Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Druhy výběrových řízení

Share Button

Mezi klasické a nejpoužívanější druhy výběrových řízení patří ta, jež upravuje zákon o veřejných zakázkách, a to otevřené řízení, užší řízení, jednací řízení s uveřejněním, jednací řízení bez uveřejnění, soutěžní dialog a zjednodušené podlimitní řízení. Za specifické druhy výběrového řízení lze považovat dále dynamický nákupní systém, soutěž o návrh, zakázky zadané na základě rámcové smlouvy a zakázky zadávané v oblasti obrany a bezpečnosti nebo prostřednictvím e-tržiště.

Otevřené řízení:

V otevřeném řízení oznamuje zadavatel neomezenému počtu dodavatelů svůj úmysl zadat veřejnou zakázku v zadávacím řízení a vyzývá uchazeče k podání nabídek a současně prokázání splnění kvalifikace.

Užší řízení:

V užším řízení zadavatel nejprve vyzve uchazeče k prokázání kvalifikace a až na základě posouzení vyzve ty, co klasifikaci prokázali, k podání nabídky. Sektorový zadavatel může toto řízení použít bez omezení.

Jednací řízení s uveřejněním:

Při jednacím řízení s uveřejněním nejprve zadavatel vyzývá neomezený počet dodavatelů k prokázání kvalifikace a kvalifikované zájemce vyzývá k podání nabídek. O podaných nabídkách dále s uchazeči jedná za účelem dosažení co nejvýhodnějších podmínek plnění. Veřejný zadavatel může toto řízení použít jen při splnění zákonem stanovených podmínek, sektorový zadavatel bez omezení.

Jednací řízení bez uveřejnění:

Pří jednacím řízení bez uveřejnění zadavatel přímo vyzývá jednoho či více zájemců k jednání, přičemž po skončení jednání podávají vyzvaní zájemci nabídky na plnění veřejné zakázky, které odrážejí výsledky jednání, popřípadě jsou z hlediska vyjednaných podmínek pro zadavatele ještě výhodnější. Použití jednacího řízení bez uveřejnění je vázáno vždy na splnění zákonných podmínek v plném rozsahu, neboť jednací řízení bez uveřejnění je u většiny jeho druhů krajním způsobem zadání veřejné zakázky, pokud není možné veřejnou zakázku objektivně zadat v jiném druhu zadávacího řízení.

Soutěžní dialog:

V případě, kdy zadavatel není schopen na začátku dostatečně specifikovat předmět plnění, například z důvodu technické náročnosti, adresuje výzvu neomezenému okruhu uchazečů k žádosti o účast a k prokázání splnění kvalifikace. S úspěšnými uchazeči vede soutěžní dialog, jehož cílem je tentokrát nalézt nejvhodnější řešení, které se poté promítá do zadávací dokumentace, jakožto podkladu pro sestavení nabídky uchazeči.

Zjednodušené podlimitní řízení:

V případě zakázky podlimitní nebo zakázky malého rozsahu může zadavatel využít zjednodušeného podlimitního řízení, kdy nejméně pěti uchazečům adresuje výzvu k podání nabídky společně s prokázáním splnění kvalifikace.

Elektronické tržiště E-tržiště:

Elektronické tržiště umožňuje elektronické zadávání veřejných zakázek ve stanovených zadávacích řízeních. E-tržiště je plně elektronický systém, všechny úkony v zadávacím řízení provádí zadavatel i dodavatel v elektronické podobě. Viz sekce e-tržiště

Potřebujete zadat zakázku?

Pokud potřebujete zadat veřejnou zakázku, využijte profesionálních služeb naší společnosti. Naše právní oddělení je složeno z odborníků, kteří mají se zadáváním zakázek bohaté zkušenosti a zajistí Vám tak kompletní administraci výběrového řízení.

Společnost navíc disponuje pojištěním právní odpovědnosti za správnost zadání veřejné zakázky. V praxi to znamená, že pokud bychom v průběhu zadávacího řízení udělali chybu, která by v případě dotačního projektu měla za následek sankci v podobě odvodu části, nebo dokonce celé přiznané dotace, je v rámci regresního postihu Vaše případná újma částečně kryta naší pojistkou a Vy tak neriskujete ztrátu finančních prostředků.

Jak postupovat?

Pokud se rozhodnete využít našich služeb, neváhejte nás kontaktovat a naši pracovníci se Vám obratem ozvou.


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>