Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Výrobní podniky

Pro výrobní společnosti je připraveno množství programů, které mají napomoci ke zvýšení konkurenceschopnosti českých podniků pomocí zavádění inovací, zvyšování kvalifikace zaměstnanců, podpory výzkumu a vývoje nebo například snižování energetické náročnosti. V rámci sekce je představeno rozdělení  základních programů, které mohou podniky využít. Projekty musí být realizovány mimo území hlavního města, výjimkou je operační program Praha – pól růstu ČR. Pro lepší přehled přinášíme také dotační analýzy informující o programech otevřených v aktuálním čtvrtletí.

  • Operační program Podnikání a inovace pro konkureneschopnost se zaměřuje na rozvoj ICT a informačních technologií, nákup moderních technologických zařízení, snížení energetické náročnosti, ochranu duševního vlastnictví, vývojová centra, vznik a rozvoj klastrů, technologických platforem a projektů spolupráce od regionálních uskupení po nadnárodní kooperace, vznik a rozvoj vědeckotechnických parků, školicí střediska, vznik a rozvoj podnikatelských nemovitostí, přístup jak k ekonomickým a technologickým trendům, účast na veletrzích, výstavách a další inovační infrastrukturu. Více.
  • Operační program Životní prostředí je možné využít například na opatření vedoucí k efektivnímu využívání vody, pořízení a rekonstrukci nízkoemisních spalovacích zdrojů nebo velkých nespalovacích stacionárních zdrojů, podporu recyklačních a nákupu úsporných technologií,  sanace ekologických zátěží a dalších projektů vedoucích ke zlepšení stavu životního prostředí. Více.
  • Operační program Zaměstnanost podporuje programy celoživotního a technického vzdělávání, opatření vedoucí k dlouhodobému zajištění zdravé pracovní síly, trh práce a oblast vzdělanosti. Více.
  • Operační program Praha – pól růstu ČR,  jak již název napovídá,  umožňuje získat dotační podporu pro pražské malé a střední podniky podniky, vědu a výzkum, nízkouhlíkové hospodářství, podporu zaměstnanosti, sociálního začleňování a vzdělávání. Více.

Podnikatelské subjekty mohou žádat z dalšího množství programů, Program rozvoje venkova poskytuje dotace na rozvoj mikropodniků v malých obcích, jako příklad mezinárodních aktivit lze uvést Horizont 2020, a takto můžeme pokračovat. Pro detailní posouzení dotačních možností nás neváhejte kontaktovat.

Nenašli jste vhodný dotační program? Kontaktujte nás pro individuální posouzení možností. Plánujete využít profesinálních služeb? Podívejte se také na naše reference.

    • Aktuální výzvy Výrobní podniky

Další aktuální výzvy >

Garant sekce

  • Dotační linka
    Rádi vám bezplatně poskytneme potřebné informace o dotacích. Následně můžete využít naši pomoc při zpracování žádosti o dotaci, výběrovém řízení na dodavatele a v realizační fázi projektu.
Další aktuality >

Loading...
Loading...