Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

Finanční podpora na hospodaření v lesích v Pardubickém kraji 2014 – 2020

shutterstock_154633811.jpg
Share Button

Dotace je poskytována na zlepšení stavu lesů především na obnovu, zajištění a výchovu porostů, ekologické a k přírodě šetrné technologie.

Příjem žádostí:

  • Od 2. 1. do 15. 10. běžného roku (2014 – 2020).

Příjemci dotací:

  • Vlastník lesa nebo jiný oprávněný žadatel (osoba oprávněná k užívání lesních pozemků – nájemní smlouva, souhlas vlastníka). Pokud jsou pozemky ve spoluvlastnictví více osob, je žadatelem o podporu vždy osoba, která má většinový spoluvlastnický podíl nebo je zmocněna písemnou plnou mocí.

Typy podporovaných projektů:

  1. Obnova a zajištění lesních porostů.
  2. Výchova lesních porostů (prořezávky, předmýtní úmyslná těžba).
  3. Zřizování nových oplocenek o výšce minimálně 160 cm za účelem zajištění lesních porostů nebo jejich částí s plošným zastoupením melioračních a zpevňujících dřevin.

Formy a výše podpory:

  • Minimální přípustná výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt je 1.000 Kč.
  • Maximální přípustná výše celkových způsobilých výdajů činí 750.000 Kč za rok.

Specifika a omezení:

  • Výše podpory se stanoví součinem sazby a množství skutečně provedených technických jednotek (např. ha, počet sazenic).
  •  Příspěvky se poskytují pouze na hospodaření v lesích, které se nacházejí na území Pardubického kraje.

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>