Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Zemědělství, potravinářství, rybářství

Podnikatelé v živočišné i rostlinné výrobě, chovatelé ryb a lesní hospodáři mohou čerpat podporu především z Programu rozvoje venkova a Operačního programu Rybářství. Dotovány jsou investice pro udržitelné využívání zemědělské a lesní půdy, investice do výstavby hospodářských budov a potřebné infrastruktury. Prostředky jsou poskytovány také na nové technologie a zpracovatelské postupy, inovace a poradenské služby. O dotace se mohou ucházet začínající podnikatelé i fyzické a právnické osoby s historií.

V sekci dále uvádíme výčet dostupných programů, díky nimž dochází k rozvoji venkovských oblastí a především primárního sektoru a na něj navázaného zpracovatelského průmyslu. Z řady programů a opatření je vyňato území hlavního města, pro které je určen vlastní Operační program Praha – pól růstu.

  • Program rozvoje venkova má za úkol přispívat k rozvoji začínajících i fungujících zemědělských a lesnických podniků, iniciuje modernizaci firem, zlepšuje jejich výkonnost a podporuje investice do výzkumu a vývoje v oblasti živočišné a rostlinné výroby, zahrnuje také opatření umožňující zemědělským podnikatelům rozšířit vlastní obor činnosti a diverzifikovat tak svoje aktivity.
  • Operační program Rybářství podporuje zvyšování produkce sladkovodních ryb, zlepšuje kvalitu vodního prostředí v rybnících, zajišťuje modernizaci zpracovatelských kapacit (výroben) a poskytuje prostředky pro zlepšení pracovních podmínek v odvětví rybářství.

Firmy působící v zemědělství, lesnictví a rybolovu mohou dále využít dotací např. z Operačního programu Životní prostředí nebo čerpat podporu v rámci dotací na plochu a opatření pro Společnou organizaci trhu. Pro detailní posouzení dotačních možností nás neváhejte kontaktovat.

Nenašli jste vhodný dotační program? Kontaktujte nás pro individuální posouzení možností.

    • Aktuální výzvy Zemědělství, potravinářství, rybářství

Další aktuální výzvy >

Garant sekce

  • Dotační linka
    Rádi vám bezplatně poskytneme potřebné informace o dotacích. Následně můžete využít naši pomoc při zpracování žádosti o dotaci, výběrovém řízení na dodavatele a v realizační fázi projektu.
Další aktuality >

Loading...
Loading...