Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

Dotační program Kotlíkové dotace v Karlovarském kraji – III. výzva

smog-3125312__340
Share Button

Účelem dotačního programu je podpora výměny stávajících zdrojů tepla na pevná paliva s ručním přikládáním v rodinných domech za nové, nízkoemisní zdroje tepla s cílem zlepšit kvalitu ovzduší.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena:
  • elektronická část – 1. 7. 2019 od 14:00 – 31. 10. 2022 (do 14:00),
  • listinná část – 1. 7. 2019 – 14. 11. 2022 vždy v úředních hodinách.

Příjemci podpory:

 • Fyzická osoba, která je vlastníkem či spoluvlastníkem bytové jednotky v rodinném domě na území Karlovarského kraje či vlastní nebo spoluvlastní rodinný dům na území Karlovarského kraje.

Typy podporovaných aktivit:

 • Předmětem dotace je výměna stávajícího kotle na pevná paliva s ručním přikládáním za:
  • kotel spalující výhradně biomasu,
  • plynový kondenzační kotel,
  • tepelné čerpadlo.

Forma a výše podpory:

 • 75 % způsobilých výdajů v případě projektu s realizací plynového kondenzačního kotle, nejvýše však 95 000 Kč.
 • 80 % způsobilých výdajů v případě projektu s realizací kotle pouze na biomasu s ručním přikládáním (obnovitelné zdroje energie), nejvýše však 100 000 Kč.
 • 80 % způsobilých výdajů v případě, že je projektem realizováno tepelné čerpadlo nebo automatický kotel spalující výhradně biomasu (obnovitelné zdroje energie), nejvýše však 120 000 Kč.

Specifika a omezení:

 • Uznatelné jsou náklady na:
 • stavební práce, dodávky a služby spojené s realizací kotle na biomasu včetně nákladů na úpravu spalinových cest,
 • stavební práce, dodávky a služby spojené s realizací tepelného čerpadla,
 • stavení práce, dodávky a služby spojené s realizací plynového kondenzačního kotle včetně nákladů na úpravu spalinových cest,
 • stavební práce, dodávky a služby související s realizací nové otopné soustavy nebo úpravou stávající otopné soustavy, včetně dodávky a instalace akumulační nádoby nebo kombinovaného bojleru, pokud je toto doporučeno projektem, výrobcem nebo dodavatelem. Vždy v návaznosti na realizaci nového zdroje tepla pro vytápění; Otopnou soustavou se rozumí část tepelné soustavy sloužící pouze k vytápění, která prostřednictvím spotřebičů tepla (otopných těles nebo jiných otopných ploch) zajišťuje požadovaný vnitřní stav prostředí v jednotlivých místnostech budovy.,
 • náklady na zkoušky nebo testy související s uváděním majetku do stavu způsobilého k užívání a k prokázání splnění technických parametrů, ovšem pouze v období do uvedení zařízení do trvalého provozu,
 • náklady na projektovou dokumentaci vztahující se k výměně zdroje tepla. Tyto náklady nezahrnují náklady na zpracování žádosti.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>