Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Začínající podnikatelé

Podpora vzniku a rozvoje nových podniků, zejména malých a středních, je hlavním nástrojem politiky soudržnosti, kterým dochází k posilování regionálních ekonomik a celkovému zvýšení konkurenceschopnosti ekonomiky ČR. Investiční dotace pro začínající podnikatele se mohou týkat materiálně-technického vybavení, budování podnikatelských objektů, nákupu strojů a vybavení či snížení energetické náročnosti zlepšením technických obvodových konstrukcí budov. Podnikatelé mohou využít také zvýhodněné úvěry nebo dotace na zaměstnance z úřadu práce a stážových programu, které jsou financovány z Fondu dalšího vzdělávání. Níže uvádíme přehled základních programů umožňujících získání dotace pro začínající podnikatele, pro více informací nás neváhejte kontaktovat.

Program rozvoje venkova podporuje různorodost zemědělských aktivit ve směru zemědělské produkce, rozvoj nezemědělské produkce a následný rozvoj venkovské ekonomiky v obcích do 2000 obyvatel. Podpora pro začínající podnikatele je z programu zaměřená na zvýšení stability venkova prostřednictvím zakládání a rozvoje mikropodniků s cílem vytváření pracovních míst a rozvoje bohaté hospodářské struktury nezemědělských aktivit.

Sociální podnikání hraje důležitou roli v místním rozvoji a často vytváří pracovní příležitosti pro osoby se zdravotním nebo společenským znevýhodněním. Začínající podnikatelé mohou přemýšlet nad založením sociálního podniku v případě, že podnikatelské aktivity budou prospívat společnosti a životnímu prostředí, podnik bude vytvářet pracovní příležitosti pro osoby se zdravotním nebo společenským znevýhodněním, použijí zisk z větší části pro další rozvoj sociálního podniku. Pro sociální podnik je stejně důležité dosahování zisku i zvýšení veřejného prospěchu.

CzechEkoSystem je zaměřen především na efektivní rozvoj aktivit MSP (žadatelů) při jejich inovačním podnikání, prostřednictvím zvýhodněného poradenství a za systematické účasti Kouče.

Začínající podnikatelé vedeni na úřadu práce – mohou získat příspěvek na zřízení společensky účelného pracovního místa za účelem výkonu samostatné výdělečné činnosti. Tyto finanční prostředky slouží k nákupu hmotné vybavení nutného k provozování Vámi vybrané činnosti. 

Operační program podnikání a inovace pro konkurenceschopnosttento program podporuje širokou škálu inovačních, výzkumných a rozvojových aktivit, prostřednictvím kterých mohou podnikatelé rozvíjet své podnikatelské aktivity tak, aby došlo ke zvýšení konkurenční výhody.

Nabízí se rovněž množství regionálních podpor, které umožňují získat dotace ve výši desítek tisíc korun na záměry začínajících podnikatelů.

Nenašli jste vhodný dotační program? Kontaktujte nás pro individuální posouzení možností.

    • Aktuální výzvy Začínající podnikatelé

Další aktuální výzvy >

Garant sekce

  • Ing. Jiří Fuchs
    Jiří je zakladatelem a předsedou představenstva CYRRUS ADVISORY, a.s., koordinuje strategii společnosti a snaží se o neustálé zkvalitňování služeb. Vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze, jako jeho referenční projekt lze uvést například Malou vodní elektrárnu Štětí s rozpočtem 960 mil. Kč. Po letech budování portálu www.dotacni.info, komunikaci s ministerstvy a zájemci o dotace se orientuje v celé šíři dotačního spektra.
Další aktuality >

Loading...
Loading...