Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Vzdělávání, personalistika

Pro subjekty, které se zaměřují na vzdělávání a personalistiku, jsou určeny především dotace na tzv. měkké projekty zahrnující široké spektrum aktivit. Z dotací je podporováno školení a profesní rozvoj zaměstnanců, vytváření komplexních vzdělávacích programů včetně poskytování poradensko-informačních služeb. Projekty mohou nabízet také rekvalifikace a programy stírající rozdíly mezi muži a ženami na trhu práce včetně integrace handicapovaných a sociálním vyloučením ohrožených skupin do pracovního procesu.

Sekce nabízí přehled programů určených nejen vzdělávacím a personálním agenturám, ale i firmám různé velikosti, které chtějí investovat do rozvoje vlastních lidských zdrojů. Výstupy většiny projektů by měly dopadat na všechny regiony ČR s výjimkou hlavního města. Pro Prahu je určen Operační program Praha – pól růstu.

  • Operační program Zaměstnanost podporuje projekty, které posilují rozvoj lidských zdrojů, jedná se především o školení zaměstnanců, propagují pružnou formu práce, rovné příležitosti žen a mužů v profesním i rodinném životě, projekty, které dokáží integrovat handicapované na trh práce, pomáhá také menšinám a organizacím, které těmto skupinám poskytují své konzultační služby.
  • Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání zahrnuje dotační titul stimulující rozšíření nabídky vzdělávacích kurzů pro zaměstnance a osoby, které již pracují a chtějí dále posilovat své odborné kompetence.
  • Integrovaný regionální operační program se zaměřuje na investiční projekty zlepšující občanskou vybavenost, poskytuje finance na výstavbu a rekonstrukci objektů sociální a vzdělávací infrastruktury včetně materiálně-technického vybavení, podporuje sportovní a kulturní atrakce, revitalizuje nevyužitelné stavby a poskytuje prostředky na sanaci postižených lokalit, které je možné využít k novým společensko-kulturním účelům.
  • Operační program Praha – pól růstu ČR je určen subjektům, které aktivně působí především na území hlavního města a usilují o rozvoj lidských zdrojů ve výzkumu a vývoji, připravují nové odborné vzdělávací programy, začleňují znevýhodněné jedince, přispívají ke zkvalitňování vzdělávání na školách a podporují studenty se specifickými vzdělávacími potřebami.

Vzdělávací a personální agentury a další firmy se mohou zapojit také do programů, jako je Program rozvoje venkova nebo Operační program Podnikání pro konkurenceschopnost, ze kterého mohou firmy financovat vznik nových školících kapacit. Pro detailní posouzení dotačních možností nás neváhejte kontaktovat.

Nenašli jste vhodný dotační program? Kontaktujte nás pro individuální posouzení možností.

    • Aktuální výzvy Vzdělávání, personalistiky

Další aktuální výzvy >

Garant sekce

  • Dotační linka
    Rádi vám bezplatně poskytneme potřebné informace o dotacích. Následně můžete využít naši pomoc při zpracování žádosti o dotaci, výběrovém řízení na dodavatele a v realizační fázi projektu.
Další aktuality >

Loading...
Loading...