální výzvy Obchod a služby

Všechny aktuální výzvy >

Garant sekce

  • Dotační linka
    Rádi vám bezplatně poskytneme potřebné informace o dotacích. Následně můžete využít naši pomoc při zpracování žádosti o dotaci, výběrovém řízení na dodavatele a v realizační fázi projektu.
Další aktuality >

Loading...
Loading...